PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK "Chełm 2004"

W dniach 25 - 27 czerwca 2004 r. Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie był organizatorem XL Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK "Chełm-2004". Głównym celem zlotu była promocja walorów krajoznawczych obiektów zabytkowych miasta Chełma i regionu, ze szczególnym wyeksponowaniem turystyki przyrodniczej, popularyzacja aktywnego wypoczynku podczas uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej, ogólnopolskie współzawodnictwo o najlepszego turystę (załogę) motorowego Polski, popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, integracja środowisk turystycznych w kraju.

W zlocie uczestniczyli turyści z 30. oddziałów PTTK w Polsce, którzy przybyli z następujących miejscowości (według kolejności zgłoszeń): Torunia, Zabrza. Płocka, Radomia, Bydgoszczy, Szamotuł, Dąbrowy Górniczej, Legnicy, Jawora, Wrocławia, Będzina, Głuszycy, Elbląga, Warszawy, Ostrowa Wielkopolskiego, Lipna, Krakowa, Chorzowa, Piaseczna, Grudziądza, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Łodzi, Bełchatowa, Pabianic, Choszczna, Szczercowa, Świecia, Konina i Warszawy-Ursusa.

W zlocie brali również udział przedstawiciele oddziałów wojskowych PTTK, z Krakowa, z oddziału stołecznego w Warszawie i z Wrocławia. Łącznie w zlocie uczestniczyło 110. turystów zmotoryzowanych. Najliczniejszą grupą na zlocie była reprezentacja z Bełchatowa na czele z przewodniczącym Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK Zbigniewem Biednym.

Z najdalszej odległości od Chełma przyjechała drużyna z Choszczna na czele z pułkownikiem Tadeuszem Kiełtyką.

zdjecie

Podczas zlotu zorganizowano konkursy ze znajomości następujących zagadnień: kodeksu ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, regulaminu odznaki turystyki motorowej, praw i obowiązków przodownika turystyki motorowej. Był również przejazd trasą krajoznawczą, podczas której uczestnicy zlotu odpowiadali na pytania na temat zwiedzanych obiektów na trasie, dotyczące przyrody i wiedzy o regionie. Przejazd trasą krajoznawczą przebiegał przez Serebryszcze, Brzeźno, Świerże, Hniszów, Uhrusk, Wola Uhruska, Zbereże do Obozu Zagłady w Sobiborze. Przejechano również dookoła Jezioro Białe w Okunince, później zaś zwiedzano Włodawę. Z Włodawy uczestnicy udali się do Adampola, a następnie na cmentarz KOP-u w Wytycznie. W Obozie Zagłady w Sobiborze i na cmentarzu w Wytycznie zapalono znicze. W dalszej części trasy krajoznawczej zwiedzano Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym. Ostatnim etapem był Sawin, gdzie pod pomnikiem - czołgiem 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego zapalono znicze. Zwiedzano również miejsca związane z powstaniem styczniowym 1863 r.

W ostatnim dniu zlotu (w niedzielę) zwiedzano zabytki Chełma.

Podczas zlotu zdobywano punkty na następujące odznaki turystyki kwalifikowanej:

 1. Odznakę Krajoznawczą Polski.
 2. Odznakę Turystyki Motorowej PTTK.
 3. Odznakę "Turysta-Przyrodnik PTTK".
 4. Ogólnopolską Odznakę "Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi".
 5. Ogólnopolską Odznakę "Szlakiem Kopców w Polsce"
 6. Ogólnopolską Odznakę "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce".
 7. Odznakę Krajoznawczą byłego Województwa Chełmskiego.
 8. Regionalną Odznakę Krajoznawczą "Ziemi Chełmskiej".
 9. Odznakę Krajoznawczą Zamojszczyzny.
 10. Odznakę "Miłośnik Roztocza".
 11. Odznakę "Wędrowiec Lubelski".

Zdobywano również punkty do Ogólnopolskich Indywidualnych Rajdów:

 1. Szlakiem Powstania Styczniowego.
 2. Szlakiem Ratuszy w Polsce.
 3. Szlakiem Zamków, Pałaców i Dworków.
 4. Szlakiem Przyrody Polskiej.
 5. Szlakiem Kościołów Barokowych w Polsce.

Na zakończenie zlotu podsumowano konkursy i wyłoniono najaktywniejszego przodownika turystyki motorowej zlotu. Został nim, zajmując pierwsze miejsce, Łukasz Cichocki z Klubu Turystyki Motorowej PTTK "Sokół" - Szamotuły, drugie miejsce zdobyła Dorota Pączek z Klubu Turystyki Motorowej PTTK "Rywal" z Lipna, III miejsca zaś - Stefan Jarmakowski z Klubu Turystyki Motorowej ze Szczercowa i Danuta Wasielak z Klubu Turystyki Motorowej PTTK "Rywal" z Lipna.

Powyższa punktacja jest brana pod uwagę przy wyłanianiu najaktywniejszego przodownika turystyki motorowej PTTK na szczeblu ogólnopolskim.

Tekst Zofia Nycz
Zdjęcie Janusz Paluszek

zdjecie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT