PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

44. ogólnopolski zlot
przodowników turystyki kolarskiej PTTK

zdjecie

Na 44. doroczny ogólnopolski szkoleniowy zlot przodowników turystyki kolarskiej zorganizowany w dniach 5-12 czerwca br. przez Oddział Przodowników Turystyki Kolarskiej w Szamotułach przybyło 315 cyklistów z całej Polski. Najliczniej reprezentowane były województwa: śląskie (do gościnnej Wielkopolski wysłało 79 turystów), wielkopolskie (45 uczestników) oraz zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie (mające po 34 przedstawicieli).

Wśród cyklistów było czterech Francuzów i jeden Niemiec, zabrakło natomiast rowerzystów z województwa warmińsko-mazurskiego (jest to niepokojące, ponieważ przyszłoroczny 54. Centralny Zlot Turystów Kolarzy ma być organizowany przez olsztyński aktyw PTTK). Na zlot przybyło 13. rowerzystów z województwa lubuskiego; niewykluczone, że to oni będą gospodarzami LXV zlotu przodowników turystyki kolarskiej, ponieważ organizacji imprezy w 2005 r. podjęli się działacze Oddziału PTTK w Sulęcinie. Uczestnikami zlotu byli także dwaj honorowi członkowie PTTK: Stanisław Radomski z Gliwic i Zbigniew Boroński z Bydgoszczy.

Jeśli wziąć pod uwagę ogniwa organizacyjne, należy stwierdzić, że najliczniej reprezentowane były: Warszawski Klub Kolarski PTTK "Wektor" z Warszawy - 14 osób, Bytomski TKK "Catena" Bytom - 13 osób, Sekcja Turystyki Kolarskiej "Wandrus" Żory oraz SKTK "88" w Szczecinie - po 12. rowerzystów. W ogóle ze Szczecina przybyło aż 29. turystów - stwierdził komandor zlotu Wojciech Malinowski.

zdjecie
zdjecie

Turyści, wyruszający na rowerowe wędrówki najpierw z bazy namiotowej w Strzeszynku, a od 10 czerwca w Sierakowie, poznali poznańską Cytadelę, "Maltę", zabytkowe centrum stolicy Wielkopolski, zwiedzili podziemne i naziemne fragmenty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Muzeum Szewca w Pszczewie, ośrodek edukacji przyrodniczej w Chalinie, zamki w Sierakowie i w Szamotułach, wiatrak-muzeum w Rogierówku, bazylikę w Rokitnie, świątynię w Gościkowie-Paradyżu, piekli kiełbaski w ognisku i degustowali kozie mleko w gospodarstwie agroturystycznym pp. Święcickich w Baborówku. Turyści zaś lepiej przygotowani kondycyjnie zwiedzili zamek-muzeum w Kórniku, muzeum Arkadego Fiedlera, muzeum rolnicze w Szreniawie, obejrzeli słynne dęby rogalińskie, zaliczyli poligon w Biedrusku. Nie było czasu na nudę, zwłaszcza że sprzyjająca pogoda i ciekawy program krajoznawczy wprost zachęcały do ustawicznych wyjazdów wycieczkowych.

Efektem kolarskich peregrynacji jest 825 zweryfikowanych regionalnych odznak krajoznawczych. Każdy uczestnik zlotu zdobył brązowe stopnie odznak Miłośnik Ziemi Szamotulskiej oraz Turysta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego; wielu pokusiło się o inne, na przykład odznakę Przyjaciel Wielkopolski w stopniu brązowym uzyskało 74. rowerzystów, a w stopniu srebrnym dalszych 11. cyklistów, "blachę" Miłośnika Puszczy Noteckiej w stopniu brązowym zdobyło 31 uczestników zlotu, a odznakę Szlakiem Powstania Wielkopolskiego jeden turysta. Centralny referat weryfikacyjny nadał 13 odznak, w tym 4 duże złote Kolarskie Odznaki Turystyczne (uzyskali je: 621 Antoni Fudali, 622 Klaudia Pełka, 623 Stanisław Milewski - po raz wtóry i 624 Zygmunt Szmidt) oraz 4 Kolarskie Odznaki Turystyczne "Za wytrwałość" (218 Danuta Kołakowska, 219 Stanisław Milewski, 220 Kazimierz Jankowiak oraz 221 Maria Jankowiak).

Nowością organizacyjną było wcześniejsze rozpoczęcie zlotu przez kursantów szkolących się na przodowników turystyki kolarskiej. Kandydaci na oficerów kolarstwa turystycznego dwa dni wcześniej przyjechali do Strzeszynka, by w spokoju odbywać zajęcia szkoleniowe, kontynuowane później w toku wieczornych pogadanek. Dwunastu z nich, po zaliczeniu wszystkich egzaminów i zajęć praktycznych, uzyskało uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej PTTK.

Ostatnimi laty coraz liczniejsza grupa uczestników zlotu rezygnuje z namiotów, wybierając znacznie droższe, ale wygodniejsze noclegi pod dachem. Czy to wynika ze zmian klimatycznych, czy może gerontologicznych - nie wiadomo, gdyż nie prowadzono jeszcze takich badań. Faktem jest, że organizatorzy przyszłych imprez centralnych powinni ten fakt brać pod uwagę, poszukując ośrodków ze stałą bazą noclegową.

zdjecie

Kolejną sprawą, którą warto poruszyć, jest potrzeba opracowania projektu wzorcowej umowy na wynajęcie ośrodka wypoczynkowego czy campingu na czas i potrzeby imprezy kolarskiej. Zadanie zorganizowania przyszłorocznego CZTK czy ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki kolarskiej Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK już powierzyła wytypowanym oddziałom PTTK, które obecnie ustalają lokalizację mety imprezy. Aby się ubezpieczyć od niespodziewanych zmian uzgodnień z zarządcami czy właścicielami campingów, warto spisać odpowiednią umowę lub porozumienie, który to dokument mogą fachowo przygotować prawnicy centrali. Jest to o tyle istotne, że organizacji imprez centralnych podejmują się też najniższe ogniwa - kluby turystyki kolarskiej, a te z reguły nie posiadają własnych radców prawnych.

Zapraszamy do zwiedzania atrakcji turystycznych i krajoznawczych Wielkopolski. Zlot przodownicki dowiódł, że poznaniacy dobrze sobie radzą pod względem organizacyjnym. Najbliższą okazję do wyprawy w ten region Polski stwarza 53. Centralny Międzynarodowy Zlot Turystów Kolarzy PTTK "Krajna 2004" w Krajence, powiat złotowski, którego komandorem będzie - po raz pierwszy w historii CZTK - kobieta, pani Donata Kilar.

Tekst i zdjęcia Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT