PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

20. Jubileuszowa Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

W dniach 5-7 marca 2004 r. odbyła się jubileuszowa, już dwudziesta, pielgrzymka przewodników turystycznych na Jasną Górę. Organizatorem tegorocznej pielgrzymki było Koło Przewodników PTTK z Częstochowy, które za motto dla tego ogólnopolskiego spotkania braci przewodnickiej przyjęło słowa Matki Bożej: Cokolwiek wam powie - czyńcie. Koledzy z Częstochowy zwrócili się do nas wszystkich tymi oto słowami: Nasze życie ziemskie ?płynie? jak bystry potok, dlatego przyjdźmy się spotkać z naszą Najlepszą Matką, tu na Jasnej Górze ?Zwycięstwa?, gdzie ?Maryja ma swój Tron? i gdzie ?bije serce Polski?, w ?Duchowej Stolicy Polski? - i prosić Ją o zdrowie oraz o duchowe i fizyczne siły dla sprostania zadaniom naszego przewodnickiego posłannictwa. Odzewem był udział ponad 1400 przewodników ze wszystkich województw i prawie wszystkich kół przewodnickich w kraju, reprezentujących środowisko PTTK, PTT, a także inne stowarzyszenia przewodnickie.

W pierwszym i w drugim dniu (do południa) odbywały się Rekolekcje Przewodnickie pod kierunkiem paulina, o. Kamila Szustaka, częstochowskiego przewodnika PTTK. W rekolekcjach brał udział Jego Eminencja ks. abp Edmund Piszcz - ordynariusz diecezji mazursko-warmińskiej i duszpasterz środowisk przewodnickich, który jak to czyni od wielu lat skierował do przewodników swoją homilię wygłoszoną w czasie mszy św. Ze względów służbowych ks. arcybiskup musiał opuścić Częstochowę i w drugim dniu pielgrzymki drogimi gośćmi uczestników pielgrzymki byli: ks. abp dr Stanisław Nowak - ordynariusz diecezji częstochowskiej, ks. dr bp Ryszard Karpiński z Lublina, przeor Jasnej Góry o. Marian Lubelski oraz ks. prałat dr Jerzy Pawlik.

zdjecie
zdjecie

W sobotę po południu w kaplicy św. Józefa zebrała się brać przewodnicka wraz z pocztami sztandarowymi i nastąpiło uroczyste otwarcie jubileuszowej pielgrzymki poprzedzone wspólną modlitwą i odśpiewaniem hymnu przewodnickiego. Po powitaniu gości i wysłuchaniu ich krótkich wystąpień rozpoczęła się część wykładowa. Wacław Derejczyk wygłosił prelekcję na temat: "Sanktuaria Maryjne na terenie diecezji częstochowskiej". Następnie Ryszard Woszczyński z Kielc podzielił się z zebranymi swymi refleksjami na temat historii powstania tradycji organizacji pielgrzymek przewodnickich, których sam był inicjatorem. W ciepłych słowach wspominał organizatora pierwszej pielgrzymki przewodnickiej (zorganizowanej w "konspiracji" w 1985 r.) i koordynatora następnych, zmarłego w dniu 16 października 1996 r. Zdzisława Dziubka. Zasługą śp. Zdzisława Dziubka jest to, że pielgrzymka stała się masowym spotkaniem u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej przewodników polskich (pierwsza zgromadziła 90 uczestników, w obecnych bierze udział 1400-1600 pielgrzymów). Sobotnie spotkanie sesyjne zakończyło spotkanie z malarzem, prof. Jerzym Dudą-Graczem, który poprzez pokazanie unikatowego filmu oraz swój komentarz wyjaśnił motywy, jakimi się kierował podczas tworzenia słynnej "Golgoty Jasnogórskiej", ofiarowanej klasztorowi oo. Paulinów i podziwianej przez rzesze pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium na Jasnej Górze. Wieczorem wszyscy wzięli udział w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich prowadzonej przez o. Kamila Szustaka, w mszy św. koncelebrowanej przez bpa Ryszarda Karpińskiego przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, a także w modlitwie różańcowej i w Apelu Jasnogórskim.

W niedzielę po mszy św. koncelebrowanej przez ks. bpa Ryszarda Karpińskiego w bazylice jasnogórskiej brać przewodnicka spotkała się w auli ks. A. Kordeckiego, by kontynuować część sesyjną pielgrzymki. Ks. prałat dr Jerzy Pawlik, jak zwykle z ogromnym poczuciem humoru, podzielił się swoimi refleksjami na temat: "Działalność przewodnicka pomostem pomiędzy starymi i nowymi czasy". Następnie o. dr Jan Golonka, honorowy przewodnik PTTK, wygłosił prelekcję na temat: "Co wiemy o Cudownym Obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej w kontekście dzisiejszych interpretacji". Po zmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu błogosławieństwa wszystkim uczestnikom jubileuszowa pielgrzymka zakończyła się. Następną, 21. Pielgrzymkę Przewodnicką na Jasnej Górze organizować będzie Koło Przewodników PTTK "Rzepiór" z Wrocławia.

W trakcie trwania niedzielnej części sesyjnej wspólnie z organizatorami złożyliśmy najlepsze życzenia urodzinowe naszemu przyjacielowi i koledze przewodnikowi ks. prałatowi dr. Jerzemu Pawlikowi. Ks. Pawlik obchodził swoje 85. urodziny. W tym miejscu nie sposób oprzeć się refleksji: jak ten czas szybko upływa! Żyj nam przynajmniej 150 lat Księże Prałacie!

zdjecie
zdjecie

Warto odnotować, że pielgrzymki sprowadzają na Jasną Górę również naszych kolegów z zagranicy - przewodników-Polaków z Ukrainy, z Białorusi i z Litwy. W tym roku kilkunastu z nich przyjechało z dość odległych stron - między innymi z Lwowa, z Równego i z Krzemieńca. Jest więc okazja do nawiązania kontaktów i znajomości, co owocuje w przyszłości współpracą w trakcie wyjazdów sentymentalnych "Na Kresy".

Wyrazy uznania i podziękowania należy w tym miejscu przekazać organizatorom jubileuszowej pielgrzymki - wszystkim koleżankom i kolegom z koła przewodnickiego w Częstochowie z jej prezesem Wacławem Derejczykiem na czele. Szczególne podziękowania należą się długoletniej koordynator wszystkich pielgrzymek przewodnickich od 1997 r., Basi Okońskiej, która rokrocznie nie szczędzi czasu i sił, by wszystkich organizatorów, nieraz z odległych miejsc w Polsce, otoczyć opieką, udzielić im wszelkiej pomocy i prowadzić po zawiłych ścieżkach organizatorskich - tu na miejscu - w Częstochowie.

Tekst Stanisław Kawęcki
Zdjęcia Jacek Bar

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT