PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

XLIX Tatrzański Rajd Narciarski PTTK

Impreza ta, przeznaczona dla doświadczonych narciarzy o "zacięciu" wysokogórskim, tradycyjnie jest organizowana przez Komisję Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK pod kierownictwem Wojciecha Biedrzyckiego. Rajd odbył się w dniach 27 marca - 3 kwietnia 2004 r.

Wzięło w nim udział 78 uczestników, które miały do dyspozycji pięć tras: I (wędrowna po stronie polskiej) - kier. Romuald Porydzaj, Janusz Haniaczyk (10), II (stacjonarna - pol. Chochołowska) - kier. Antoni Piotrowski, Bogusław Stańczewski (42), III (stacjonarna - schronisko nad Zielonym Stawem Kieżmarskim) - kier. Lech Falkowski, Wojciech Nowicki (15), IV (wędrowna po stronie słowackiej) - kier. Aleksander Niźnikiewicz (3), V (wędrowna po stronie słowackiej) - kier. Piotr Szucki, Jan Cytawa (8). Słoneczna pogoda dopisywała przez cały czas trwania rajdu, natomiast warunki śniegowe były zróżnicowane i zmienne - od puchu, poprzez śnieg mokry, przepadający, zalodzony aż do lodoszreni (łamiącej się skorupy lodowej). Uczestnicy rajdu mieli okazję wędrować przez całe Tatry, od Doliny Roztoki do Doliny Chochołowskiej, od Doliny Kieżmarskiej do Doliny Chochołowskiej i od Doliny Jamnickiej do Doliny Spalonej. Zwiedzono wiele dolin tatrzańskich, zdobyto na nartach wiele wysokich przełęczy (położonych powyżej 2000 m n.p.m.) i wiele szczytów tatrzańskich, z których następnie zjeżdżano na nartach. Suma przewyższeń, które osiągnęli uczestnicy na wszystkich trasach XLIX rajdu tatrzańskiego wyniosła około 30 tys. m. Uczestnicy rajdu tatrzańskiego byli wyposażeni w sprzęt do uprawiania narciarstwa turystycznego: narty mające wiązania umożliwiające podnoszenie piętki buta, buty narciarskie turystyczne i foki, umożliwiające z kolei podchodzenie na nartach. Wśród uczestników przeważali narciarze, którzy od wielu lat uprawiają ten rodzaj turystyki w Tatrach. Jednak w rajdzie uczestniczyło również dziesięciu narciarzy, biorących udział w imprezie po raz pierwszy. Wśród nich znalazła się trzyosobowa drużyna z Warszawy, która przeszła na nartach "telemarkowych" całą trasę od Doliny Roztoki do Doliny Chochołowskiej.

Pomimo zmiennych warunków, przy zagrożeniu lawinowym od 2. do 3. stopnia, dzięki umiejętnościom uczestników, ich rozwadze, a także wysokim kompetencjom prowadzących - nie doszło do żadnych wypadków, które mogłyby naruszyć zdrowie uczestników. W dniu 30 marca zmarł w Gliwicach Stanisław Szymulański - długoletni kierownik tras Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego, który uczestniczył nieprzerwanie w tej imprezie od drugiego do czterdziestego ósmego rajdu. Uczestnicy trasy, którą kiedyś prowadził, postanowili nazwać tę trasę, skupiającą tzw. weteranów rajdu, imieniem zmarłego kolegi.

Na zakończenie rajdu, które odbyło się w restauracji "Sabała" w Zakopanem, wręczono dyplom za osiągnięcie przewyższeń ponad 30 tys. m na nartach w górach wysokich i odznakę "Wysokogórska Turystyka Narciarska" Janowi Jabłońskiemu z Jeleniej Góry. Komandor rajdu otrzymał z rąk Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK - Zbigniewa Siudaka - odznakę za udział w trzydziestu rajdach tatrzańskich oraz statuetkę narciarza.

bw.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT