PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Informacja o przebiegu konkursu
na "Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK 2003"

Na ogłoszony przez ZG PTTK w grudniu 2003 roku konkurs na "Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK", w wyznaczonym regulaminem terminie (pkt. 4 regulaminu) nadesłano propozycję 17 produktów turystycznych z 10 Oddziałów PTTK.

L.p.Nazwa Produktu TurystycznegoOddział
1.Rajd "Pieczonego Ziemniaka"Oddział Nadgoplański w Kruszwicy
2.Rowerowy Rajd "Zielonym Szlakiem" wokół jeziora Gopło
3.Atrakcje i Tajemnice Twierdzy ToruńOddział Miejski w Toruniu
4.Śladami Wielkiego Astronoma
5.Spływ kajakowy 3-dniowy Pojezierzem BrodnickimOddział w Brodnicy
6.Zielone Szkoły w Bachotku (5 dni)
7.Obozy wędrowne "Akcja Lato 2003"Oddział Łódzki
8.Szlak turystyczny pieszy i rowerowy "Żółwia i Dinozaura"Oddział w Lipsku
9.Wycieczka na KresyOddział w Rzeszowie
10.Cykliczne wycieczki na spektakle do Opery Lwowskiej
11.Aktywne wakacje w Polsce:
Szlak Zamków Krzyżackich i Kopernikowskich
Poznajemy Środkowe Pobrzeże Bałtyku
Oddział Górnośląski w Katowicach
12.Wycieczka do Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich"Oddział w Wodzisławiu Śląskim
13.Wycieczka do leśnego Parku Niespodzianek
14.3-dniowa wycieczka szkolna "Szlakiem Regionu Świętokrzyskiego"Oddział w Sandomierzu
15.Spływ kajakowy rzeką NidąOddział Świętokrzyski w Kielcach
16.Świętokrzyska Młodzieżowa Akademia Turystyki, obóz młodzieżowy wędrowno - stacjonarny w Górach Świętokrzyskich
17.Świętokrzyska Młodzieżowa Akademia Turystyki, obóz Młodzieżowego Opiekuna Zabytków w Sielpi

Zgodnie z punktem 5 regulaminu Konkursu na "Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK", Prezydium ZG PTTK powołało 5 -osobowy Zespół Konkursowy w składzie:

 1. kol. Jolanta Śledzińska - przewodnicząca
 2. kol. Andrzej Gordon
 3. kol. Jerzy Kapłon
 4. kol. Adam Gostyński
 5. kol. Wojciech Koprowski - sekretarz

W dniu 2 kwietnia 2004 roku na posiedzeniu Zespołu Konkursowego (obecni byli wszyscy członkowie) dokonano oceny nadesłanych produktów według kryteriów określonych w pkt. 5 regulaminy tj.

 1. nazwa produktu
 2. promocja produktu (formy, narzędzia)
 3. oryginalność produktu .
 4. wykorzystanie atrakcji terenu i miejsca docelowego.
 5. warianty produktu (podstawowy, rozszerzony)
 6. dodatkowe możliwości realizacji produktu.
 7. partnerzy produktu.
 8. efekty sprzedaży produktu w stosunku do zaplanowanych.
 9. dodatkowe (własne) informacje o produkcie

Zespół Konkursowy zgodnie z pkt. 7 regulaminu wybrał 5 produktów, które otrzymują znak - logo "Najlepszy Produkt Turystyczny PTTK 2003 roku"

 • Rajd "Pieczonego Ziemniak" (Oddział Nadgoplański w Kruszwicy)
 • Śladami Wielkiego Astronoma (Oddział Miejski w Toruniu)
 • Wycieczka na Kresy (Oddział w Rzeszowie)
 • Aktywne wakacje w Polsce (Oddział Górnośląski w Katowicach):
  Szlak Zamków Krzyżackich i Kopernikowskich
  Poznajemy Środkowe Pobrzeże Bałtyku
 • 3-dniowa wycieczka szkolna "Szlakiem Regionu Świętokrzyskiego" (Oddział w Sandomierzu)

Zespół Konkursowy wnioskuje o przyznanie laureatom i uczestnikom tegorocznej edycji konkursu następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Laureatom pięciu wybranych produktów turystycznych;
  • przyznać tytuł "Najlepszy Produkt Turystyczny PTTK 2003 roku" i wręczyć stosowny dyplom np. na posiedzeniu plenarnym ZG PTTK w miesiącu czerwcu 2004 roku,
  • zapewnić bezpłatną promocję produktów w katalogach wydawanych przez PTTK oraz na stronie Internetowej.
  • przyznać nagrodę finansową po 1000,- zł dla każdego oddziału na refundację ogłoszeń prasowych lub reklam w katalogach itp.
 2. Wszystkim oddziałom uczestniczącym w konkursie przyznać dyplomy za uczestnictwo i wręczyć go na najbliższym spotkaniu BORT-ów

Wojciech Koprowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT