PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

VIII Ogólnopolski Rajd Kolarski
po Ziemi Lubuskiej

logo

W dniach 30 kwietnia - 3 maja br. odbył się VIII Ogólnopolski Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej zorganizowany przez Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim, przy wydatniej pomocy starosty powiatu krośnieńskiego, burmistrza miasta Krosno Odrzańskie, komendanta Komendy Powiatowej Policji, dowódców jednostek wojskowych garnizonu Krosno Odrzańskie, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, kierownika Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego w Łochowicach. i hodowcy gołębi pocztowych pana Jana Zająca.

W rajdzie uczestniczyło 22 turystów kolarzy z następujących klubów turystyki kolarskiej:; "Lubuszanie'73" z Zielonej Góry, "Bieliki" ze Świnoujścia, "Rewor" z Wrocławia, "Region Kozła" z Kargowej, członkowie Wojskowego Koła PTTK "Turysta" i Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "Tuptusie" ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz miłośnicy turystyki kolarskiej z Osiecznicy, ze Swarzędza i z Poznania. Bazą noclegową rajdu był Wojskowy Ośrodek Wczasowy w Łochowicach.

Komandorem tegorocznego rajdu był przodownik turystyki kolarskiej Eugeniusz Smoleński.

W otwarciu rajdu, które odbyło się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, uczestniczyli: zastępca burmistrza miasta Krosno Odrzańskie - Mirosław Glaz, sekretarz Starostwa Powiatu Krośnieńskiego - Zbigniew Kościkiewicz i zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji - komisarz Bogdan Biały.

Oficjalnego otwarcia rajdu dokonał zastępca burmistrz miasta Krosna Odrzańskiego. Dzień rozpoczęcia rajdu zbiegł się z historyczną datą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie zabrakło więc też akcentów unijnych. Uczestnicy rajdu wypuścili w niebo balony w barwach narodowych i unijnych, do których były doczepione flagi państw wstępujących do Wspólnoty Europejskiej. Flagi wykonane zostały przez członków Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "Tuptusie". W niebo poszybowały również gołębie.

Uczestnicy rajdu przekazali pozdrowienia kolegom z rajdu rowerowego "Rowerem w Zjednoczonej Europie", którzy 1 maja w Brukseli spotkali się z przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Andrzejem Rudka, wzięli udział w spotkaniu z Polonią w Konsulacie Generalnym, wręczyli przygotowane pisma od władz samorządowych naszego powiatu i turystów oraz materiały promujące nasz region.

Turyści pokonali dwie trasy rowerowe o łącznej długości 136 km, zapoznając się z walorami krajobrazowo-turystycznymi Ziemi Lubuskiej, tym bardziej że Ziemia Lubuska została proklamowana do Krajobrazu Roku 2003-2004. Dlatego też Wojskowy Oddział PTTK wraz z towarzystwem Naturfreunde Internationale z Brandenburgii stawia sobie za cel zapoznanie turystów z zabytkami, z przyrodą, z kulturą regionu poprzez organizowanie imprez masowych.

1 maja trasa wiodła z Łochowic przez Maszewo do Kłopotu, gdzie turyści zwiedzili Muzeum Bociana Białego, wzięli udział w prelekcji o bocianie i o sowie płomykówce, przygotowanej przez pracowników Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, a za przysłowiową złotówkę spróbowali wypieków ciast (między innymi bocianie dzioby i bocianie gniazda) gospodyń ze wsi Kłopot. Byli też na zniszczonym podczas działań wojennych moście nad Ordą, skąd roztacza się wspaniała panorama Doliny Odry.

Po powrocie do miejsca zakwaterowania rozegrano konkurencje zręcznościowo-sportowe "Rzut lotką", w której zwyciężyła Mirosława Tyblewska przed Leszkiem Lisowskim i Grzegorzem Lisiewiczem , natomiast w konkurencji "Ringo" pierwsze miejsce zajął Tadeusz Dychtowicz, drugie - Stanisław Kobusiński, trzecie - Wanda Kuczyk.

Następnego dnia (2 maja) turyści wyruszyli z Łochowic do wsi Dąbki, gdzie skorzystali z gościnności Wiesława Kubasika - gospodarza fermy strusia afrykańskiego, który udostępnił fermę do zwiedzania.

W Brzeźnicy w Domu Pomocy Społecznej przy poczęstunku (kawa, herbata i ciasto), przygotowanym przez gospodarzy, Tomasz Miechowicz zapoznał turystów z historią zespołu pałacowo-dworsko-folwarcznego oraz oprowadził po ciekawych pomieszczeniach obiektu. We wsi Szczawno natomiast Maria Staszewska przygotowała kolarzom wspaniały posiłek turystyczny. Przez Połupin i Krosno turyści przyjechali do bazy rajdu.

Po krótkim odpoczynku rozegrano konkurencję "Slalom specjalny", w której zwyciężył Leszek Lisowski przed Tomaszem Sobskim, Ewą Piekarz, Tadeuszem Dychtowiczem i Grzegorzem Lisiewiczem, oraz "Jazda Żółwia", w której pierwsze miejsce zajął Tomasz Sobski, drugie - Wanda Kuczyk, trzecie - Stanisław Kobusiński, czwarte - Leszek Lisowski i piąte - Tadeusz Dychtowicz.

W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie z sierżantem sztabowym Olgierdem Malickim, funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji, którego tematem były wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zasad poruszania się rowerzystów na drogach, które zostało zakończone testem podsumowującym spotkanie. Nagroda "Lupo" przypadła Lucynie i Ireneuszowi Wróblom za najlepiej rozwiązany test.

Wieczorami przy blasku ogniska turyści śpiewali piosenki turystyczne. Brali udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów. Przy konkursach takich, jak: "Krzyżówka", której hasło brzmiało "Ziemia Lubuska Krajobraz Roku", "Krzesło prawdy i nieprawdy", "Rozpoznawania widokówek", "Dowcip Europejski" bawiono się znakomicie.

W dniu zakończenia rajdu przedstawiciel Starostwa, Jacek Hoffman, i kierownik Klubu Garnizonowego, kapitan Ireneusz Wróbel, wręczyli zwycięzcom konkurencji sportowych dyplomy i nagrody ufundowane przez burmistrza miasta Krosno Odrzańskie i starostę powiatu krośnieńskiego. Klub Turystki Kolarskiej "Rewor" z Wrocławia otrzymał puchar za najliczniejszy udział w rajdzie.

Podsumowania rajdu dokonała prezes Wojskowego Oddziału PTTK, Danuta Cierpisz, natomiast Jacek Hoffman, zamykając rajd zaprosił wszystkich na IX Ogólnopolski Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej w przyszłym roku, zaznaczając, że rok 2005 będzie "Rokiem Obchodów 1000-lecia Krosna Odrzańskiego".

Wojskowy Oddział PTTK i komitet organizacyjny VIII Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Ziemi Lubuskiej dziękują wszystkim współorganizatorom za udzieloną pomoc w zorganizowaniu rajdu, przyczyniając się do popularyzacji imprezy i Ziemi Lubuskiej.

Danuta Cierpisz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT