PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Rajdy w Kazimierskim Parku Krajobrazowym

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie połączył VI Rajd Przyrodniczy z XV Rajdem Adalbertowym organizowanym przez Oddział PTTK w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Rajd odbył się 24 kwietnia 2004 r. na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Uczestnikami rajdu była młodzież szkolna, członkowie SKKT-PTTK - uczniowie szkół podstawowych i liceów z miejscowości pobliskich wokół Kazimierza Dolnego. Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie reprezentowali członkowie SKKT-PTTK ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnie, ze Szkoły Podstawowej w Wólce Okopskiej, Zespołu Szkół Gminnych z Dubienki. Znaczną grupę stanowili starsi turyści z Puław, Kazimierza Dolnego i Chełma. Trasy rajdu przebiegały przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Młodzież z Chełma uczestniczyła w rajdzie na I trasie, którą prowadził członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Ryszard Bałabuch. Trasa przebiegała z Puław przez Zbędowice, Bochotnicę i Góry do Kazimierza Dolnego.

Zasadniczymi celami rajdu było:

  • wspomnienie 65. rocznicy napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę,
  • uczczenie 85. rocznicy eregowania pierwszej parafii rzymskokatolickiej w Puławach,
  • uczczenie 25. rocznicy powołania Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
  • poznanie i popularyzacja piękna i uroków Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w wiosennej szacie,
  • popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,
  • zachęta do uprawiania turystyki w najprostszych, dostępnych dla każdego formach,
  • propagowanie zasad "Karty Turysty".

Po uroczystym powitaniu uczestników I trasy przez kierownika-komandora rajdu Tomasza Nadolskiego, które miało miejsce na pętli końcowej MPK przy ul. Włostowieckiej w Puławach, uczestnicy udali się na trasy rajdu. Maszerując pięknymi wąwozami Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, uczestnicy przybyli do Kolonii Zbędowice, gdzie pod pomnikiem zapalono znicze i złożono kwiaty. Następnie zwiedzono w Bochotnicy ruiny zamku Elstery oraz przed miejscem pamięci narodowej zapalono znicze. Dalsza część trasy prowadziła przez miejscowość Góry do zamku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie organizatorzy przygotowali ognisko. Przy ognisku przeprowadzono konkursy: wiedzy o regionie, przyrodniczy oraz piosenki turystycznej. Zwycięzcy konkursów otrzymali praktyczne turystyczne nagrody.

zdjecie

Grupa chełmskich młodych turystów zwiedzała dodatkowo założenia parkowo-pałacowe w Puławach oraz najpiękniejsze zakątki Kazimierza z długoletnią przewodniczką Koła Przewodników PTTK z Kazimierza, Zofią Zwierzchowską.

Podczas rajdu zdobywano punkty na odznakę turystyki pieszej "Turysta-Przyrodnik PTTK", Odznakę Krajoznawczą Polski, oraz regionalną odznakę "Miłośnik Kazimierza Dolnego". W rajdzie brało udział 225. krajoznawców, miłośników turystyki pieszej i przyrodniczej.

Zofia Nycz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT