PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

XVII Wiosenny Rajd "Bocianim szlakiem"


Regulamin

 • Organizatorzy:
 • Klub Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977"
  Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  Starostwo Powiatowe w Ostrowie
  Wielkopolskim
  Koło Łowieckie nr 8 "Klub Myśliwski" w Ostrowie Wielkopolskim
  Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
  13. Drużyna Harcerska "KOT-y"

 • Kierownictwo rajdu:
 • Jarosław Maj
  Dariusz Nowacki
  Zdzisław Kowalczyk
  Paweł Dolata

 • Cele rajdu:
 • Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
  Poznanie przyrody okolic Ostrowa Wielkopolskiego.
  Popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej i pieszej oraz krajoznawstwa.
  Zacieśnienie więzi pomiędzy turystami.

 • Termin:

  Rajd odbywa się w dniach 23 - 24 kwietnia 2004.

 • Meta rajdu:
 • Stanica harcerska w Ostrowie Wielkopolskim - czynna 24 kwietnia 2004 r. od godz. 11.30.

 • Zakończenie rajdu:
 • W sobotę 24 kwietnia o godz. 13.30 w stanicy harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Warunki uczestnictwa:
 • W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci i młodzież pod opieką osób dorosłych.

 • Wpisowe:
 • Uczestnictwo jednodniowe: członkowie PTTK (dzieci i młodzież szkolna) - 3,50 zł, dorośli - 5,00 zł; Niezrzeszeni (dzieci i młodzież) - 4,00 zł, dorośli - 6,00 zł.
  Uczestnictwo dwudniowe: członkowie PTTK (dzieci i młodzież szkolna) - 7,00 zł, dorośli - 10,00 zł; Niezrzeszeni (dzieci i młodzież) - 9,00 zł, dorośli - 12,00 zł.

 • Zgłoszenia i wpisowe:
 • Przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Starotar-gowa 5, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 do 22 kwietnia 2004r., osobiście w godzinach otwarcia biura lub za pośrednictwem poczty na adres: Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, skr.poczt. nr 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski (należy przesłać oryginał dowodu wpłaty wpisowego na konto: WBK O.Ostrów Wielkopolski nr 561090 116000000000 1600 9520. Informacje można uzyskać pod numerem tel./fax 736-28-17.

 • W ramach wpisowego organizator zapewnia:
 • Pamiątkową pieczątkę, plakietkę okolicznościową. Udział w konkursach z nagrodami (wiedzy o Ostrowie Wielkopolskim, piosenki, sprawnościowy, tropienia zwierząt - zgłoszenia do konkursów dla tras dowolnych przyjmowane będą do godz. 11.30), przewidziano również konkurs krzyżówkę dla opiekunów z gwary myśliwskiej. Dodatkowe konkursy dla trasy dwudniowej. Dyplom uczestnictwa dla drużyn. Ciepłą herbatę na mecie rajdu i na noclegu (do własnych kubków), drożdżówkę dla wszystkich uczestników, wspólną zabawę i serdeczną atmosferę podczas trwania całej imprezy.

 • Obowiązki uczestników:
 • przestrzeganie karty turysty; przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; posiadanie apteczki; przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu.

 • Postanowienia końcowe:
 • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem.
  W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, jak również nie ma przewidzianych świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po 22 kwietnia lub bezpośrednio na mecie.

 • Trasy rajdu:
 • Trasy rajdu wspólnie prowadzić będą przodownicy PTTK i członkowie Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. piątek, 23 kwietnia 2004 r. Zbiórka uczestników na trasę wielodniową na stanicy harcerskiej o godz. 17:00, rozlokowanie na noclegu i wymarsz o godz. 17:30 na spacer po Ostrowie Wielkopolskim "Śladami 600-lecia". Powrót,kolacja, ognisko, zabawy i konkursy przy ognisku.W sobotę rano wymarsz lub wyjazd na trasy jak poniżej. sobota, 24 kwietnia 2004 r.

  Rowerowe:

  1. Ostrów Wlkp. - Wysocko Wielkie - Wysocko Małe - Chynowa - Przygodziczki - Dębnica - Nadstawki - Trzcieliny - Janków Przygodzki - Ostrów Wlkp. (ok. 40 km ). Start 24 kwietnia sobotę o godz. 8.30 z parkingu przy ZUS-ie,ul.Wysocka.
  2. Ostrów Wlkp. - Lewkowiec - Rąbczyn - Raszków - Pogrzybów - Radłów - Ostrów Wlkp. (ok. 22 km). Start 24 kwietnia w sobotę o godz. 8.45 ze stanicy harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
  3. Ostrów Wlkp. - Janków Przygodzki - Trzcieliny - Nadstawki - Huta - Odolanów - Gliśnica - Kuroch - Nabyszyce - Gorzyce Wielkie - Ostrów Wlkp. (ok. 40 km). Start 24 kwietnia w sobotę o godz. 8.30 spod Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Staroprzygodzka.

 • Trasy dowolne.
 • Piesze:

  1. Lewków - Michałków - Franklinów - Stary Staw - Ostrów Wielkopolski (dł. trasy 8 km ). Start 24 kwietnia w sobotę o godz. 9.10 spod bramy pałacu w Lewkowie. Dojazd autobusem MZK nr 14 z ul. M. Konopnickiej o godz. 8.48.
  2. Przybysławice - Rąbczyn - Jelitów - Leśnictwo Nowy Staw - Ostrów Wielkopolski (dł. trasy 11 km ). Start 24 kwietnia w sobotę o godz. 9.00 z przystanku w Przybysławicach na "krzyżówce" do Sulisławia. Dojazd autobusem MZK nr 5 z pl. Bankowego o godz. 8.27.
  3. Piaski Szczygliczka -Wenecja - Karski - Stary Staw - Ostrów Wielkopolski (dł. trasy 6 km, trasa wyłącznie dla dzieci mniejszych). Start uczestników 24 kwietnia w sobotę o godz. 9.00 z początkowego przystanku kolejki wąskotorowej przy ul. Strumykowej (Piaski - Szczygliczka).
  4. Trasy dowolne.
  5. Dla tras z noclegiem dodatkowe konkursy, ognisko z kiełbaską. Nocleg w warunkach turystycznych w stanicy harcerskiej (może być zimno !!!) - należy posiadać własny śpiwór i karimatę lub materac. Liczba uczestników na trasie wielodniowej ograniczona!

Organizatorzy zapraszają

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT