PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Soboty na dwóch kółkach


Soboty... organizowane przez pasjonatów turystyki rowerowej zrzeszonych w PTTK mają już swoją dwuletnią historię jako cykl wyłącznie letnich imprez rowerowych. W roku bieżącym, w odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu rowerzystów imprezy będą organizowane przez cały rok.

]uż dziś rozpoczynamy naszą kolejną akcję mającą na celu zachęcenie naszych Czytelników do poznawania z wysokości rowerowego siodełka piękna ziemi pilskiej. Jest to wspólne przedsięwzięcie naszej redakcji "Tygodnika Nowego", oddziału pilskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze TVK "Pilsat" oraz Radia 100.

Soboty... są cykliczną imprezą turystyczno-rekreacyjną adresowaną do miłośników turystyki rowerowej - start zawsze z placu Zwycięstwa o godz. 12.00 lub o godz. 14.00.

Podczas sobót obowiązują następujące zasady:

 • Wycieczki będą liczyć po około 30 km i prowadzić będą mniej uczęszczanymi drogami i bezdrożami wokół Piły.
 • Cykliści uczestniczący w wycieczkach robią to na własną odpowiedzialność.
 • Zapraszamy wszystkich chętnych: rodziny, grupy przyjaciół, osoby samotne - wiek nie gra roli - w poprzednich latach w Sobotach... uczestniczyli rowerzyści w wieku od 5 do 75 lat. Niepełnoletni bez opieki osoby dorosłej zjawiają się na starcie z pisemną zgodą rodziców w kieszeni.
 • Soboty... są imprezami bezpłatnymi, chyba że odbywają się w ramach rajdów turystycznych, na których obowiązuje wpisowe.
 • Niekiedy na uczestników Sobót... oczekiwać będą niespodzianki - się dowiedzieć jakie - trzeba z nami jeździć.

W 2004 r. planowane są jeszcze następujące imprezy w ramach Sobót:

 • 17-18 kwietnia - Rajd Kolarski "Pilska Setka" - patronat Radia 100,
 • 22-23 maja - trasa kolarska XXXIV Rajdu Staszicowskiego PTTK, lipiec - sierpień - 10 edycji wakacyjnych "Sobót...",
 • 18-19 września - III Rajd Rowerowy "Zakończenie lata",
 • 9 października - Jesienna "Sobota na dwóch kółkach",
 • 11 listopada - trasa kolarska w ramach "Pikniku Marcińskiego",
 • 11 grudnia - Mikołajkowa "Sobota na dwóch kółkach".

Osobne zaproszenie dotyczy udziału w V Rajdzie Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego, którego redakcja "Tygodnika Nowego" jest patronem medialnym, a który w 2004 r. odbędzie się w dniach 3-6 czerwca. Organizator - Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego - przygotował dla turystów kolarzy trasę rowerową z Piły przez Rusinowo, Strzaliny, Tuczno, Mirosławiec,Wierz-chowo, Świerczynę, Nadarzyce, Sypniewo z metą w Jastrowiu.

Niech Państwa nie wystraszy aura - wierzcie, że na rowerowe wycieczki każda pora jest dobra! Starzy Sobociarze... zainaugurowali zresztą tegoroczny sezon wycieczek rowerowych już 1 stycznia, wybierając się na Płotki.

Pamiętajcie Państwo - "Soboty na dwóch kółkach" to rozrywka tania i zdrowa! Do zobaczenia na rowerowych szlakach!

Jan Balcerzak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT