PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Dni Ziemi pod hasłem "Chrońmy różnorodność"


W dniach 8-9 maja 2004 r. na terenie gminy Bałtów odbędą się Dni Ziemi pod hasłem "Chrońmy różnorodność". Wśród instytucji i organizacji zajmujących się organizacją imprezy znalazło się Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, które pragnie serdecznie zaprosić na piękną ziemię bałtowską. Wszystkich zainteresowanych tą imprezą prosimy o kontakt z koleżanką Ewą Gawlik na numery telefonów: (0-prefiks-41) 265 38 22 lub 602 714 705.

Program Imprezy Klub Bałtek

Na parterze, w sali kawiarnianej, zaprezentowana zostanie wystawa makrofotografii Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych pt. "Małe jest piękne". Złożonej z 40 fotografii wystawie towarzyszyć będą terraria z owadami przygotowane przez studentów Akademii Rolniczej w Krakowie.

W formie zapowiedzi warsztatów archeologicznych eksponowana będzie czaszka nosorożca włochatego pochodząca ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rekonstrukcją głowy sporządzoną na zamówienie Discovery przez Martę Szubert.

Na piętrze klubu Bałtek zostanie przygotowana sala, w której odbywać się będą prezentacje przezroczy z wypraw Towarzystwa Geologicznego Spirifer pt.: "Maroko - fabryka skamieniałości", "Madagaskar - ginący świat", "Ałtaj - lodowce, porzeczki...".

Kamieniołom w Skarbce

Na terenie kamieniołomu zostaną przeprowadzone warsztaty archeologiczne, nad którymi pieczę sprawować będą archeolodzy z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powstanie rekonstrukcja szałasu myśliwych paleolityczncyh i warsztat produkcji ozdób. Zaprezentowane zostaną techniki sporządzania malowideł naskalnych, praktyki szamańskie, strzelanie z łuku i inne techniki łowieckie.

Dla archeologów będzie to także okazja do promocji krzemionek.

Bałtów - plener

W obrębie zespołu pałacowo-parkowego odbędzie się w formie festynu i warsztatów prezentacja zaproszonych organizacji i instytucji. Przygotowane zostaną stoiska wydawnictw o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i krajoznawczej. Podczas festynu będzie można nabyć wyroby rękodzieła ludowego z terenu regionu świętokrzyskiego. Ciekawostką będą stoiska, na których zaprezentowane zostaną wyroby pochodzące z Maroka i Madagaskaru. Obok organizacji i instytucji przedstawiona zostanie oferta gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

Propozycje

Atrakcję będzie stanowić wystawa inkluzji bursztynowych i kolekcja agatów z Gór Kaczawskich.

W sobotni wieczór na przygotowanej scenie odbędzie się koncert. Po raz pierwszy w Bałtowie wystąpi między innymi Zespół Amotywacyjny grający na bębnach muzykę zachodnioafrykańską. Wystąpią też zespoły jazzowe związane z ostrowieckim MCK.

Stowarzyszenie "Bałt" zadba o organizację spływów tratwami i kajakami na rzece Kamiennej. Dla gości spoza powiatu ostrowieckiego przygotowano specjalne ścieżki i trasy turystyczne z profesjonalną obsługą przewodnicką z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Towarzystwo Geologiczne "Ryft" z Warszawy zadba o to, aby turyści zainteresowani skamieniałościami i geologią okolic opuścili Dni Ziemi zadowoleni. W miejscach odsłonięć geologicznych przygotowane zostaną małe wystawy skamieniałości jurajskich. Będzie można zasięgnąć informacji o sposobach prowadzenia kolekcji skamieniałości, spróbować trudnych technik ich preparacji i zrozumieć, jak powstały i zachowały się tropy dinozaurów z okolic Bałtowa.

Bałtów - pałac

W pomieszczeniach pałacu zaprezentowana zostanie kolekcja zdjęć Pracowni na rzecz Wszystkich Istot pt. "Dzika Polska".

Bałtów - młyn

W zabytkowym młynie odbędą się projekcje filmów o tematyce przyrodniczej udostępnione przez Studio Filmowe Tatra Live.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT