PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Nocne wędrowanie po raz 50.


W dniach 19-20 czerwca br. Oddział Miejski PTTK im. księdza Jana Wiśniewskiego w Radomiu już po raz 50. organizuje Nocny Górski Rajd Świętokrzyski. Jest on jedną z dwu najstarszych, bez przerwy organizowanych imprez pieszych w Towarzystwie, na którą mamy zaszczyt zaprosić wszystkich nocnych marków.

W roku 1955 Aleksander Puchalski oraz grupa entuzjastów turystyki pieszej i górskiej zaprawiona w wędrówkach podczas I i II Świętokrzyskiego Rajdu Górskiego (1953-1954),jakrównieżl Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego "Szlakami Kopernika" na terenie Warmii i Mazur (1953 r.) postanowili zorganizować własny Nocny Rajd Górski Świętokrzyski. Długie były dyskusje wśród turystów i krajoznawców nad celowością takiej imprezy, bo jeśli argumentowali swoje racje tym, że turysta musi znać trudy i niebezpieczeństwa nocnej wędrówki, ponieważ zawsze może się znaleźć w sytuacji, w której trzeba będzie chodzić w nocy, to drudzy zarzucali, że marsz w nocy nie daje żadnych walorów poznawczo-krajoznawczych.

Wreszcie uzgodniono stanowisko kompromisowe, a więc rajd rozpocznie się późnym wieczorem, marsz będzie trwał przez kilka godzin krótkiej letniej nocy, a potem uczestnicy przeżyją wschód słońca i resztę marszu odbędą przy świetle dziennym, mając pełnię wrażeń krajoznawczych.

Pierwszy rajd odbył się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych - długotrwałe opady przed imprezą i w dniu jej rozpoczęcia zniechęciły wielu z 800. zgłoszonych uczestników - i na mecie zameldowało się 250 rajdowiczów, którzy mogli się ogrzać i wysuszyć w schronisku PTTK (leśniczówka we Wzorkach) i w szkole. Dla pozostałych uczestników powtórzono rajd jesienią.

Kontynuowanie tej imprezy było i jest możliwe dzięki ogromnemu zapałowi do pracy społecznej dużej liczby organizatorów turystyki, przewodników i przodowników turystyki: górskiej, pieszej, motorowej i kolarskiej. Nieżyjący już: Aleksander Puchalski, Longin Suczyna, Jerzy Dotkiewicz. Aleksandra Pilarek, Stanisław Żardecki, Witaliusz Demczuk,Adam Koza, Tomasz Klimkowski, Marian Zubrzycki, Henryk Kuliński i wiele koleżanek oraz kolegów przyczyniło się do rozpropagowania rajdu na terenie kraju.

Rajd z nielicznymi wyjątkami (1., 2., 5. i 21.) ma tradycyjny znaczek metalowy - z pionowego prostokąta wystaje koło symbolizujące księżyc z zaznaczoną jego kwadrą - z wizerunkami zwierząt, kwiatów i obiektów zabytkowych związanych z miejscem zakończenia. Poczynając od jubileuszowego 25. rajdu, wielokrotni uczestnicy otrzymują dodatkowy znaczek (25., 30., 35., 40. i 45.).

Ani deszczowa pogoda, ani nocne chłody, ani błotniste wertepy nie odstraszyły prawdziwych turystów od udziału w Nocnych Górskich Rajdach Świętokrzyskich, których uczestniczyło dotychczas 37 136.

Do zobaczenia więc na trasach jubileuszowego 50. Nocnego Górskiego Rajdu Świętokrzyskiego z zakończeniem w Świętej Katarzynie.

Konrad Bielecki


Kierownictwo 97. rajdu - Góra Zamkowa w Chęcinach

Kierownictwo 33. rajdu w Michniowie

45 rajd w Tumlinie - trasa motorowa

Kalendarium imprez

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT