PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

VIII Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK
Sandomierz 25-27 czerwca 2004 r.

Regulamin

 1. Organizatorzy
 2. PTTK: Odział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu, Koło Przewodników im. J. Pietraszewskiego przy oddziale PTTK w Sandomierzu
 3. Współorganizatorzy:
 4. Komisja Przewodnicka ZG PTTK w Warszawie, Sejmik Samorządowy województwa świętokrzyskiego
 5. Patronat medialny:
 6. Polskie Radio Kielce, TVP Kraków, Redakcja "Echa Dnia".
 7. Patronat honorowy:
 8. Starosta Sandomierski Mieczysław Sawa, Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.
 9. Kierownictwo zlotu:
 10. komandor - Marek Juszczyk, wicekomandor - Janusz Pawłowski, wicekomandor - Michał Leszczyński, skarbnik - Barbara Grzyb, sekretariat - Elżbieta Juszczyk, obsługa tras - Wiesław Ciamaga, Mariola Feledyn, Katarzyna Gospodarczyk, Jolanta Leszczyńska, Zofia Kołodziejska, Jacek Morawski, Grażyna Przybylska, Maria Rosiecka, Dorota Sulicka, Mariusz Wasilewski, Wiesław Wierzchowski.
 11. Cele zlotu:
 12. Poznanie historii, kultury i walorów przyrodniczych ziemi sandomierskiej. Integracja środowiska przewodnickiego. Popularyzacja sandomierskiej oferty turystycznej.
 13. Program ramowy:
 14. 25 czerwca 2004 r - piątek dla chętnych o godz. 11.00 rejs spacerowy statkiem po Wiśle lub spacer na Salve Regina do godz. 13.00 - recepcja godz. 14.00 - otwarcie zlotu, powitanie gości godz. 15.00-18.00 - zwiedzanie Sandomierza godz. 18.00 - obiadokolacja godz. 20.00 - "Moje pasje" - spotkanie przy ognisku i prelekcja o galerii "Zapole" w Sandomierzu 26 czerwca 2004 - sobota godz. 7.30 - śniadanie godz. 8.30 - wyjazd na trasę rowerową ok. 110 km: Sandomierz - Opatów (szlak żółty) - Ujazd (szlak niebieski) - Klimontów - Sulisławice - Koprzywnica - Skotniki - Sandomierz - godz. 9.00 - wyjazd autokarów na trasy: I. Sandomierz - Skotniki - Koprzywnica - Ujazd - Opatów - Włostów - Sandomierz II.Sandomierz - Zawichost - Czyżów Szlachecki - Ożarów - Tarłów - Krzemionki Opatowskie - Ćmielów - Sandomierz III. Sandomierz - Tarnobrzeg - Baranów Sandomierski - Łoniów - Koprzywnica - Sandomierz (posiłek turystyczny na trasie) godz. 18.00 - wieczornica przewodnicka 27 czerwca 2004 r. - niedziela godz. 9.30 - śniadanie godz. 10.15 - wycieczka piesza w Góry Pieprzowe godz. 14.00 - obiad godz. 15.00 - zakończenie zlotu

 15. Termin zlotu:
 16. 25 czerwca 2004r. - 27 czerwca 2004r.
 17. Warunki uczestnictwa:
  1. W zlocie mogą uczestniczyć przewodnicy turystyczni zgłoszeni przez koła, kluby, oddziały PTTK oraz zgłaszający się indywidualnie.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Karty Turysty i podporządkowania się zaleceniom organizatorów.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na kartach zgłoszeń wraz z kopią dowodu wpłaty. Zgłoszenia bez wpłat nie będą przyjmowane.
  4. Uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty, legitymację i "blachę" przewodnicką.
  5. Zgłoszenia uczestników:

  Zgłoszenia należy przesłać na karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego 27-600 Sandomierz, ul Rynek 12 z jednoczesną wpłatą w kwocie 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści) na nasze konto: B.S. Sandomierz 069429 0004 2001 0010 2007 z dopiskiem "VIII Zlot"

 18. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
 19. Noclegi w dniach 25/26 czerwca i 26/27 czerwca 2004 r. w Internacie Szkół Spożywczych ul. Wojska Polskiego 27. Wyżywienie: obiadokolację, dwa śniadania, obiad, posiłek terenowy. Biesiadę przewodnicką i ognisko. Materiały promocyjne. Znaczek okolicznościowy. Ubezpieczenie NW. Uczestnictwo w wycieczkach.
 20. Postanowienia końcowe:

Kierownictwo zlotu zastrzega sobie prawo do zmiany programu turystycznego w przypadku: niesprzyjających warunków atmosferycznych, małego zainteresowania trasą.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów 24/25 i 27/28 czerwca za dodatkową opłatą. Liczba dodatkowych noclegów ograniczona.

Przy wyborze trasy rowerowej jest możliwość wypożyczenia roweru po uprzednim zaznaczeniu w karcie zgłoszenia. Cena 10 zł za dobę.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania zlotu zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT