PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Z plecakiem w Beskidy


Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym Raba Wyżną - Limanowa

Całoroczna oferta dla grup i turystów indywidualnych Czas trwania: 4 dni Koszt: już od 265 zł

Uczestnicy spotykają się na dworcu PKP w Rabie Wyżnej o godz. 11.00 (Kraków Pł. 7 59).

Dzień pierwszy:
trasa Raba Wyżna, Piątkowa, Rabka, schronisko na Luboniu Wielkim - 8 godz.

Dzień drugi:
Luboń Wielki, Szczebel, Lubogoszcz - 5 godz.

Dzień trzeci:
Lubogoszcz, Śnieżnica, Ćwilin, Jurków - 8 godz.

Dzień czwarty:
Jurków, Mogielica, Łukowica, Limanowa - 10 godz.

W ramach wpłaconej kwoty uczestnicy otrzymują:

  • ubezpieczenie NW i koszty leczenia,
  • opiekę przewodnika,
  • trzy noclegi na trasie przejścia,
  • wyżywienie: trzy śniadania, trzy obiadokolacje (pierwszy posiłek wieczorem na Luboniu, ostatni rano w Jurkowie),
  • pamiątkową odznakę.

Uwaga: w cenie imprezy nie ujęto dojazdu do Raby Wyżnej i powrotu z Limanowej.

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Salon Turystyki Aktywnej w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskej PTTK w Krakowie
tel. (centrala) (12) 422-28-40, 422-74-31; fax (12) 422-21-13, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6A, parter
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl, http://cotg.pttk.pl/

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT