PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Międzynarodowe targi turystyczne


W styczniu 2004 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze uczestniczyło w dwóch międzynarodowych targach Turystycznych. W dniach od 13 do 18 stycznia miały miejsce Międzynarodowe Targi Turystyczne VAKANTIEBEURS 2004 w Utrechcie na terenie Holandii.

Wystrój stoiska nawiązywał do głównych dziedzin turystyki aktywnej, którą preferuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, tj. turystykę: kajakową, żeglarską, pieszą, rowerową. Prezentowany był materiał "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach" w wersjach angielskiej i niemieckiej w formie broszur informacyjnych oraz plakatów.

Prezentacja PTTK na targach obejmowała głównie bazę noclegową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wraz z usługami towarzyszącymi (katalog obiektów PTTK w językach niemieckim i angielskim), sieć szlaków turystycznych PTTK pieszych nizinnych i górskich (w tym międzynarodowych przebiegających przez Polskę), kajakowych. Ze strony PTTK uczestniczyły wszystkie spółki PTTK, które administrują naszą bazą. Są to jednostki w Sanoku, w Nowym Sączu, w Jeleniej Górze, w Olsztynie, w Lublinie i w Szczecinie, które przygotowały konkretne produkty turystyczne przygotowane w oparciu o zarządzaną bazę.

Koszty targów zostały pokryte przez Zarząd Majątkiem PTTK oraz spółki PTTK. Koszty powierzchni wystawienniczej zostały sfinansowane przez Polską Organizację Turystyczną.

W ostatni weekend stycznia (23-25 stycznia 2004 r.) PTTK po raz pierwszy uczestniczyło w Targach Turystyki, Caravaningu i Motoryzacji we Frankfurcie nad Odrą. Targi odbywały się po raz ósmy. Wystawcami były biura podróży, organizacje, stowarzyszenia oraz prywatni przedsiębiorcy z Niemiec, z Austrii, z Czech, ze Słowacji oraz z Polski.

Stoisko PTTK i wspólnie współpracujących z nami organizacji i przedsiębiorstw służyło przede wszystkim promowaniu polskich propozycji wodnych. Odwiedzający nasze stoisko, głównie mieszkańcy Frankfurtu, z zainteresowaniem przeglądali broszurę "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach" - materiał w języku niemieckim dotyczący promocji szlaków wodnych, a na pytania dotyczące tego przedsięwzięcia informacji udzielał sam pomysłodawca Wojciech Kuczkowski.

Ze względu na nasze sąsiedztwo istotna jest ogólna promocja Polski jako kraju atrakcyjnego zarówno na weekend, jak i na dłuższy urlop. W tym roku region Podkarpacia zapraszał do odpoczynku przy góralskiej muzyce i spróbowania świeżych oscypków.


Stoisko PTTK na targach w Utrechcie (fot. M. Zając)

Stoisko PTTK na targach w Berlinie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT