PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Konkursy na "Turystyczną pamiątkę z regionu"
oraz imienia Mieczysława Orłowicza rozstrzygnięte


Polska Organizacja Turystyczna przy udziale "Aktualności Turystycznych" i Małopolskiej Organizacji Turystycznej była organizatorem konkursu "Turystyczna pamiątka z regionu", mającego na celu zainspirowanie wyobraźni lokalnych artystów, animatorów kultury oraz różnych pasjonatów, ale także zwrócenie uwagi samorządom lokalnym na to, jak ważna jest promocja danego miejsca poprzez ciekawą i oryginalną pamiątkę regionalną, z którą kojarzono by ten teren i która przypominałaby o jego atrakcjach i wyjątkowości. Spośród 160 zgłoszonych propozycji wybrano dziewięć najlepszych z nadesłanych prac, przyznając im Honorową Nagrodę Prezesa POT.

Również Polska Organizacja Turystyczna z udziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Klubu Publicystyki Turystycznej zorganizowała Konkurs im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową, aby media zwiększyły swoje zainteresowanie turystyką w Polsce i mniej poświęcały uwagi turystyce zagranicznej. W konkursie tym wzięło udział 65 dziennikarzy i publicystów z różnych pism krajowych, zarówno z wie-lonakładowych ogólnopolskich dzienników i tygodników, jak też z pism lokalnych. Uczestniczyły w nim także ogólnopolskie i regionalne stacje telewizyjne oraz radiowe. Poziom zgłoszonych do konkursu materiałów był dość wysoki. Kapituła postanowiła więc przyznać cztery pierwsze nagrody i sześć wyróżnień.

Uroczystość wręczania nagród odbyła się 27 lutego bieżącego roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Udział w niej wzięli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Szymczycha oraz przedstawiciele środowiska dziennikarskiego, branży turystycznej i władz nagrodzonych regionów. Nagrody wręczał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Kozłowski.W swym wystąpieniu podkreślił zaangażowanie mediów w promocję regionalnych i lokalnych atrakcji turystycznych, mających ogromny wpływ na wzrost uczestnictwa w turystyce krajowej, a także na duże zainteresowanie konkursem na pamiątkę regionalną, ufając, że w przyszłości poczucie piękna i harmonii w jeszcze większym stopniu wyrażone zostanie w artystycznych dziełach mogących stać się pamiątką regionalną.

Honorowe Nagrody Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2003 w Konkursie "Turystyczna pamiątka z regionu" otrzymali:

W kategorii wyrobów symbolizujących region, miejscowość lub lokalną tradycję

 • Maria Kwaśniewska z Bartoszyc - za kobiecy czepiec, zwany twardą mycką, typowy dla Warmii;
 • Mariusz Przygoda (artysta fotograf) z Opola - za zestaw upominków z Opolszczyzny nawiązujący do sensacyjnych odkryć triasowych pradinozaurów;
 • Gminny Ośrodek w Zalipiu - za drewnianą łyżkę i drewnianą chochlę, ozdobione tradycyjnymi motywami kwiatowymi charakterystycznymi dla Zalipia;
 • Urząd Miasta Krakowa - za biżuterię ludową, zwaną klejnotami krakowskimi, wyróżniającą się interesującą i wykwintną prostotą, wyrażającą twórczą pomysłowość wywodzącą się z rodzimej tradycji.


Mieczysław Wojtkowski z Olsztyna - jeden
z nagrodzonych w Konkursie "Turystyczna pamiątka
z regionu"

W kategorii artystycznych dzieł z lokalnym motywem

 • Mieczysław Wojtkowski z Olsztyna - za rzeźby z drewna lipowego, zwłaszcza za te prezentujące rybaków, związane z turystyką i wypoczynkiem na Warmii i Mazurach;
 • Roman Piatrzkowski z miejscowości Wiele - za drewniane kuferki ozdobione herbami między innymi Gdańska i Kościerzyny oraz rzeźbą Kalwarii Wielewskiej;
 • Przedsiębiorstwo Reklamowo-Handlowe VIPROM z Darłowa - za twórcze wykorzystanie ości ryb bałtyckich służących do wykonania serii modeli żaglowców o charakterze pamiątki regionalnej;
 • Władysław Raczek z Limanowa - za turystyczny toporek, nawiązujący do tradycji i herbu miasta Limanowa.

W kategorii wytworów sztuki kulinarnej i regionalnych przysmaków o unikatowej recepturze

 • Urząd Miasta Poznań - za rogal świętomarciński, tradycyjne pieczywo wypiekane jedynie w Poznaniu z okazji św. Marcina, patrona jednej z głównych ulic miasta, i związane z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

Honorową nagrodę przyznała również Małopolska Organizacja Turystyczna, którą dostał Urząd Miasta Krakowa za korale chlebowe ściśle związane z dawną, lokalną tradycją i krakowską kulturą ludową, stanowiące oryginalne połączenie sztuki ludowej i wyrobu jubilerskiego.


Żaglowiec z ości ryb

Cztery pierwsze nagrody w Konkursie im. Mieczysława Orłowicza uzyskali:

W kategorii materiałów prasowych

 • Redakcja tygodnika "Polityka" - za konsekwentne podejmowanie na swoich łamach tematyki turystyki krajowej, profesjonalizm autorów i wysoki poziom publicystyki. W szczególności za publikację w 2003 r. artykułów: "Gwiazdki na piasku" Ryszarda Sochy z listą rankingową polskich kąpielisk, "Osobliwe atrakcje Dzikiego Wschodu" i "Podróż bez jednego uśmiechu" Wojciecha Markiewicza, "Wakacje na kartki" Piotra Stasiaka i "Powrót do hal" Pawła Wrabca, podejmujący problematykę wykorzystania do celów turystyki obiektów poprzemysłowych;
 • Jan Wysokiński "Rynek Turystyczny" - za wybitne osiągnięcia i twórcze zaangażowanie w promocję turystyki krajowej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i rozwoju produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów i społeczności lokalnych, przede wszystkim zaś za publikację na swoich łamach artykułów z cyklu "Tematy aktualne" oraz teksty poświęcone promocji turystyki krajowej zamieszczane na łamach innych pism i wydawnictw.

W kategorii programów telewizyjnych

 • Telewizyjny przewodnik po kraju - Para w Polskę (zespół producencki: Joanna Tryniszewska-Obłoj, Joanna Pieciukiewicz, Maciej Wojtyński, Leon Popielarz) - za oryginalną koncepcję autorską i realizację popularnego programu telewizyjnego promującego mało znane dotychczas miejscowości, a zwłaszcza za nowoczesne "produktowe" podejście do przedstawianych tematów, uwzględniające ofertę lokalnej bazy noclegowej, muzeów i innych atrakcji.

W kategorii audycji radiowych

 • Wiesław Molak - Sygnały Dnia, Program I Polskiego Radia - za konsekwentne podejmowanie w popularnej, codziennej audycji Polskiego Radia tematyki turystyki krajowej i wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie radiowym.

Wyróżnienia zaś w Konkursie im. Mieczysława Orłowicza przyznano:

 • W kategorii materiałów prasowych
 • Redakcja miesięcznika "Poznaj swój kraj" - za kontynuowanie najlepszych tradycji polskiego dziennikarstwa turystycznego, a zwłaszcza za popularyzację turystyki kwalifikowanej oraz liczne inicjatywy mające na celu poznawanie mało znanych zakątków kraju i popularyzację turystyki w środowisku młodzieży szkolnej;
 • Anna Skiba "Gazeta Prawna" - za profesjonalizm, doskonałą znajomość tematyki i wysoki poziom publicystyki turystycznej na łamach ogólnopolskiego dziennika;
 • Katarzyna Litwińczuk-Wojtaś "Gazeta Polska" - za cykl materiałów "Wybieramy ulubione miejsce na urlop", promujących gospodarstwa agroturystyczne w 16 województwach;
 • Krystyna Starczak-Kozłowska "Nowy Kurier", Toronto - za artykuły z cyklu "W Polskę idziemy...", zachęcające do odwiedzenia Kotliny Jeleniogórskiej i odkrywające nieznane uroki tego regionu.

W kategorii programów telewizyjnych

 • Anna Kwiatkowska i Tomasz RudominoTVP 3 Regionalna -za cykl programów telewizyjnych wyemitowanych w 23 odcinkach "Gary odkrywa Polskę".

W kategorii audycji radiowych

 • Polskie Radio Olsztyn - za wybitne osiągnięcia w promocji turystycznej Warmii i Mazur.
 • Laureatom konkursu wręczano, między innymi, statuetkę (wykonaną przez znanego rzeźbiarza Andrzeja Renesa - autora pomnika prymasa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz statuetek telewizyjnych Wiktorów) przedstawiającą stylizowaną postać wybitnego działacza turystyki i krajoznawstwa w Polsce Mieczysława Orłowicza, żyjącego w latach 1881-1959 - jednego z twórców polskiej turystyki zespołowej, a także jednego z organizatorów Polskiego TowarzystwaTatrzanskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, założyciela i prezesa Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie, autora wielu artykułów, broszur i przewodników.

  Opracowała Elżbieta Matusiak-Gordon

  Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
  Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
  ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
  tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
  e-mail: ageg@wp.pl
  Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
  Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
  Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
  Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
  ORIENT