PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

U przyjaciół w Senegalu


Senegal to kraj zachodnioafrykański położony głównie w strefie Sahelu (Sahel to po arabsku brzeg - strefa ocalenia po przebrnięciu oceanu piasków Sahary), jedno z najuboższych państw świata. Susza panująca tu przez dziewięć miesięcy w roku, nieracjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego oraz niewyobrażalne zaśmiecenie plastikami spowodowały, że grupa światłych Senegalczyków pod przywództwem byłego ministra Aloune Diagne Mbor postanowiła podjąć działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie. Pod wpływem kontaktów z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przyjaciół Przyrody (NF/IFN) w 1983 r. założono Stowarzyszenie Senegalskich Przyjaciół Przyrody (ASAN), które w 2002 r. wraz z PTTK zostało przyjęte do MSPP. Bez odpowiedniego zaplecza, na które ASAN nie stać, trudno coś zrobić, tak tedy przy finansowym wsparciu członkowskich organizacji MSPP i rządu Niemiec wzniesiono ośrodek edukacyjno-recepcyjny w Petit Mbao - 10 km na wschód od Dakaru, stolicy Senegalu.

Z okazji zakończenia prac MSPP zorganizowało w dniach 17-31 stycznia br. (najlepsza pora dla Europejczyków) wyjazd studyjny powiązany z otwarciem tego ośrodka. Uczestniczył w nim jako przedstawiciel PTTK (na własny koszt) niżej podpisany. Podstawowym celem, dla przyjaciół przyrody w końcu, było poznanie egzotycznej dla 30 uczestników przyrody. Poznano dwa parki narodowe (z sześciu): Deltę Saloum przy granicy z Gambią i Dżudż przy granicy z Mauretanią. Pierwszy z nich obejmuje zróżnicowane środowiska nadrzeczne i wyspiarskie u ujścia Saloum do Atlantyku. Szczególne wrażenie wywarła wycieczka łodziami do oddalonej wioski rybackiej i na Ptasią Wyspę (Ile des Oiseaux), gdzie w porze lęgowej gniazdują tysiące ptaków, w tym także z Polski. Emocji dostarczyły śmigające po falach delfiny, jak też wędrówka po Świętym Lesie. Natomiast w Dżudż napatrzeć się nie można było na rozliczne gatunki ptactwa, a już szczególnie na chmary pelikanów i kormoranów. Nie brakowało i krokodyli, waranów i innych zwierząt. Te lądowe zaś były przedmiotem obserwacji w prywatnym rezerwacie Bandia. Braści w ogóle. Zatkane samochodami - z racji położenia na półwyspie wiedzie doń tylko jedna szosa, zatłoczone, chaotyczne, wspaniałe rezydencje i ładne nowe bloki przetykane byle jakimi domkami... Magnesem jest wszakże wyspa Goree (z niderlandzkiego Dobra Reda).To Wyspa Niewolników, skąd w ciągu 300 lat - do połowy XIX w. - wyekspediowano 20 mln niewolników, głównie do obu Ameryk. Zmarło po drodze aż 6 mln. Zachowały się stare domy, plac targowy, Dom Niewolników (dziś muzeum narodowe) - ten ostatni odwiedził Jan Paweł II, prosząc o wybaczenie za księży katolickich, którzy uczestniczyli w tym haniebnym procederze.


Krzystof R. Mazurski przy zasadonym
przez siebie drzewku w Petit Mbao

Sam budynek, wzniesiony kosztem ok. 260 tys. euro, posiada powierzchnię 7 000 m kw. Mieści biuro ASAN, ekspozycję dydaktyczną, sale seminaryjne oraz pokoje noclegowe o skromnym, ale sympatycznym standardzie. Obok postawiono kilka domków o tradycyjnych formach, lecz współczesnym wyposażeniu. Daje to 36 miejsc noclegowych, a wkrótce ma powstać kilka dalszych takich obiektów. Na zapleczu znajduje się szkółka drzewek, zaś za płotem sąsiaduje ocalały fragment chronionego lasu sawanny wilgotnej.

Wyjazd wzbogacił naszą wiedzę o odmiennym środowisku przyrodniczym, o wspaniałych Senegalczykach, pozwolił z nimi i pomiędzy samymi uczestnikami nawiązać serdeczne kontakty. Można przy okazji zaapelować o przesyłanie im materiałów ekologicznych w języku francuskim lub angielskim. Może by tak w przyszłości zorganizować wyjazd członków PTTK do tego kraju? Może zajęłoby się tym turystyczne biuro Eko-Tourist, związane z krakowskim Oddziałem Akademickim PTTK, dowodzone przez znanego z inicjatyw Piotra Dąbrowskiego? Cała impreza kosztowała 1280 euro (przelot czarterowy z Paryża) przy zaangażowaniu organizacyjnym ASAN. Ogromnie zachęcam!

Tekst i zdjęcia Krzysztof R Mazurski


Wojskowa pompa podczas ceremonii otwarcia
ośrodka ASAN

Budynek Biura ASAN

Ekspozycja w Biurze ASAN

Domki typu Bungalow przy centrum ASAN
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT