PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

II Marsz Wolności


Dnia 11 listopada 2003 r. już po raz drugi odbył się Marsz Wolności pod honorowym patronatem wielkopolskiego kuratora oświaty. Organizatorzy imprezy - Kaliski Oddział PTTK, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu wraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Urzędem Miejskim w Kaliszu postawili rajdowi szczytne cele.

Celem głównym było uczczenie Święta Niepodległości i rozbudzenie polskiej świadomości narodowej. Uzupełniało je promowanie edukacji regionalnej, popularyzacja turystyki pieszej i doskonalenie nauczania w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych.

Tydzień wcześniej odbył się konkurs historyczny pod hasłem "Polskie drogi do niepodległości" , do którego drużyna - szkoła wystawiała jeden dwuosobowy zespół. Drużyny rajdowe maszerowały przez Kalisz sześcioma trasami pieszymi.Trasy rozpoczynały się w różnych punktach miasta i wiodły na metę znajdującą się na głównym Rynku.Wędrująca młodzież, nierzadko ubrana w stroje z epoki, z proporcami, z transparentami i z flagami o barwach narodowych przybyła pod ratusz o godz. 900. Barwne szpalery młodych ludzi stanęły obok pocztów sztandarowych kombatantów Wojska Polskiego i wielu organizacji. Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęły się miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego przemówienia prezydenta Kalisza Janusza Pęcherza.

Dalszą część uroczystości poprowadził pomysłodawca i komandor rajdu - Mateusz Przyjazny, wiceprezes ZO PTTK. W swym żarliwym wystąpieniu uwypuklił ideę uczczenia Święta Niepodległości poprzez Marsz Wolności, którego trasy przemierzyło ponad 600 młodych ludzi.W ubiegłym roku stawiło się na mecie około 400 uczestników. Swą wypowiedź, życzliwie przyjętą przez zgromadzonych, zakończył słowami Dlatego dziś, my wszyscy tu obecni, mamy powód do podwójnej radości: żyjemy w państwie niepodległym, suwerennym i jest to jednocześnie państwo, społeczeństwo ludzi wolnych, państwo, w którym jednostka może realizować swoje plany i marzenia.

Do wręczenia nagród za zwycięstwo w konkursach zostali zaproszeni przez komandora uczestniczący w Święcie Niepodległości: Janusz Pęcherz - prezydent Kalisza, Zbigniew Włodarek - przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,Tadeusz Krokos - prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu, Krzysztof Małyjasiak - dyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku, Adam Gostyński - wiceprezes ZO PTTK w Kaliszu, którzy wręczali zwycięzcom cenne nagrody książkowe.

I miejsce w konkursie historycznym zajęli: Jakub Sosnowski i Michał Kowalski z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Drużyna w składzie: Rafał Pawlik i Mateusz Kukuła z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu zdobyła II miejsce. Miejsce III w tym konkursie uzyskali: Agnieszka Jarych z Jackiem Dziedzicem z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W konkursie głównym, którego zasady obejmowały: zajęte miejsce w konkursie historycznym,projekt znaczka na następny rajd, wystrój i wygląd grupy oraz jej liczebność, najwyższe lokaty uzyskały następujące zespoły: I miejsce i Puchar Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, a nagrodę na ręce opiekunki wręczył prezydent Kalisza. Puchar prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddziału w Kaliszu za zajęcie II miejsca otrzymało Gimnazjum nr 5 w Kaliszu z rąk prezesa Tadeusza Krokosa. Miejsce III w konkursie głównym uzyskała drużyna z Zespołu Szkół nr 14 w Kaliszu w postaci Pucharu Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK wręczonego przez wiceprezesa Adama Gostyńskiego. Specjalny puchar ufundowany przez prezydenta Kalisza dla najbardziej prężnej i najliczniejszej grupy otrzymała drużyna Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku licząca 150 osób. Drużynaz Gimnazjum im. Jana Pawła II z Ociąża zdobyła puchar przeznaczony dla najbardziej mobilnego zespołu przybyłego na rajd z najdalszej miejscowości. Puchar ufundował Krzysztof Małyjasiak - dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. Nagrodę otrzymała również Paola Lipiec z Zespołu Szkół nr 14 w Kaliszu za najciekawiej opracowany projekt znaczka na następny Marsz Wolności.

Wszyscy uczestnicy II Marszu Wolności otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe, odcisk okolicznościowej pieczęci i potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej. Pozostałe nagrody książkowe zostały przekazane opiekunom w siedzibie Oddziału PTTK.

Na dalszą część uroczystości na głównym Rynku młodzież przemaszerowała za orkiestrą "Wistilu" SA i pocztami sztandarowymi pod tablicę poświęconą pomordowanym kaliszanom w dwóch wojnach światowych. W tym honorowym miejscu przy Ratuszu odbył się apel poległych. Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty, wśród nich delegacja uczestników rajdu. Kierownictwo rajdu stanowili nauczyciele Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Komandorem rajdu po raz drugi był Mateusz Przyjazny, któremu sekundowali: Lech Moryksiewicz - kierownik konkursów, Izabela Dubanowicz jako kierownik tras rajdu i Danuta Urbaniak pełniąca funkcję kierownika mety. Rajd noszący nazwę Marszu Wolności po raz drugi spełnił oczekiwania organizatorów i unaocznił, że młodzież chce poznawać historię poprzez uczestnictwo w takim patriotyczny spotkaniu.

Tekst Waldemar Pol
Zdjęcia Zbigniew Pol

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT