PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Tadeusz Dolczewski (1930-2003)
Urodził się 3 grudnia 1930 r. w Poznaniu. Pochodził z rodziny kupieckiej. Kiedy Tadeusz miał pół roku rodzina przeprowadziła się do Bydgoszczy i zamieszkała w domu przy ul. Przyrzecze 2, należącym do firmy Ludwig Buchholz, posiadającej garbarnię i sklep przyfabryczny. Po uzyskaniu pełnoletności Tadeusz pomagał w pracy zawodowej ojcu, zaangażowanemu społecznie w licznych stowarzyszeniach. Z czasem syn przejął sklep po ojcu.

Pasja społecznego działania ogarnęła także Tadeusza. W czasie wojny uczył się na tajnych kompletach, a po wojnie został uczniem I Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej. Należał do 34. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej, działającej w ramach struktury harcerstwa polskiego, ale ściśle związanej z parafią farną. Został jednym z sześciu zastępowych. Po dwóch latach, pod naciskiem UBP, drużyna została rozwiązana. Podczas zimowiska w 1946 r. na Podhalu zetknął się z turystyką. Od tego czasu każdą wolną chwilę spędzał w Zakopanem, gdzie wstąpił do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Całe Tatry (także słowackie) przewędrował pieszo i na nartach. Organizował w terenie imprezy na orientację. Poza uprawnieniami przodownika turystyki pieszej, górskiej i narciarstwa wysokogórskiego, uzyskał kwalifikacje sędziego narciarskiego oraz zdobył stopień instruktora wioślarstwa i krajoznawstwa.

Tadeusz znany był ze swego aktywnego zaangażowania w pracy społecznej, głównie w Oddziale Miejskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bydgoszczy. Swoimi doświadczeniami dzielił się z innymi. Przez wiele lat pełnił odpowiedzialne funkcje, między innymi prezesa terenowego koła taterników (1957-1958), klubu turystów górskich (1965-1966), pieszych (1967-1983) i Zarządu Oddziału PTTK (1976-1994). Od 1995 r. do ostatnich dni życia był członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Za swoje zasługi Tadeusz Dolczewski otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Mógł pochwalić się Złotym Krzyżem Zasługi (1987), tytułem Zasłużonego Działacza Turystyki (1984).

Posiadał medale: 650-lecia Miasta Bydgoszczy i Leona Wyczół-kowskiego, Liść Dębowy Straży Ochrony Przyrody (1988), kilka odznak honorowych: Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy (1988), "Za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy" (1979), "Zasłużonego w pracy dla młodzieży" (1975) oraz Złotej PTTK (1972) i Srebrnej Strażnika Ochrony Przyrody (1983).

W ostatnich latach stan zdrowia uniemożliwiał Tadeuszowi uprawianie czynnej turystyki pieszej, poruszał się o kulach. Nie mógł jednak usiedzieć bezczynnie w swoim domu w Solcu Kujawskim - zebrał grupę ponad 30 mieszkańców Fordonu i powołał do życia Klub Niepełnosprawnych "Wędrowniczek". Co tydzień siadał ze swoimi kolegami przy mapach, opracowując programy krajoznawczych wycieczek i raz w miesiącu wędrował z nimi po okolicy.

Zmarł 5 października 2003 r. Pogrzeb odbył się w środę 8 października na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.

Maciej Wdowicki


Tadeusz Dolczewski wśród grupy

Tadeusz Dolczewski - pierwszy z prawej
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT