PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Odszedł Roman Jarzyna (1928-2004)


Roman Jarzyna urodził się 24 sierpnia 1928 r. w Pabianicach. Był prezesem Oddziału PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach w latach 1964-1972 oraz wiceprezesem Rady Głównej Federacji Wychowania Fizycznego i Turystyki "Zdrowie" przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie w latach 1969-1986.

Członkiem PTTK Roman Jarzyna był od 1954 roku. 45 lat życia poświęcił pracy w służbie zdrowia na różnych stanowiskach. Przez 11 lat był zastępcą dyrektora szpitala miejskiego w Pabianicach. Działając w związkach zawodowych służby zdrowia, dbał o pracownikowi ochronę zdrowia w rejonie łódzkim. Dlatego swoją drogę turystyczną rozpoczął od założenia koła turystycznego przy szpitalu miejskim, uważając, że turystyka, krajoznawstwo i rekreacja najbardziej służą zdrowiu człowieka. Był szefem szpitala oraz koła zawsze życzliwym i uśmiechniętym. Wszystkie wyprawy, które organizował po całym kraju, zostawiły we wspomnieniach uczestników wiele niezapomnianych i sympatycznych wspomnień.

Za jego prezesury w Oddziale PTTK w Pabianicach zorganizowano ogromną liczbę imprez turystycznych, w tym kilka obozów narciarskich, gdyż jego pasją było narciarstwo.Był zdobywcą Górskiej Odznaki Narciarskiej. Jego oczkiem w głowie były szkolenia przewodnickie i przodownickie. Sam od 1962 r. miał uprawnienia przewodnika miejskiego i terenowego województwa łódzkiego. Swoim zaangażowaniem doprowadził do założenia wielu szkolnych kół turystycznych i zakładowych.Wspaniałym rezultatem jego działań było to, że Oddział PTTK w Pabianicach pod koniec lat 60. miał przeszło 1000 członków. Roman Jarzyna był także czołowym działaczem łódzkiego PTTK. W latach 1972-1976 był prezesem Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi, a w latach 1968-1976 członkiem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Ponadto był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Za całokształt działalności społecznej i zawodowej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był posiadaczem Złotej Odznaki PTTK, Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Medalu Aleksandra Janowskiego, Medalu Stulecia Turystyki Polskiej, Złotej Odznaki Oddziału PTTK w Pabianicach oraz Honorowej Odznaki "Za zasługi dla Oddziału PTTK Łódź - Polesie".

Zmarł 4 stycznia 2004 r., a pochowany został na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Przy grobie żegnała Go rodzina, bliski kolega z turystycznych szlaków - prezydent miasta Pabianic prof. dr Jan Berner, przyjaciele - turyści z Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Oddziału PTTK w Łodzi oraz ukochanego Oddziału PTTK w Pabianicach.

W naszej pamięci pozostanie jako zawsze życzliwy i uśmiechnięty prezes, kolega i przyjaciel z wielką duszą społecznika i turysty.

Przyjaciele z Oddziału PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT