PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

25 lat Klubu Motorowego PTTK "Energetyk"


Do pracy w powstającej Elektrowni "Bełchatów" przybywali ludzie z różnych stron Polski. Proces integracji tworzonej od podstaw załogi przyszłego giganta energetycznego był zadaniem niełatwym. Mogły go znacznie przyspieszyć, między innymi, wspólne zainteresowania pozazawodowe energetyków. W najwyższej cenie byli więc od początku ci zapaleńcy, którzy potrafili skupić wokół siebie krąg osób pochłoniętych wspólną pasją. Jednym z takich zapaleńców okazała się koleżanka Barbara Dąbkowska, która już w 1977 r. skrzyknęła grono pasjonatów turystyki i doprowadziła do powstania Zakładowego Koła PTTK przy Elektrowni "Bełchatów" w budowie.

Na zebraniu założycielskim 3 lutego 1977 r. wybrano zarząd w składzie:

 • Barbara Dąbkowska - prezes
 • Zdzisław Zarzeczny - wiceprezes
 • Jolanta Sobolewska - sekretarz
 • Ewa Bartczak - skarbnik
 • Marian Wach - członek

Pierwsi członkowie koła PTTK coraz lepiej poznawali teren swojego działania, sprawdzając swe zdolności organizatorskie w wycieczkach pieszych i autokarowych oraz podczas wieczorków przy ognisku. Te imprezy cieszyły się coraz większą popularnością. Powiększała się załoga Elektrowni "Bełchatów" i rosła z miesiąca na miesiąc lista członków Zakładowego Koła PTTK. Coraz szerszy był krąg ich zainteresowań.

W listopadzie roku 1978 pracę w bełchatowskiej elektrowni podjął kolega Zenon Kajdaniak, działacz turystyki motorowej, prezes Klubu Motorowego PTTK "Energetyk" przy Elektrowni "Adamów" w Turku. Zimą 1978/1979 włączył się on w działalność koła, przekonując jego władze do turystyki motorowej. Jego starania, poparte między innymi przez Annę i Jerzego Sudolskich oraz kierującą kołem Barbarę Dąbkowska, w krótkim czasie przyniosły realne efekty.

Dnia 5 kwietnia 1979 r. w Elektrowni "Bełchatów" zorganizowany zostaje rajd samochodowy na otwarcie sezonu turystycznego. Zwycięzcą tego pierwszego rajdu bełchatowskich energetyków został kolega Włodzimierz Duszyński. Powyższa data staje się dniem powstania Sekcji Motorowej Zakładowego Koła PTTK przy Elektrowni "Bełchatów". Założycielami zostali: Zenon Kajdaniak - przewodniczący sekcji, Czesława Kajdaniak, Anna Sudolska, Jerzy Sudolski, Barbara Dąbkowska - przewodnicząca Koła PTTK.

Nowa atrakcyjna forma rekreacji zyskuje szybko coraz więcej zwolenników, najczęściej całe rodziny.W roku 1979 włączają się do tej działalności rodziny Bolesława Szurgota, Zdzisława Szurgota i Zbigniewa Biednego. Członkowie Sekcji Motorowej organizują imprezy wycieczkowe, uczestniczą również w rajdach organizowanych w Koninie, w Pabianicach, w Ostrowie Wielkopolskim. Ta działalność rozwija się w dużej mierze dzięki poparciu dyrekcji elektrowni i rady zakładowej, Związku Zawodowego Energetyków. 25 sierpnia 1979 r. z okazji Dnia Energetyka zorganizowano I Turystyczny Rajd Motorowy PTTK, który odtąd już na stałe został wpisany do kalendarza imprez motorowych PTTK, uzyskując w krótkim czasie rangę imprezy ogólnopolskiej. Sekcja systematycznie rozrastała się i zdobywała coraz większą popularność wśród turystów zmotoryzowanych w Polsce. 12 marca 1985 r. na Walnym Zebraniu Członków Sekcji podjęto uchwałę o przystąpieniu do Polskiego Związku Motorowego na Członka Nadzwyczajnego. W tym samym dniu wybrano zarząd sekcji, prezesem został Zenon Kajdaniak. 14 marca 1985 r. decyzją Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi bełchatowska sekcja motorowa została przyjęta na członka nadzwyczajnego PZMot. Kolejnym ważnym wydarzeniem w roku 1985 w dziejach sekcji był "bunt" członkiń, które postanowiły udowodnić, że same potrafią zorganizować ciekawe imprezy turystyczne. W dniach 1-2 czerwca 1985 r. odbył się Rajd Babski. Stał się on następną cykliczną imprezą o randze wojewódzkiej. Na wniosek członków sekcji 18 marca 1986 r. Zarząd Oddziału PTTK w Bełchatowie powołał Klub Motorowy PTTK "Energetyk" przy elektrowni Bełchatów. 5 kwietnia 1995 r. klub zmienił nazwę na Klub Motorowy "Energetyk" przy Elektrowni "Bełchatów". 19 marca 1998 r. Klub Motorowy "Energetyk" został oficjalnie przyjęty do Federacji Sportowej "Energetyk".

W ciągu 25-letniej działalności motorowców turyści z elektrowni "Bełchatów"wzięli udział w 261 imprezach wyjazdowych, zajmując w nich czołowe miejsca w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Klub był organizatorem 107 imprez.

Zdobyte odznaki

Członkowie Klubu Motorowego "Energetyk" do końca roku 2003 zdobyli: 17 odznak Młodzieżowej Odznaki "Turysta Motorowy"(TM)w stopniu brązowym, 15 odznakTM w stopniu srebrnym, 8 odznakTM w stopniu złotym, 52 odznaki Motorowa Odznaka Turystyczna (MOT) w stopniu małym brązowym, 45 odznak MOT w stopniu małym srebrnym, 38 odznak MOT w stopniu małym złotym, 7 odznak MOT w stopniu dużym brązowym, 20 odznak MOT w stopniu dużym srebrnym, 10 odznak MOT w stopniu dużym złotym, 6 odznak MOT "Za wytrwałość". Niezależnie od odznak TM i MOT nasi członkowie posiadają turystyczne odznaki regionalne, takie jak: chełmska, dolnośląska, elbląska, kielecka, krośnieńska, łowicka, łódzka, otwocka, pałucka, pińczowska, piotrkowska, roztoczańska, sieradzka, świętokrzyska, warszawska, a także odznaki - krajoznawcza "Szlakami ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego", "Szlakiem Aleksandra Janowskiego", "Śladami cystersów", "Śladami Fryderyka Chopina", "Turysta Przyrodnik", Regionalne Odznaki Krajoznawcze, Odznaki Krajoznawcze Polski oraz "50 lat w PTTK".

W klasyfikacji Polskiego Związku Motorowego nasi członkowie zdobyli: 2 Młodzieżowe Odznaki Turystyki Motorowej PZM, 22 brązowe Odznaki Turysty Motorowego PZM, 14 srebrnych Odznak Turysty Motorowego PZM, 11 złotych Odznak Turysty Motorowego PZM, 6 złotych z kompasem Odznak Turysty Motorowego PZM, 4 złote z wawrzynem Odznaki Turysty Motorowego PZM.

Wielu naszych członków wyróżnionych zostało: Honorowymi Odznakami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Motorowego, Odznakami Zasłużony Działacz Federacji Sportowej "Energetyk", Odznakami Zasłużony Działacz Turystyki, Dyplomami Klubu, Oddziału, Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK oraz ZG PTTK, Plakietami Złotej Kierownicy, Odznakami Honorowymi Ratownika Drogowego PZM.

Członkowie Klubu i pełnione funkcje

Na koniec roku 2003 Klub liczył 67 członków i zrzeszał: 30 przodowników turystyki motorowej PTTK, 42 ratowników drogowych PZM, 5 instruktorów ratownictwa drogowego PZM.

Nasi członkowie w organach oddziałowych, okręgowych i krajowych pełnią różne funkcje: Zbigniew Biedny jest przewodniczącym KomisjiTurystyki Motorowej ZG PTTK, członkiem Rady Głównej Federacji Sportowej "Energetyk" i wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim; Dariusz Biedny jest członkiem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi, wiceprzewodniczącym Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi; Andrzej Kapusto jest członkiem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi, członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim; Zenon Kajdaniak jest członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Oddziale PTTK w Piotrkowie Trybunalskim; Tadeusz Dziadzio jest członkiem KomisjiTurystyki Motorowej ZG PTTK, wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi; Stella Dziadzio jest członkiem Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Zarządu Okręgu PZM w Łodzi; Jerzy Antczak jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Okręgu PZM w Łodzi.

Wyróżnienia Klubu

W okresie 25-letniej działalności Klub za aktywną działalność był wyróżniony:

 • Odznaką 35-lecia PTTK - w roku 1985,
 • Dyplomem ZG PTTK - w roku 1988,
 • Dyplomem ZW PTTK - w roku 1989,
 • Plakietą Złotej Kierownicy Komisji Turystyki Motorowej
 • ZG PTTK - w roku 1989,
 • Medalem 35-lecia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK - w roku 1990,
 • Srebrną Honorową Odznaką PTTK - w roku 1994,
 • Motorową Odznaką Turystyczną "Za wytrwałość"- w roku 1994,
 • Dyplomem Jubileuszowym Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK - w roku 1994,
 • Krzyżem Ratownika Drogowego PZM - w roku 1998,
 • Złotą Odznaką Honorową PTTK - w roku 1999,
 • Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" - w roku 2003.

  Zdobyte miejsca we współzawodnictwie klubowym

W tym samym czasie we współzawodnictwie klubowym Klub Motorowy "Energetyk" zajmował następujące miejsca: rok 1991 - miejsce IV, rok 1992 - miejsce VI, rok 1993 - miejsce III, rok 1994 - miejsce I, rok 1995 - miejsce I, rok 1996 - miejsce I, rok 1997 - miejsce III, rok 1998 - miejsce I, rok 1999 - miejsce I, rok 2000 - miejsce I, rok 2001 - miejsce I, rok 2002 - miejsce I.

Wykaz imienny zarządów klubu i komisji rewizyjnych w latach 1979-1999

Lata 1979-1985

 • przewodniczący Sekcji Motorowej - Zenon Kajdaniak

Lata 1985-1986

 • Zarząd Sekcji, a następnie Klubu Motorowego: prezes - Zenon Kajdaniak, wiceprezes - Bolesław Szurgot, sekretarz - Czesława Kajdaniak, skarbnik - (Zbigniew Puchalski) Romuald Majzner, członek - Edward Maruszak, członek - Przemysław Paluch, członek - Bogdan Kabała.

Lata 1987-1988

 • Zarząd: prezes - Zenon Kajdaniak, wiceprezes - Bolesław Szurgot, sekretarz - Czesława Kajdaniak, skarbnik - Romuald Majzner, członek - Zbigniew Biedny, członek - Bolesław Dolata, członek - Tadeusz Mogielski (Zdzisław Szurgot), członek - Lucyna Szczygieł, członek - Kazimierz Stacewicz.
 • Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Krzysztof Przegaliński, członek - Henryk Pęcherz, członek - Przemysław Paluch.

Lata 1989-1990

 • Zarząd: prezes - Zenon Kajdaniak, wiceprezes ds. programowych - Zbigniew Biedny, wiceprezes ds. organizacyjnych - Bolesław Szurgot, sekretarz - Czesława Kajdaniak, skarbnik - Romuald Majzner, członek - Lucyna Szczygieł, członek - Danuta Mogielska, członek - Tadeusz Ptaszek, członek - Stanisław Papuga, członek - Marek Gatniejewski, członek - Andrzej Kapusto.
 • Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Krzysztof Przegaliński, członek - Małgorzata Szurgot, członek - Henryk Pęcherz.

Lata 1991-1992

 • Zarząd: prezes - Zenon Kajdaniak, wiceprezes - Zbigniew Biedny, wiceprezes - Andrzej Kapusto, sekretarz - Czesława Kajdaniak, skarbnik - Romuald Majzner, członek - Małgorzata Szurgot, członek - Tadeusz Ptaszek, członek - Stanisław Papuga, członek - Aleksander Frączkowski, członek - Adam Klimaszyk, członek - Kazimierz Szczygieł.

 • Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Dariusz Biedny, członek - Adam Klimaszk, członek- Bolesław Szurgot.

Lata 1993-1996

 • Zarząd: prezes - Zenon Kajdaniak, wiceprezes - Stanisław Papuga, wiceprezes - Zbigniew Biedny, skarbnik - Bolesław Szurgot, sekretarz - Czesława Kajdaniak, członek - Iwona Młynarczyk, członek - Urszula Rogala, członek - Andrzej Kapusto, Jacek Kajdaniak.
 • Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Małgorzata Szurgot, członek - Dariusz Biedny, członek - Marek Młynarczyk.

Lata 1997-2000

 • Zarząd: prezes - Zenon Kajdaniak, wiceprezes - Stanisław Papuga, wiceprezes - Zbigniew Biedny, sekretarz - Jacek Kajdaniak, skarbnik - Bolesław Szurgot, członek - Dariusz Biedny, członek - Sławomir Figura, członek - Andrzej Kapusto, członek - Krzysztof Kozłowski.
 • Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Małgorzata Szurgot, członek - Tadeusz Dziadzio, członek - Marek Młynarczyk.

Od roku 2001

 • Zarząd: prezes - Zbigniew Biedny, wiceprezes - Sławomir Figura, wiceprezes - Stanisław Papuga, skarbnik - Elżbieta Bożek, sekretarz zarządu - Jerzy Antczak, członek - Dariusz Biedny, członek - Tadeusz Dziadzio, członek - Andrzej Kapusto, członek zarządu - Krzysztof Kozłowski.
 • Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Adam Klimaszyk, członek - Stella Dziadzio, członek - Jacek Domagała.


Gotowi do startu

Nasze trofea - Kamieńczyk 2002

W drodze do Fromborka - Grunwald 2003

Eliminacje mistrzostw w PZM - Bełchatów 2002

Konopnica - rok 1992

Ratownicy drogowi z "Energetyka" na mistrzostwach
Bydgoszczy w roku 1999

Na Kursie Instruktorów Ratownika Drogowego

Kierownictwo rajdu Energetyk 2002
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT