PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

40. urodziny Oddziału PTTK im. M.E. Andriollego w Otwocku


Obchody powstania Oddziału PTTK w Otwocku miały wyjątkowy charakter. Zarząd Oddziału postanowił, że będą one zorganizowane w czterech etapach:

 1. Wernisaż wystawy "40 lat Otwockiego Oddziału w siedzibie Muzeum Ziemi Otwockiej w piątek, 21 listopada 2003 r. o godzinie 17.00.
 2. Msza św. w intencji stowarzyszenia w sobotę, 22 listopada 2003 r. o godz. 9.00 w kościele św.Wincentego a Paulo.
 3. Spotkanie dawnych i aktualnych działaczy z władzami miasta i powiatu, 22 listopada 2003 r. o godz. 11.00 w Klubie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perła" przy ul. Sportowej.
 4. Spotkanie z Radą Miasta Otwocka na sesji.

Tak jak zaplanowano, w piątek, by zaoszczędzić uczestnikom wernisażu wrażeń związanych z późnowieczorną wędrówką, specjalny autokar przywiózł ich od dworca PKP do Muzeum Ziemi Otwockiej. Był, między innymi, gość z Warszawy, nestor turystyki, najlepszy turysta wśród lekarzy i najlepszy lekarz wśród turystów - dr Mirosław Szumski, rzeczywisty i honorowy sympatyk Otwocka. Przybyli zasłużeni dla Towarzystwa wieloletni prezesi Oddziału: Teresa Dudzicka-Donczewa, działacz Polskiego Klubu Ekologicznego Bogdan Szymański, aktualnie mieszkający w Skierniewicach dr Krzysztof Joniewicz, wieloletni wiceprezes zarządu Zbigniew Wiliński, jeden z pomysłodawców utworzenia Oddziału w roku 1963, ówczesny pracownik Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Gerard Wołodźko, wieloletnia działaczka Towarzystwa Jadwiga Kowara, zasłużony działacz oddziału w latach 1970-1983 Tadeusz Trzciński, wieloletnia opiekunka koła turystycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdrze Ołena Fylak, sympatyk PTTK, autorka książki Spacerkiem po otwockich ulicach, Barbara Matysiak. Miłym zaskoczeniem była wizyta drużyny harcerskiej o specjalności turystycznej prowadzonej przez Michała Bany. Jak w każdej imprezie Towarzystwa uczestniczył niezawodny przyjaciel PTTK, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Leszek Korczak. Czynił się niewidocznym, starając się wtopić w grupy zwiedzających, reżyser i budowniczy wystawy, a na co dzień kustosz Muzeum, Sebastian Rakowski. Honory gospodarza domu pełnił dyrektor Otwockiego Centrum Kultury, Jan Tabencki Symbolem wernisażu, umieszczonym na pamiątkowej, okolicznościowej pieczęci była rycina Leszka Korczaka przedstawiająca otwocki ratusz. Honorowym gościem był Prezydent Otwocka Andrzej Szaciłło.

Po powitaniu gości przez prezesa Zarządu Oddziału, Jerzego Kudlickiego, z recitalem poezji poświeconej przez otwockich poetów naszemu miastu wystąpiły uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku, wychowanki prof. Urszuli Zmorki, wieloletniej działaczki Towarzystwa. Zarówno dobór treści, jak i sposób recytacji spotkały się z gromkim aplauzem uczestników. W sali wystawowej Muzeum zgromadzono zbiory odznak, znaczków i plakietek rajdowych, odznak turystyki kwalifikowanej, zaprezentowano 23 albumy fotografii dokumentujących działalność Oddziału na przestrzeni 40 lat Zgromadzono kilkadziesiąt wyróżnionych prac w pięciu edycjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się zbiór ok. 300 znaczków i odznak projektowanych przez Zbigniewa Wilińskiego oraz odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych odznak krajoznawczo - turystycznych zdobytych przez tegoż turystę. Po raz pierwszy zaprezentowano mapę okolic Otwocka z naniesionymi wszystkimi aktualnymi szlakami turystycznymi w opracowaniu wiceprezesa Zarządu, Pawła Ajdackiego. Wielu zwiedzających skupiało się przy stoisku z regulaminami odznak, biuletynami Zarządu. Na marginesie dyskusji na temat punktu Informacji Turystycznej należy podkreślić wystawienie pucharu upamiętniającego zdobycie I miejsca w Warszawie i województwie stołecznym przez punkt "it" otwockiego oddziału PTTK.

Jeżeli dodamy, że zwiedzającym bardzo smakowały soki i słodycze w samoobsługowym bufecie oraz to, że można było nabyć po promocyjnej cenie (22 zł) przewodnik Pawła Ajdackiego i Jacka Kałuszko Otwock i okolice oraz po symbolicznych cenach wiele przewodników i informatorów, że można było uzyskać odcisk pamiątkowej pieczęci i otrzymać pamiątkowy znaczek, że można było obserwować pokaz ogni sztucznych i odjechać autokarem do centrum miasta, to czegóż więcej chcieć?

Po godz. 20.00 gaszono światła za ostatnimi, zmotoryzowanymi uczestnikami wernisażu.

O godz. 9.00 w sobotę 22 listopada, w kaplicy patronki Otwocka, Matki Boskiej Swojczowskiej, udekorowanej dodatkowo flagą PTTK, w kościele pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, dawni i obecni działacze wraz z sympatykami PTTK spotkali się na mszy św. w intencji Towarzystwa. Mszę celebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii św. Wincentego, ks. Bogusław Kowalski. W ciepłych i serdecznych słowach podziękował zgromadzonym za ich zaangażowanie w ukazywaniu piękna ojczystego kraju, zwłaszcza rzeszom młodych turystów i krajoznawców. Po mszy św. i wspólnym pamiątkowym zdjęciu wszyscy przeszli do Osiedlowego Klubu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perła" na ul. Sportową.

Punktualnie o godz. 11.00 prezes powitał licznie zgromadzoną starszyznę, wieloletnich, dawnych i aktualnych działaczy oddziału.

Szczególnie miłym akcentem była obecność przedstawicieli najwyższych władz samorządowych, miasta i powiatu otwockiego. Gromkimi oklaskami i z nieukrywanym zadowoleniem przyjęto ciepłe słowa podziękowań skierowanych do działaczy Oddziału wypowiedziane przez prezydenta miasta OtwockaAndrzeja Szaciłło, który w sobie właściwy, piękny literacko sposób scharakteryzował celowość działań Towarzystwa na rzecz mieszkańców naszego miasta. Słowom towarzyszyły czyny: ośmioro działaczy zostało uhonorowanych Srebrnymi Sosenkami, a Oddział - pamiątkową plakietą z herbem miasta i napisem: Z okazji 40-lecia działalności Oddziału, w uznaniu zasług w popularyzacji turystyki wśród mieszkańców Otwocka. Andrzej Szaciłło Prezydent Miasta Otwocka, Otwock, 22.11.2003 r.

Należy tu zaznaczyć, że działalność Oddziału w dużej mierze zawdzięcza swoje sukcesy ścisłej współpracy z samorządem miejskim, co przejawia się między innymi w dofinansowaniu wielu przedsięwzięć zarządu z budżetu miasta. Zacieśnia się współpraca z Wydziałałem Kultury, Sportu i Turystyki, a od niedawna z Wydziałem Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Otwocka, zwłaszcza w podnoszenie na wyższy poziom pracy punktu Informacji Turystycznej PTTK. Z wielką życzliwością spotykają się działacze ze strony prezydenta miasta.

Prezydentowi towarzyszył wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Dziewanowski oraz współpracujący na co dzień z oddziałem naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, znany otwocki artysta plastyk Leszek Korczak.

Władze powiatu reprezentowali: starosta powiatu Otwock Mirosław Pszonka, który pogratulował dokonań w 40-leciu Oddziału, w latach 1963-1975, oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Jacek Czarnowski. Władze zaprzyjaźnionej gminy Celestynów reprezentował wójt Tomasz Atłowski.

Prezes podkreślił zaangażowanie obecnych i dawnych władz miasta i powiatu w fundowanie nagród dla wyróżnionych autorów w finale konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Z dużą sympatią zgromadzeni przyjęli obecność dyrektor Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Aleksandry Atłowskiej, która podkreśliła znaczenie zacieśniającej się współpracy z naszym stowarzyszeniem. Dyplomy Honorowe Zarządu Głównego za pomoc i współdziałanie otrzymali za zlecanie organizacji wycieczek krajoznawczo-turystycznych o wielkich walorach dydaktycznych i wychowawczych Biuru Turystyki PTTK:

 • Mirosława Potyra, dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 105 i Gimnazjum nr 8 w Warszawie-Miedzeszynie,
 • Rada Pedagogiczna Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 105,
 • Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 8,
 • Ewa Bojemska, nauczycielka Gimnazjum nr 4 w Otwocku,
 • Urząd Gminy Wiązowna,
 • Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Józefowie,
 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstwowej nr 12 w Otwocku,
 • Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 4 w Otwocku.

Medale PTTK "Za pomoc i współpracę":

 • Roman Jakubiec - za społeczne wykonanie wszelkich prac stolarskich przy krzyżu upamiętniającym potyczkę powstania 1863 r. w Rudce koło Otwocka, a ustawionym 25 maja 2003 r.;
 • Piotr Kloch - za prace przy krzyżu upamiętniającym potyczkę powstania, w Rudce koło Otwocka;
 • Anna Kulpa-Fryt (psycholog, logopeda ze Szkoły Podstwowej w Wiązownie) - za wieloletnią współpracę przewodniczcej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy Wiązowna w organizacji wycieczek krajoznawczoturystycznych o wielkich walorach dydaktycznych i wychowawczych dla podopiecznych komisji.
 • Zarys działalności Oddziału na przestrzeni 40 lat przedstawił w swoim wystąpieniu wiceprezes Zarządu Paweł Ajdacki.

Jerzy Kudlicki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT