PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

III Rajd Zimowy "Na żołnierską nutę"


Oddział PTTK "Ziemia Łęczycka" jest stosunkowo młodym oddziałem. Reaktywowaliśmy działalność we wrześniu 2002 r., kiedy to koło Boruta zostało przekształcone w samodzielny oddział. Prezesem został Jacek Ziółkowski, który przyczynił się do odrodzenia turystyki na terenie ziemi łęczyckiej, nawiązując do chlubnej tradycji z lat minionych. Nasza działalność kierowana jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także do wszystkich pragnących spędzać wolny czas na łonie przyrody, poznając piękno ziemi łęczyckiej. Ostatnią imprezą, którą zorganizowaliśmy 16 stycznia 2004 r. był rajd "Na żołnierską nutę" do Leźnicy Wielkiej.

W zimowy poranek wyruszyliśmy spod Ratusza w Łęczycy na trasę rajdu. Mimo iż pogoda nie była zachęcająca na start rajdu przybyło około 170 uczestników wraz z opiekunami. Trasa wiodła przez Topolę Katową do Leźnicy Wielkiej na teren lotniska.

Na terenie bazy wojskowej czekały na nas niesamowite atrakcje. Zaprezentowano podstawową broń współczesnego żołnierza komandosa. Każdy mógł zobaczyć i dotknąć broni snajperskiej, granatnika, wyrzutni przeciwpancernej, moździerzy, radiostacji.

Napięcie rosło, gdyż kolejnym punktem było zwiedzanie helikopterów. Mogliśmy wejść do środka, usiąść za sterami i poczuć się choć przez chwilę jak prawdziwi piloci. Spełniło się marzenie niejednego chłopaka.

Następnie reprezentacje poszczególnych zespołów udały się na strzelnicę, gdzie można było spróbować swych sił, strzelając z KBKS-u i karabinka pneumatycznego. Instruktorzy udzielali cennych rad, podpowiadali, jaką przyjąć pozycję strzelecką, jak celować. Niestety, celne strzelanie okazało się trudną sztuką. Mistrzami w strzelaniu okazali się:

  1. miejsce - M. Graczyk z Gimnazjum w Łęczycy,
  2. miejsce - G. Kondras z Gimnazjum w Witoni,
  3. miejsce - M.Świątczak ze szkoły podstawowej w Siedlcach.

Na terenie bazy wojskowej oglądaliśmy sale zajęć i ćwiczeń dla pilotów. Zaprezentowano nam symulatory lotu, na których przyszli piloci zdobywają doświadczenie. Dotarliśmy do Izby Pamięci, w której zgromadzone są pamiątki jednostki. Na koniec udaliśmy się na osiedle wojskowe w Leźnicy, gdzie w Klubie Oficerskim pożywiliśmy się grochówką przygotowaną przez wojskowego kucharza. Prezes J. Ziółkowski wręczył pamiątkowe dyplomy uczestnikom rajdu. Nadszedł czas na Konkurs Żołnierskiej Piosenki. Każda drużyna przygotowała swoje reprezentacje. Jury wyróżniło specjalną nagrodą M. Zdziarskiego ze szkoły podstawowej nr 3 za występ solowy.

W konkursie zwyciężyły następujące zespoły:

  1. miejsce - szkoła podstawowa w Siedlcach,
  2. miejsce - PSP Topola Królewska,
  3. miejsce - Gimnazjum w Łęczycy i Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy.

Z piosenką Przybyli ułani pod okienko na ustach powróciliśmy do Łęczycy, myśląc już o następnym rajdzie.

Mariola Jatczak, Renata Tratkiewicz, Marzena Jatczak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT