PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Piąty rajd karnawałowy


Dnia 5 lutego odbył się V rajd pieszy "Karnawałowy" zorganizowany wspólnie przez Klub Turystyki Pieszej AARON PTTK Pabianice i Młodzieżowy Dom Kultury. Przeszło 200 uczestników zaskoczyło organizatorów feryjnych imprez, gdyż deszczowa pogoda i błoto na trasie mogły wystraszyć największych piechurów.

Rajd rozpoczął się od przejazdu pociągiem (dla niektórych po raz pierwszy!?) do Dobronia. Następnie przez Markówkę i Wymysłów dotarliśmy do Pabianic. Na trasie kierownictwo rajdu: Grażyna Wójcik (MDK) i Aleksander Duda (AARON) zorganizowali konkurs na najładniejszą królową karnawału. Z materiałów podarowanych przez organizatorów młodzież ubierała i malowała kandydatkę na królową.

Królowe karnawału na balu leśnymEwelina Kwiecińska z rodziną
i młodzieżą z Gimnazjum nr 2 w Pabianicach

Jury w składzie: Kamil Lisiewicz, Krzysztof Piekielniak, Sławomir Szczecio wyróżniło królowe: Natalię Morawską ze Szkoły Podstawowej nr 3, Justynę Rynkiewicz z Osiedlowego Domu Kultury, Aleksandrę Janetę z Pabianickich Warsztatów Terapii Zajęciowej, Żanetę Olejnik z Gimnazjum nr 1, Ewelinę Kwiecińska z Gimnazjum nr 2 i Kamilę Bobińską z Gimnazjum nr 3. Ładnie zaprezentowały się też drużyny ze szkół podstawowych nr 1, nr 5 i nr 8, z Gimnazjum w Piątkowisku, z domów kultury - Młodzieżowego Domu Kultury i Spółdzielczego Domu Kultury, oraz rodzinne - Kłysów i Kwiecińskich.

Na zakończenie rajdu w kawiarni "Parkowa" czekała na strudzonych dziesięciokilometrową wędrówką turystów gorąca herbata i słodkie bułki z zaprzyjaźnionej od lat piekarni.

Tekst Aleksander Duda. Zdjęcia Krzysztof Piekielniak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT