PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Sprawozdanie za rok 2003 Rady do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych


Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych w związku z ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych z dużym wyprzedzeniem informowała członków i sympatyków PTTK o potrzebie wzmocnienia działań wśród i na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowano, opracowano i rozesłano do wszystkich jednostek PTTK specjalny apel Rady o podjęcie działań i włączenie do swoich programów imprez zadań dla osób niepełnosprawnych. W "Gościńcu PTTK" z grudnia 2002 r. kolportowano okolicznościowy plakat pod hasłem "Razem z PTTK będzie sprawniej", zachęcający do udziału w Ogólnopolskim Sejmiku Krajoznawczym, który odbył się pod tym samym hasłem w Kielcach w dniach 29-30 marca 2003 r. i zgromadził 160 osób z całego kraju. Przygotowane wydawnictwa, wystąpienia, dyskusja, wystawy i występy artystyczne złożyły się na wartościowe dla wszystkich, pouczające spotkanie. Po sejmiku tym ukazało się odrębne opracowanie, wydane dzięki finansowemu wsparciu fundacji Gaz de France. Członkowie Rady dużo wysiłku włożyli w przygotowanie i promocję dorobku tego sejmiku na arenie krajowej.

31 maja 2003 r. w Łomży odbył się w formule ogólnopolskiej IX Rajd Podlaski "Sprawni inaczej - powitanie lata" z udziałem Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych. Tego samego dnia członkowie rady aktywnie uczestniczyli w regionalnej konferencji "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i w szkole". Przewodnicząca Rady, Maria Maranda, miała wystąpienie na temat "Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych w PTTK".

Godny odnotowania jest fakt organizacji I Spółdzielczego Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w Siewierzu (7 czerwca 2003 r.), który pod przewodnictwem Anieli Szlompek zgromadził ponad 300 osób. Z ramienia Rady w imprezie tej uczestniczył Zbigniew Krzemiński.

W dniach 8-9 sierpnia 2003 r. odbyło się szkolenie przewodników PTTK z zakresu metodyki oprowadzania osób ociemniałych i niedowidzących (Warszawa, Izabelin, Laski). W szkoleniu uczestniczyli i swój twórczy wkład wnieśli Maria Maranda oraz Franciszek Guska.

W międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej pt. "Sport powszechny w integracji z osobami niepełnosprawnymi we wspólnej Europie" (Biała Podlaska, 26-27 września 2003 r.) wzięła udział Maria Maranda, która miała wykład na temat "Walory rekreacyjne turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych". W przygotowanym przez Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisję Przewodnicką ZG PTTK ogólnopolskim szkoleniu pod hasłem "Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych" (Kołobrzeg, 9-11 października 2003 r.) uczestniczyli Maria i Łukasz Marandowie. Zrealizowali wspólnie 10 godzin wykładów i ćwiczeń. W związku z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych zaprezentowali również dwa wydawnictwa opublikowane przez RO PTTK w Białymstoku Krajoznawstwo i Turystyka wodna. Książeczki te cieszyły się w kraju dużym zainteresowaniem.

23-25 października 2003 r. Rada ds.Turystyki Osób Niepełnosprawnych odbyła wyjazdowe posiedzenie we Wrocławiu, podczas którego szczegółowo zapoznano się z pracą Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych przy Oddziale PTTK Wrocław-Śródmieście. Wymieniono doświadczenia, określono przyszłe szansę rozwoju pracy z osobami niepełnosprawnymi. Członkowie Rady wzięli też udział (jako współorganizatorzy) w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat "Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych",podczas której twórczo zaznaczyli swoją obecność.


Posiedzenie Rady ds.
Turystyki Osób Niepełnosprawnych
ZG PTTK (14 grudnia 2003r.)

14 grudnia 2003 r. w Warszawie Rada ds.Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK dokonała podsumowania działań Towarzystwa w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych. Obok działań takich ogniw PTTK, jak Integracyjny Klub Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Oddziale PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu, który może poszczycić się imponującym dorobkiem i interesującymi formami pracy, czy Komisja Przewodnicka ZG PTTK nadal w całym kraju zbyt mało imprez PTTK odbiło się szerokim echem wśród członków Towarzystwa i lokalnych społeczności. Toteż meritum oceny naszych działań to: od każdego z nas zależy, czy PTTK spełni osobiste oczekiwania i nadzieje osób niepełnosprawnych, dzięki czemu społeczny prestiż Towarzystwa może zdecydowanie wzrosnąć. Przyjęto także plan pracy Rady na rok 2004 oraz harmonogram działań związanych z organizacją międzynarodowej konferencji na temat "Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych - bez granic i barier" (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, wrzesień 2005 r.) w związku z 100. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Maria Balcerzak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT