PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

II Wielodyscyplinowy Ogólnopolski Indywidualny Rajd Przyrodniczo-Krajoznawczy
- "Przyroda Polska"


Z dniem 31 października 2003 r. zakończył się II Wielodyscyplinowy Ogólnopolski Indywidualny Rajd Przyrodniczo-Krajoznawczy "Przyroda Polska", który trwał osiem miesięcy.

Do udziału w rajdzie zgłosiły się 72 osoby reprezentujące 31 miejscowości z ośmiu województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego.

Najliczniej reprezentowanym województwem było śląskie -46 uczestników, natomiast najliczniej reprezentowanym miastem Zawiercie - 8 uczestników.

Laureatami I edycji rajdu zostali:

  1. miejsce - Zofia Nycz z Chełma (3 818 pkt.),
  2. miejsce - Witold Kliza z Chełma (3 818 pkt.),
  3. miejsce - Stefan Mazgaj z Tych (2 420 pkt.),
  4. miejsce - Bogusław Gajowy z Jastrzębia Zdroju (1 694 pkt.),
  5. miejsce - Renata Major z Jastrzębia Zdroju (1 670 pkt.),
  6. miejsce - Jurgen Pisarczyk z Trzebielina (1118 pkt.),
  7. miejsce - Mieczysław Tokarski z Włodawy (978 pkt.),
  8. miejsce - Ryszard Skonieczny z Żor (780 pkt.),
  9. miejsce - Zbigniew Machura z Lelowa (747 pkt.),
  10. miejsce - Mariusz Bieńkowski zJastrzębia Zdroju (681 pkt.).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłej edycji.

Z uwagi na tę samą liczbę punktów w celu wyłonienia zwycięzcy odbyło się losowanie. Dziesięć osób nie nadesłało kart rajdowych i nie zostało sklasyfikowanych. Organizator dziękuje za udział w rajdzie i zaprasza do udziału w następnym.

Z uwagi na liczne wklejki pieczątek z kart rajdowych poprzedniej edycji, organizatorzy rajdu powzięli decyzję o nie odsyłaniu kart rajdowych. Odsyłane będą tylko opracowania w formie kronik oraz zdjęcia będące potwierdzeniami zwiedzanych obiektów.

Roman Żyła

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT