PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

I Ogólnopolski Indywidualny Rajd Rowerowy "Rowerem przez Polskę"


Z dniem 31 października 2003 r. zakończył się I Ogólnopolski Indywidualny Rajd Rowerowy "Rowerem przez Polskę", który trwał osiem miesięcy.

Do udziału w rajdzie zgłosiło się 47 osób reprezentujących 21 miejscowości z sześciu województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zachodnio pomorskiego.

Najliczniej reprezentowanym województwem było śląskie - 34 uczestników, natomiast najliczniej reprezentowanym miastem Jastrzębie-Zdrój - 9 uczestników. Laureatami I edycji rajdu zostali:

  1. miejsce - Andrzej Wójcik z Zawiercia (1 675 pkt.),
  2. miejsce - Ryszard Skonieczny z Żor (1 385 pkt.),
  3. miejsce - Mariusz Bieńkowski z Jastrzębia Zdroju (1040pkt.),
  4. miejsce - Zbigniew Machura z Lelowa (980 pkt.),
  5. miejsce - Witold Fiączyk z Radomska (910 pkt.),
  6. miejsce - Tadeusz Piekarz z Bytomia (880 pkt.),
  7. miejsce - Renata Major z Jastrzębia Zdroju (835 pkt.),
  8. miejsce - Andrzej Kopiec z Rudy Śląskiej (830 pkt.),
  9. miejsce - Bogusław Gojowy z Jastrzębia Zdroju (820 pkt.),
  10. miejsce - Tomasz Hyży ze Szczecina (755 pkt.).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłej edycji. Sześć osób nie nadesłało kart rajdowych i nie zostało sklasyfikowanych.

Organizator dziękuje za udział w rajdzie, informując jednocześnie, że Komisja Krajoznawcza PTTK Oddział Siemianowice odstępuje od dalszego prowadzenia niniejszego rajdu.

Roman Żyła

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT