PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

X Krajoznawczy Zlot Mikołajkowy


Komisja Krajoznawcza Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni po raz 10. zaprosiła trójmiejskich i pomorskich krajo znawców na zlot mikołajkowy do Gdańska. Od trzech lat zlot rozpoczyna się mszą świętą w intencji zmarłego w 2000 r. wybitnego krajoznawcy Pomorza Romana Klima. 6 grudnia 2003 r. w oliwskiej katedrze w mszy świętej uczestniczyli krajoznawcy z Gdyni, z Gdańska i z Tczewa, w tym z klubów krajoznawczych "Trsow" w Tczewie i "Wrzos" w Gdyni. W zlocie uczestniczył obecny prezes Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego "Trsow" w Tczewie Tadeusz Magdziarz. Do 2000 r. prezesem tego klubu był właśnie Roman Klim, założyciel klubu, dyrektor Muzeum Wisły w Tczewie. Roman Klim był wielkim przyjacielem gdyńskiego klubu "Wrzos", który często wizytował, przekazując dużo informacji krajoznawczych. Klub Krajoznawczy "Wrzos" reprezentowała Alicja Wrzosek, pierwszy prezes klubu. Obecnie od trzech lat klubowi prezesuje Wojciech Płomiński.

Po mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach Romana Klima i prof. Franciszka Mamuszki, znanych w Polsce krajoznawców, autorów wielu przewodników. Wspomnienia o zmarłych przekazali: Henryk Ganowiak i Ryszard Wrzosek. Podziękowania uczestnikom zlotu złożyła Elżbieta Klim, wdowa po śp. Romanie.


Klasztor sióstr Brygidek w Oliwie

Następnie z grupą młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni z opiekunami Mirosławą Rozenbangier i Marią Pol uczestnicy zlotu udali się do Centrum Ekumenicznego w Gdańsku-Oliwie, gdzie rezydują siostry brygidki w Zakonie Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy. Siostry prowadzą dom gościnny, dostępny dla pielgrzymów i gości bez względu na wiek, narodowość i wyznanie religijne. Dom ładnie umeblowany oferuje pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe z łazienkami i telefonem. Przewodnikiem po centrum był Henryk Ganowiak, który przekazał siostrom brygidkom (obecnie jest ich siedem) kalendarz szwedzki poświęcony św. Brygidzie. Młodzież i dorośli z uwagą wysłuchali historii z życia świętej oraz informacji o zwiedzanym Centrum Ekumenicznym, którego dyrektorem jest prałat Henryk Jankowski, proboszcz parafii kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku. Po zwiedzeniu kaplicy sióstr brygidek uczestnicy zlotu udali się do sali spotkań na pierwszym piętrze Centrum Ekumenicznego, gdzie nastąpiło spotkanie z Mikołajem, który w tym dniu zawitał na zlot. Mikołaj był ubrany w tradycyjny czerwony strój mikołajowy i przyniósł duży worek prezentów.

Przy rozdzielaniu darów pomocny był asystent Mikołaja, uczestniczka zlotu. Dzieci z SKKT PTTK OXMA i SK LOP ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni były bardzo zadowolone z otrzymanych prezentów. Mikołaj tylko losowo dzielił dary. Dzień imienin Mikołaja zaznaczył się w Gdańsku pierwszym atakiem zimy. Padał gęsty śnieg i wiał bardzo silny wiatr. Nie przeszkodziło to uczestnikom zlotu w spacerze na trasie Gdańsk Oliwa SKM - park oliwski - katedra - Centrum Ekumeniczne - Przymorze SKM i stąd pociągiem do Gdyni.

Mikołajkowy zlot krajoznawczy w Gdańsku był imprezą kończącą sezon turystyczny w Trójmieście. Do końca roku odbywały się wycieczki klubowe w każdą sobotę i w niedzielę. Na zakończenie roku 16 grudnia 2003 r. odbył się Turystyczny Opłatek Oddziałowy w Gdyni, tradycyjnie już w Klubie Turysty OM PTTK im. dr. M. Orłowicza.

Alicja Wrzosek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT