PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Krótka historia pielgrzymek przewodników turystycznych
na Jasną Górę (1983-2004)


W roku bieżącym już po raz 20. spotykamy się w duchowej stolicy Polski na osobistych rozważaniach o stosowaniu w naszym życiu zasad wiary katolickiej. Z tej okazji Zarząd Częstochowskiego Oddziału Przewodników PTTK im. Jana Długosza-jako organizator jubileuszowego pielgrzymowania przewodników z różnych stron naszej Ojczyzny na Jasną Górę "Zwycięstwa", przedstawia pokrótce historię dotychczasowych pielgrzymek i ich głównych organizatorów.

Historia naszego pielgrzymowania sięga sierpnia 1983 r. W tymże roku na koleżeńskim spotkaniu w Częstocho-tI wie przewodników z kół kieleckiego i częstochowskie-I I go Ryszard Woszczyński zaproponował nam - mieszkańcom grodu z sanktuarium maryjnym - zorganizowanie pielgrzymki przewodników na Jasną Górę. Pomysł został zaakceptowany i trzeba się było zastanowić nad jego realizacją. Jak wiemy był to nieciekawy okres w naszej historii. Pierwszy rok po odwołaniu stanu wojennego i sprawa wydawała się bardzo trudna do realizacji.

4 maja 1984 r. po tradycyjnej mszy św. odprawionej na Jasnej Górze w intencji przewodników częstochowskich tak PTTK, jak i jasnogórskich, przed rozpoczęciem sezonu turystycznego zapadła decyzja, aby na następny rok na nasze nabożeństwo zaprosić przewodników z innych kół przewodnickich w Polsce. Zadania tego w dużej konspiracji podjął się nasz emerytowany Kolega Zdzisław Dziubek. Po wielu dyskusjach uzgodniono, aby to spotkanie przybrało charakter pielgrzymki, jak proponowali koledzy z Kielc.

Pod koniec roku 1984 Zdzisław oświadczył nam, że uzgodnił z konwentem ojców paulinów - dzięki pomocy ojca Jana Golonki, kustosza zbiorów jasnogórskich, a zarazem przyjaciela naszego koła - że taka pielgrzymka-spotkanie może odbyć się wiosną 1985 r. Po kilku tygodniach pionierskich starań Zdzisław Dziu-bek poinformował nas, że data pielgrzymki została ustalona na sobotę 27 kwietnia 1985 r. na godz. 9.00.0 tym terminie Zdzisław oraz wtajemniczeni koledzy i koleżanki z częstochowskiego koła wysłali anonimowe zaproszenia swoim zaufanym znajomym z kół przewodnickich w całej Polsce z prośbą o przekazanie informacji innym kołom. W tym pierwszym przewodnickim pielgrzymowaniu uczestniczyło 90 osób i trwało zaledwie kilka godzin, ale jego treść duchowa zaowocowała.

Pomimo wezwań Zdzisława i ówczesnego prezesa koła J.Wacława Derejczyka na tzw. rozmowy do Służby Bezpieczeństwa, Zdzisław zachęcany oraz wspierany przez koleżanki i kolegów rozpoczął przygotowania do organizacji drugiego spotkania w roku 1986 - zwanego już oficjalnie pielgrzymką.

16 marca 1986 r. na Jasnej Górze spotkało się więc około 350 osób, przeżywając wielką radość ze spotkania z Częstochowską Madonną, Królową Polski Maryją. Zachęceni rosnącym zainteresowaniem przewodników udziałem w tego typu spotkaniach pielgrzymkowych poprosiliśmy Zdzisława Dziubka o czynienie starań do zorganizowania kolejnego - trzeciego - spotkania na Jasnej Górze.

29 marca 1987 r. odbyła się trzecia pielgrzymka przy udziale ok. 850 przewodników, którzy przeżywali wielką radość ze spotkania z Częstochowską Czarną Madonną - Królową Polski.W organizacji tej i następnych dzielnie pomagały Zdzisławowi Dziubkowi nasze koleżanki Anna Bańcerek i Barbara Okońska.

W niedzielę 29 marca 1988 r. częstochowianie zorganizowali kolejną, czwartą pielgrzymkę na Jasną Górę z udziałem ok. 1000 osób. Mottem pielgrzymiego spotkania były słowa lekcji: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Podczas tej pielgrzymki po raz pierwszy dokonano uroczystego Aktu zawierzenia Bogurodzicy Dziewicy, który opracowali przewodnicy warszawscy.

Od tego roku nasze przewodnickie pielgrzymowanie zaczął zaszczycać swoją obecnością przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Turystycznego Jego Eminencja biskup dr Ryszard Karpiński. Podczas tej pielgrzymki ustalono, że organizatorami kolejnych pielgrzymek będą inne koła przewodnickie, aby odciążyć przewodników częstochowskich, a zarazem mobilizować innych do tak szlachetnej i miłej Bogu oraz nam przewodnikom pracy. Uznano również, że każdy następny organizator wniesie coś nowego w organizowaną przez siebie pielgrzymkę. Jednak głównym koordynatorem piątej i kolejnych pielgrzymek, aż do roku 1996, był nasz kolega z Częstochowy Zdzisław Dziubek. Pomysł okazał się słuszny, a wyszedł on znów ze środowiska kieleckiego.

Zgodnie z zasadą Jak tak proponujesz - to pokaż, co potrafisz" piątą pielgrzymkę zorganizowało już środowisko przewodnickie z Kielc. Pielgrzymka ta była już dwudniowa i odbyła się w dniachlli 12 marca 1989 r., a wzięłow niej udział 1100 osób. Słowa uznania za zorganizowanie tej pielgrzymki należą się Alicji Stanisławskiej i Ryszardowi Woszczyńskiemu. W pielgrzymce tej - na zaproszenie Jego Eminencji biskupa Ryszarda Karpińskiego -wziął udział ks. prałat Piotr Paweł Prabhu - watykański podsekretarz stanu z Rady Komisji Turystyki i Migracji. Ksiądz Monsignore wygłosił w językach włoskim i angielskim referat na temat pracy rady, którą kieruje, a tłumaczem był biskup Ryszard Karpiński. Tadeusz Stefański - przewodniczący Komisji Przewodnickiej - od- czytał list Ojca Świętego Jana Pawła II przesłany do ZG PTTK z podziękowaniem za medal 110-lecia Przewodnictwa Polskiego i 70-lecia Przewodnictwa Górskiego. Taki sam medal - jako wotum od uczestników pielgrzymki - przekazał na ręce przeora o. Rufina Abramka dla klasztoru jasnogórskiego.

Organizatorami VI pielgrzymki w dniach 24-25 marca 1990 r. byli przewodnicy z Gdańska, a przygotowaniami kierowała Genowefa Rutkowska. Obecnych było 1196 przewodników. W pielgrzymce tej uczestniczył Jego Eminencja biskup Józef Michalik ordynariusz gorzowski, który opowiedział o działalności Papieskiej Rady ds. Świeckich. W zakończeniu pielgrzymki uczestniczył podprzeor klasztoru jasnogórskiego o. Efrem Osiadły - pułkownik Wojska Polskiego.

VII pielgrzymkę w roku pańskim 1991 w dniach 9-10 marca organizowało przewodnickie środowisko warszawskie pod kierunkiem Ryszarda Gołębiowskiego. Obecnych było 1 500 osób. Koleżanki i koledzy z Warszawy przygotowali swój hymn przewodnicki, który odśpiewali. W pielgrzymce tej - na zaproszenie biskupa Ryszarda Karpińskiego - uczestniczyli: nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk i biskup Juliusz Paetz, ordynariusz łomżyński. Podczas tej pielgrzymki odbyła się zbiórka książek dla dzieci pochodzenia polskiego na Litwie.

Organizatorem VIII pielgrzymki w roku 1992 przy udziale ok. 1300 uczestników z 92 kół przewodnickich byli przewodnicy lubelscy, a przygotowaniami kierował Witold Szulecki. Gościem pielgrzymki był generał dywizji - biskup polowy Wojska Polskiego-Jego Eminencja ksiądz Leszek Sławoj Głodź, który mówił o pracy i zadaniach Wikariatu Polowego w Wojsku Polskim.

Uczestnicy pielgrzymki złożyli serdeczne życzenia czcigodnemu księdzu prałatowi dr. Jerzemu Pawlikowi - obchodzącemu w tymże roku 50-lecie kapłaństwa i odśpiewali "Sto lat". Jako wotum dla klasztoru, organizatorzy ofiarowali figurę Chrystusa Frasobliwego.

W roku 1993 organizatorami IX pielgrzymki było nowosądeckie środowisko przewodnickie kierowane przez Annę Totoń i Wiesława Piprka. Pomimo tak znacznej odległości od Częstochowy organizacja pielgrzymki była bez zarzutu i dlatego słowa uznania należą się całej ekipie. Uczestników było ok. 1300. W tej pielgrzymce wziął udział biskup Adam Lepa, który wygłosił prelekcję na temat Media masowe - wielkie arterie współczesnego świata. Organizatorzy jako wotum dla klasztoru ufundowali rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem zwaną, "Gaździną Podegrodzką".

Rok 1994 to było dziesiąte spotkanie przewodnickich pielgrzymów na Jasnej Górze i dlatego - z racji małego jubileuszu -organizacja przypadła naszym koleżankom i kolegom z częstochowskiego koła. Pielgrzymka odbyła się w dniach 19-20 marca. Głównym jej organizatorem był Jan Wacław Derejczyk przy nieocenionej pomocy koleżanek Barbary Okońskiej,Anny Bańcerek i głównego koordynatora Zdzisława Dziubka. W pielgrzymce uczestniczyło 1580 osób. Na wstępie przyjęto Akt Zawierzenia NMP, który odczytał J. Wacław Derejczyk. Z okazji dziesiątej pielgrzymki jej uczestnicy - na wniosek naszego koła - ufundowali pamiątkową tablicę wotywną w kształcie ryngrafu, na której umieszczono blachy przewodnickie poszczególnych kół w Polsce z nap\sen\ Przewodniczce życia -przewodnicy PTTK. Obecnie tablica umieszczona jest w Arsenale, na lewej ścianie od wejścia. Dziesiątej pielgrzymce przewodniczył - pod nieobecność biskupa Ryszarda Karpińskiego, który był z wizytą w Zim-babwe - Jego Eminencja ksiądz biskup Marian Błażej Kruszyniewicz - sufragan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, członek Komisji Episkopatu ds.Turystyki.W tym przewodnickim pielgrzymim spotkaniu uczestniczyli: arcybiskup metropolita częstochowski - dr Stanisław Nowak, ksiądz prałat Giuseppe De Andrea -podsekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, który przybył do nas na zaproszenie biskupa Ryszarda Karpińskiego, ks.Andrzej Dyczkowski - pracownik papieskiej rady. W swym wystąpieniu metropolita częstochowski przekazał specjalne pozdrowienia Ojca Świętego Jana Pawła II, jakie napłynęły na Jego ręce z okazji X Pielgrzymki Przewodnickiej. W imieniu Komisji Maryjnej, którą kieruje i swoim - jako biskup częstochowski - przekazał pozdrowienia przewodnickim pielgrzymom, stwierdzając, że przynosicie służebną miłość człowieka i temu człowiekowi wy służycie i odkrywacie przed nim prawdziwe piękno. Ksiądz prałat Giuseppe De Andrea napisał specjalny referat O zasadach etycznych zawodu przewodnika, który odczytał ks .Andrzej Dyczkowski. Ksiądz prałat dr Jerzy Paw-lik przekazał Zdzisławowi Dziubkowi specjalne błogosławieństwo Ojca św. Jana Pawła II - jako organizatorowi i koordynatorowi ogólnopolskich pielgrzymek przewodnickich na Jasną Górę.

Organizacji XI pielgrzymki w dniach 11-12 marca 1995 r. podjęli się przewodnicy z Kłodzka pod kierunkiem kolegów Stanisława Fraussa i Krzysztofa Oliwy. Pielgrzymów przywitał podprzeor klasztoru o. Jan Pach - honorowy przewodnik częstochowski. W pielgrzymce tej uczestniczył arcybiskup Bronisław Dąbrowski - długoletni sekretarz Episkopatu Polski, który omówił "Sytuację Kościoła w epoce PRL". Podczas tej pielgrzymki ustalono, że od następnej w piątki przeprowadzane będą rekolekcje dla tych, którzy będą mieli życzenie i możliwość w nich uczestniczyć. Obecnych było około 1400 osób.

Organizatorami XII pielgrzymki w roku 1996, która odbyła się w dniach 16-17 marca, byli przewodnicy wrocławscy pod kierunkiem Grażyny Lisewskiej, Andrzeja Kowarskiego oraz Marka Ździarskiego i duchową opieką swego duszpasterza, ks. dr. Józefa Patera, a obecnych było około 1500 osób. Była to ostatnia pielgrzymka koordynowana przez naszego nieodżałowanego Kolegę Zdzisława Dziubka, który zmarł 16 października tegoż roku. Zdzisław Dziubek był więźniem obozów koncentracyjnych: Gross Rosen,Auschwitz i Matthausen-Gussen.Jakowotumz tamtych lat w czasie jednej z pierwszych pielgrzymek, przekazał klasztorowi swój list z obozu. Podczas tej pielgrzymki koleżanki i koledzy przewodnicy z Kielc po raz pierwszy zorganizowali rekolekcje przewodnickie w piątek i w sobotę do południa, które prowadził ks. prof. Mieczysław Rusiecki z Kielc, a odbyły się w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym przy ul. św. Barbary. Na początek w rekolekcjach uczestniczyło 50 osób. Podczas tej pielgrzymki odśpiewano hymn przewodnicki ze słowami Ryszarda Gołębiowskiego i muzyką ks. Wiesława Kądzieli z Warszawy.

Koordynacją XIII pielgrzymki, w dniach 15-17 marca 1997 r., zajęła się nasza częstochowska koleżanka Barbara Okońska, która z tego obowiązku wywiązuje się znakomicie do dziś, a organizowali ją przewodnicy krakowscy pod kierunkiem Barbary Krawczyk i Kazimierza Synowskiego. Mottem pielgrzymki były słowa Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię stworzeniu. Podczas tej trzydniowej pielgrzymki odbyły się już drugie rekolekcje, które w Domu Rekolekcyjnym przy ul. św. Barbary prowadził ks. prałat dr Jerzy Pawlik. W rekolekcjach wzięło udział 120 osób, a łącznie na pielgrzymce było obecnych około 1400 przewodników. Po raz pierwszy udział w pielgrzymce brali przewodnicy polscy z Ukrainy - z Lwowa i z Krzemieńca.

Od 13. pielgrzymowania na Jasną Górę opiekę duchową nad naszymi pielgrzymami sprawuje Jego Eminencja arcybiskup metropolita warmiński dr Edmund Piszcz, który przejął w Episkopacie przewodnictwo Komisji do spraw Duszpasterstwa Turystycznego i Migracji. Obecny był także biskup Ryszard Karpiński.

W roku 1998 XIV pielgrzymkę organizowali przewodnicy spod zamku krzyżackiego w Malborku w dniach 13-15 marca, a jej przygotowaniami i przebiegiem kierowały koleżanki Janina Markiewicz i Janina Furyk, które znakomicie wywiązały się z tego zadania na chwałę Boga i ku zadowoleniu uczestników. Trzecie już rekolekcje prowadził kapelan przewodników mal-borskich ks. Henryk Liszewski. Obecnych było 1391 osób. Jedna z przewodniczek malborskich napisała hymn przewodnicki, który od tej pielgrzymki corocznie rozpoczyna nasze spotkania pielgrzymkowe. Hymn śpiewany jest na melodię Płonie ognisko i szumią knieje.W pielgrzymce uczestniczyli: burmistrz Malborka - poseł Tadeusz Cymański, dyrektor Muzeum Zamkowego - Mieczysław Haftka oraz prof. płk Ryszard Bochenek, który wygłosił prelekcję na temat najnowszych badań twierdzy jasnogórskiej. Przewodnicy z Malborka jako wotum dla klasztoru jasnogórskiego ofiarowali paschał.

XV pielgrzymkę w dniach 12-14 marca 1999 r. organizowali koledzy i koleżanki z Rzeszowa. W pielgrzymce uczestniczyło 1471 przewodników. Należy tu stwierdzić, że była to - pomimo tak znacznej odległości - organizacja wzorowa, a to dzięki przede wszystkim zdyscyplinowaniu całej ekipy organizacyjnej, której przewodził Marian Buda. Czwarte z kolei rekolekcje w piątek i w sobotę prowadził paulin o. Kamil Szustak - przewodnik terenowy, członek naszego koła. W pielgrzymce uczestniczyli nasi polscy koledzy przewodnicy z Wilna, z Grodna i z Krzemieńca. Podczas tej pielgrzymki przewodnicy w szczególny sposób modlili się do Matki Bożej Częstochowskiej w intencji ks. prałata dr. Jerzego Pawlika, który obchodził 80. rocznicę urodzin.

W roku jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa XVI pielgrzymkę w dniach 10-12 marca 2000 r. zorganizowali przewodnicy z Krynicy pod przewodnictwem swego kapelana ks. Józefa Drabika, który też wspólnie z księżmi Waldemarem Cioskiem (członek GOPR) i ks. Ryszardem Nowakiem prowadził piąte rekolekcje. Uczestniczyło ok. 1500 osób. Zaznaczyć warto, że była to jedyna pielgrzymka - jak dotąd - podczas której z powodu silnej ulewy Droga Krzyżowa nie odbyła się po Wałach Jasnogórskich, lecz w kaplicy św. Józefa. Jako wotum dla klasztoru jasnogórskiego organizatorzy złożyli kopię figury Matki Bożej Krynickiej oraz paschał z wosku pszczelego z Kamiannej, a także ofiarę na powodzian.

Pierwszą pielgrzymkę w nowym XXI wieku, a kolejną XVII zorganizowali przewodnicy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim w Nowym Sączu pod egidą Anny Totoń i Jerzego Gałdy. To kolejne nasze pielgrzymkowe spotkanie z Czarną Madonną odbyło się w dniach 9-11 marca 2001 r., a obecnych było ponad 1600 osób. Rekolekcje - szóste już z kolei - przy udziale ok. 200 pielgrzymów prowadził ks.Adam Wąsik - duszpasterz ds. młodzieży z Jarosławia. Podczas tej pielgrzymki, przewodnicy modlili się o dalsze błogosławieństwo Jezusa Chrystusa za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej dla księdza prałata dr. Jerzego Pawlika w 60. rocznicę kapłaństwa. W tym pielgrzymim spotkaniu brali udział przewodnicy z Lwowa i z Krzemieńca, którym owacjami na stojąco uczestnicy pielgrzymki serdecznie dziękowali za przybycie na Jasną Górę, aby tu się wspólnie modlić do Boga za przyczyną NMP.

Kolejną XVIII pielgrzymkę w dniach 8-10 marca 2002 r. organizowali wspólnymi siłami koleżanki i koledzy z trzech kół ziemi świętokrzyskiej: ze Starachowic, z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ze Skarżyska-Kamiennej, pod przewodnictwem Andrzeja Wąchoc-kiego i Ewy Gawlik. Rekolekcje, których mottem były słowa Znak krzyża - kto chce pójść za mną, prowadził ks. Robert Szewczyk ze Starachowic. W pielgrzymce tej, z powodu wyjazdu do USA arcybiskupa dr. Edmunda Piszcza, jako opiekun duchowy brał udział zastępca przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Turystyki i Migracji biskup Jan Stefan Gałecki - sufragan szczeciński. Obecni byli także: superior zakonu Oblatów na Świętym Krzyżu o. Karol Iipiński i opat cystersów w Wąchocku o. Eustachy Kocik. Opowiedzieli nam o sanktuariach, którymi kierują. W XVIII spotkaniu pielgrzymkowym, ku ogromnej naszej wspólnej radości, udział brali jako pielgrzymi przewodnicy z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Czech. Obecnych było ok. 1 600 osób.

W roku 2003 organizatorami XIX pielgrzymowania na Jasną Górę w dniach 7-9 marca byli przewodnicy z Kalisza pod przewodnictwem Adama Gostyńskiego. Rekolekcje, których hasłem były słowa: Od Józefa do Maryi, w kaplicy św. Józefa prowadził ks. Krzysztof Ordziniak, wikariusz z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Obecnych było 1450 osób.W pielgrzymce - jako pątnik -uczestniczył sympatyk PTTK i koła w Kaliszu, wiceprezydent miasta Wincenty E. Pawlaczyk.

Organizacji jubileuszowej XX pielgrzymki przewodników pod hasłem Cokolwiek wam powie - czyńcie, która odbyła się w dniach 5-7 marca 2004 r. na Jasną Górę, gdzie Maryja króluje już od 620 lat, a jej niezmordowanymi stróżami od samego sprowadzenia ich tu w roku 1382 z Węgier przez księcia Władysława Opolczyka są ojcowie paulini pod opieką swego patrona św. Pawła Pustelnika, podjęli się ci, którzy zapoczątkowali to nasze pielgrzymowanie do Czarnej Madonny - przewodnicy z częstochowskiego Oddziału Przewodników PTTK im. Jana Długosza pod kierunkiem Jana Wacława Derejczyka oraz Barbary Okońskiej przy wydatnej pomocy koleżanek Bożeny Stefańczyk i Ewy Bałchanowskiej. Rekolekcje prowadził przewodnik terenowy, członek naszego oddziału przewodnickiego o. Kamil (Krzysztof) Szustak.

Podczas każdej pielgrzymki, począwszy od IV, duchowy opiekun naszego przewodnickiego spotkania z Maryją na Jasnej Górze, najpierw Jego Eminencja biskup dr Ryszard Karpiński, a od XIII Jego Eminencja arcybiskup dr Edmund Piszcz wygłaszają nauki refleksyjne, które pozwalają na bliższe poznawanie Boga, prawd wiary katolickiej, sensu życia człowieka oraz postawy wobec osób oprowadzanych po sanktuariach.

Za zaszczyt poczytujemy sobie, że każdą naszą pielgrzymkę witał przeor klasztoru jasnogórskiego, a na przestrzeni lat byli nimi oo.: Rufin Abramek, Jerzy Tomziński, Szczepan Kośnik, Izydor Matuszewski i Marian Lubelski, oraz podprzeorzy oo.: Efrem Osiadły, Jan Pach, Mieczysław Pyzik. W pierwszych naszych spotkaniach pielgrzymkowych towarzyszyli nam osobiście w głównych nabożeństwach.

Od roku 1997 każdy organizator pielgrzymki składa kwiaty na grobie zmarłego kolegi Zdzisława Dziubka, inicjatora i pierwszego organizatora naszych pielgrzymich spotkań na Jasnej Górze^ przewodnicy modlą się do dobrego Boga o zbawienie Jego duszy. Do pięknych tradycji naszych pielgrzymek należy udział pocztów sztandarowych, z coraz większej liczby kół, które uświetniają te nasze spotkania pielgrzymkowe.

W każdej pielgrzymce udział biorą duszpasterze turystyczni poszczególnych kół przewodnickich, którzy w większości są członkami PTTK lub PTT, a także przewodnikami i ratownikami GOPR lubTOPR.Wszyscy też uczestniczą w koncelebrze mszy św. tak w pierwszym, jak i w drugim dniu pielgrzymki.

Od samego początku w naszych pielgrzymkowych spotkaniach uczestniczy drogi nam wszystkim przewodnikom nasz kolega przewodnik PTTK, członek Koła Przewodników w Bytomiu, a zarazem Honorowy Członek PTTK, odpowiedzialny z ramienia Episkopatu za sprawy pielgrzymkowe ks. prałat dr Jerzy Pawlik.Trudno sobie wyobrazić, aby ks. Jerzy nie wygłosił swojej prelekcji na pielgrzymce. Zawsze ważnej, zawsze innej i zawsze ciekawej. Wystąpienia Jego są stałym elementem każdej pielgrzymki.

Również stałym elementem przewodnickich spotkań jasnogórskich jest zawsze ciekawe wystąpienie ojca dr. Jana Golonki, Honorowego Członka naszego koła. Gdyby nie pełne zaangażowanie naszego przyjaciela ojca Jana, to nie byłoby tych 20 spotkań z naszą Przewodniczką Maryją, a już na pewno nie byłoby naszych pierwszych tu spotkań.

Do tradycji naszych dwudniowych spotkań pielgrzymkowych należy i to, że oprócz modlitwy i osobistych rozważań poszczególni organizatorzy przedstawiają krótko miejsca kultu religijnego, które godne są odwiedzenia i obejrzenia, a znajdują się na ich terenie.

Z wdzięcznością należy wspomnieć o pomocy, jakiej od wielu lat udzielają poszczególnym organizatorom pielgrzymek członkowie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, zwłaszcza kolega Wiesław Kędzierawski. Pomoc polega na drukowaniu programów danej pielgrzymki i na ich wysyłaniu do wszystkich kół przewodnickich w Polsce.

Pielgrzymka przewodnicka jest największym zgromadzeniem przewodników turystycznych, którego ponad 95% stanowią członkowie PTTK, dlatego do tradycji należy, że na zakończenie tego pielgrzymkowego spotkania zabiera głos przewodniczący Komisji Przewodnickiej. Przez 28 lat, tj. do roku 2001, był nim znany nam i ceniony Tadeusz Stefański - dziś jej honorowy przewodniczący - a obecnie funkcję tę pełni koleżanka Elżbieta Strzępek. Dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami, a także informują zgromadzonych przewodników o najważniejszych pracach komisji tak w roku minionym, jak i w rozpoczynającym się, co przyjmowane jest z pełnym zadowoleniem, bo takich informacji - z pierwszej ręki - nigdy za wiele.

Jako pierwsi organizatorzy i główni koordynatorzy naszych przewodnickich pielgrzymek na Jasną Górę "Zwycięstwa", gdzie "Maryja ma swój tron" i "gdzie bije serce Polski" w jej "Duchowej stolicy", aby prosić Ją o zdrowie oraz duchowe i fizyczne siły dla sprostania zadaniom naszego przewodnickiego posłannictwa, składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim koleżankom i kolegom, którzy pomagali w organizacji i przebiegu dotychczasowych naszych pielgrzymkowych spotkań.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z ich trudu i zaangażowania, jakie musieli włożyć w organizację i ich przebieg, bowiem każda pielgrzymka służy potrzebom duchowym jej uczestników i ku większej chwale Bożej. Bóg wam wszystkim zapłać.

Organizatorom XXI pielgrzymki - Zarządowi Koła "Rzepiór" z Wrocławia - i następnych pielgrzymich spotkań życzymy Szczęść Boże!

Jan Wacław Derejczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT