PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Czy znają Państwo Przemyśl?


Miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, 12 km od granicy z Ukrainą, o przeszło tysiącletniej historii, niegdyś ważny ośrodek w Galicji, kraju wchodzącego w skład monarchii austro-węgierskiej. Zapraszamy do odwiedzenia tego pięknego miasta, które roztacza się amfiteatralnie na zboczach wzgórz i przecięte jest błękitną wstęgą rzeki San, tak czystej, że latem można się w niej kąpać w samym centrum miasta. Pierwsza pisemna wzmianka o Przemyślu, jako ważnym ośrodku miejskim w średniowieczu, dotyczy 981 r., ale badania archeologiczne dowiodły, że już wiele wieków wcześniej na tym terenie miały miejsce ciekawe wydarzenia. Odwieczne pogranicze kultur, narodowości i religii sprawiło, że w mieście tym i w jego okolicach znajdujemy pamiątki polskie, ukraińskie, żydowskie, a także liczne pozostałości dawnej monarchii austro-węgierskiej. Znaczna część elementów architektury, podobnie jak w Krakowie,w Lwowie czy w Koszycach znalazła swoje źródło we wzorcach wiedeńskich, np. przemyski dworzec kolejowy, który jest repliką dworca w Wiedniu. Wreszcie twierdza Przemyśl wybudowana przez władze austriackie z uwagi na strategiczne położenie miasta. Największa po Verdim i Antwerpii twierdza poważną rolę odegrała podczas pierwszej wojny światowej. Pozostałością tych wydarzeń są liczne w mieście cmentarze żołnierzy poległych w walkach. Twierdza dzisiaj to 45-kilometrowe pasmo 15 głównych i kilkudziesięciu pomocniczych fortów wokół Przemyśla i kilkanaście mniejszych obiektów militarnych w granicach samego miasta. Większość fortów jest dostępna dla zwiedzających. Wokół miasta został wyznaczony niezwykle malowniczy czarny szlak turystyczny, atrakcyjny dla osób poruszających się pieszo lub rowerami górskimi. Niemal do każdego fortu można również dojechać samochodem.

Wracając ze szlaku do miasta, nie sposób się nudzić.Tu można odpocząć w jednej z licznych restauracji, gdzie oferowane są wyśmienite regionalne potrawy. Na przemyskiej Starówce mieści się wiele kawiarenek i pubów. Nie brakuje także hoteli oferujących zróżnicowany standard, w zależności od oczekiwań gości.

Charakter Przemyśla wyznaczają liczne zabytkowe kamienice, uliczki, kościoły, klasztory i otoczony pięknym parkiem średniowieczny zamek. Uliczkami starego miasta, które bądź to wznoszą się, bądź opadają, można dotrzeć niemal do wszystkich godnych zwiedzania miejsc. Malowniczy Rynek otaczają stare kamienice noszące ślady różnych epok i stylów. W pobliżu Rynku znajdują się ciekawe budowle sakralne: archikatedra sięgająca swoimi początkami XV stulecia wraz z górującą nad miastem wieżą; okazałe barokowe kościoły i klasztory: Franciszkanów i Karmelitów Bosych, a także dawny kościół i kolegium Jezuitów - obecnie katedra bizantyjsko-ukraińska.

Przemyśl zwany jest często stolicą polskich dzwonów i fajek. Tradycje przemyskiego ludwisarstwa sięgają około 150 lat, przemyskie fajki zaś wyrabiane są w kilkunastu firmach. Ciekawe, historyczne i niespotykane okazy można obejrzeć w Muzeum Fajek i Dzwonów, mieszczącym się w równie zabytkowej Wieży Zegarowej.

W Przemyślu działa najstarszy w Europie założony w 1869 r. amatorski teatr "Fredreum". Nie brak także oferty dla miłośników poezji - Przemyska Wiosna Poetycka. Istnieje również profesjonalne środowisko plastyczne i fotograficzne. Prezentuje się tu prace wybitnych artystów, organizuje konfrontacje plastyczne, międzynarodowy plener malarski w Slonnem oraz Międzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworokąt". Najszerzej i najpełniej prezentowana jest muzyka. "Mikołajki Jazzowe", "Jazz nad Sanem", "Świętojańskie Noce Jazzowe" czy koncerty w klubie "Niedźwiadek" sprawiają, że Przemyśl stał się znanym ośrodkiem, w którym gra się i słucha jazzu z najwyższej półki. Muzyczny wizerunek miasta kształtuje również Zamkowa Orkiestra Kameralna, Archidiecezjalny Chór "Magnificat", chór "Gospel", zespoły instrumentalno-wokalne, taneczne i kapele folkloru miejskiego. Do tradycyjnych imprez muzycznych należą: Przemyski Festiwal Organowy, Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Przemyska Jesień Muzyczna. Klimat miasta określają liczne koncerty, spektakle uliczne, festyny, imprezy plenerowe, jak choćby: Dni Patrona Miasta Przemyśla, "Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl", czy zainicjowany w 2003 r. Wielokulturowy Festiwal "Galicja".

W okolicach Przemyśla można uprawiać aktywne formy wypoczynku: kajakarstwo, lotniarstwo, jazdę konną, wspinaczkę. Na przemyskiej przystani można wynająć kajak, w okolicach miasta zaś znajduje się kilka szkółek jeździeckich. Nietrudno jest dotrzeć do okazałego zamku renesansowego w Krasiczynie, sanktuarium położonego wśród lasów na wzgórzu w Kalwarii Pacławskiej czy arboretum w Bolestraszycach - niezwykłego ogrodu botanicznego, w którym znajdują się niespotykane okazy roślin z całego świata. Dla rodzin oferowane są bardzo dobre warunki w licznych gospodarstwach agroturystycznych w okolicach miasta, z którymi jest połączenie komunikacyjne. Gospodarstwa te oferują dobry standard zakwaterowania, smaczne ekologiczne posiłki i prawdziwy kontakt z naturą. Przemyśl i jego okolice łączy walory wypoczynkowe, turystyczne i historyczne.

Zapraszamy do Przemyśla!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT