PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Orzeł w komitywie z kogutem


Po wielu latach granica na Odrze przestała dzielić, natomiast wyzwala wiele pożytecznych inicjatyw przynoszących korzyść obu granicznym miastom.

Miasto Słubice (województwo lubuskie) rzadko odwiedzane jest przez turystów. Najczęstszym powodem postoju jest tranzytowy nocleg, zakupy, posiłek w dalszej drodze. Jednak warto poświęcić mu nieco czasu. Działa tu bardzo ciekawa Galeria Sztuki, którą trudno posądzić o prowincjonalizm. Chlubą Słubic, teraz będących znów stolicą powiatu, jest uczelnia Collegium Polonicum, będąca transgraniczną placówką naukową poznańskiego uniwersytetu. Uczelnia ta bardzo blisko współpracuje z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Można śmiało powiedzieć, że brandenburski kogut widniejący w herbie Frankfurtu i orzeł symbolizujący polskie Słubice żyją w świetnej komitywie. Gmach uniwersytetu zachwyca nie tylko niekonwencjonalną bryłą architektoniczną, ale przede wszystkim koncepcją kształcenia. Same Słubice toną w soczystej zieleni (nawet zimą, dzięki roślinności zimozielonej). Jest tu stadion o wymiarach olimpijskich i piękne parki.

Ziemię słubicką nazwano Ziemią Bociana. Liczne gatunki ptactwa występują w rezerwatach przyrody. Najciekawsze to Słońsk i Pamięcin. Najwięcej klekoczących ptaków jest we wsi Kłopot koło Cybinki, choć te sympatyczne ptaszyska są tutaj bardzo lubiane i wbrew nazwie kłopotu nikomu nie przynoszą. Mieszkają też w parku krajobrazowym Krzesin. Wśród rzeczy dziwnych i niespotykanych wymienić trzeba Muzeum Łąki we wsi Owczary oraz prywatny ogród niezwykłych roślin w Starościnie. Rzepin słynie z dziecięcego zespołu akrobatycznego i cyrkowców.

To, co szczególnie należy polecić gościom, którzy znaleźli się w Słubicach i okolicy to Ośno. Czas się tu zatrzymał, nie dotarły tu wojenne pożogi. W Ośnie są i zabytki, i jezioro, i piękna zieleń. Uchowały się średniowieczne mury obronne, tworzące pierścień o długości 1350 m i 12 baszt. XVI-wieczną metrykę ma kościół św. Jakuba z późnorenesansowym, pięknie polichromowanym ołtarzem.

Mieczysław Wojecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT