PTTK GO¦CINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

I Przewodnickie ¦piewogranie


IdĽ tam, gdzie słychać muzykę i ¶piew
Bo tam s± uczciwi ludzie

Tymi słowami rozpoczęto spotkanie braci przewodnickiej na wspólnym ¶piewaniu pie¶ni i piosenek, którego organizacj± zajęło się Koło Przewodników Turystycznych im. Henryka Czyby przy Oddziale PTTK w Tychach. W ci±gu roku często spotykamy się na rajdach, jubileuszach i innych podobnych imprezach, jednak spora grupa osób szuka możliwo¶ci wspólnego po¶piewania. St±d narodził się pomysł sielankowego spotkania, gdzie głównym zajęciem byłyby ¶piew i zabawa.

Ustalono termin 30 stycznia - 1 lutego 2004 r. oraz miejsce spotkania - miejscowo¶ć Sól w Beskidzie Żywieckim. Należało jeszcze załatwić i dograć kilkadziesi±t szczegółów, rozesłać regulaminy i wydrukować okoliczno¶ciowy ¶piewnik.

Zniecierpliwieni i podekscytowani doczekali¶my się wreszcie terminu imprezy.W godzinach popołudniowych dzień przed ¦piewograniem przyjęli¶my w Soli kilkoro przyjaciół z najdalszych zak±tków naszego kraju. Była to okazja do "próbnego rozruchu". Następnego dnia, tj. w pi±tek 30 stycznia, dojechali pozostali przewodnicy i już wszyscy razem w samo południe wyjechali¶my do Zwardonia.

Po wizycie w schronisku "Dworzec Zwardoński" i spotkaniu z kierownikiem obiektu wyszli¶my na spacerek grzbietem pomiędzy Skalank± (867 m n.p.m.) a Radiowcem (954 m n.p.m). By koleżankom i kolegom zapadł w pamięć zwardoński spacerek, zamówili¶my na ten czas porz±dn± zamieć z dużymi opadami ¶niegu.

Wieczorem ekstremalne warunki zostały odwołane. ¦nieg przestał padać, wiatr umilkł, a na nas czekała następna atrakcja. Przy dzwonkach, ¶piewach i z pochodniami miejscowi górale wywieĽli nas saniami w gł±b Doliny Słanicy, gdzie przy wystrzale szampanów nast±piło oficjalne rozpoczęcie I Przewodnickiego Spiewogrania. Piek±c kiełbaski i ¶piewaj±c brać przewodnicka bawiła się przednio. Po powrocie do pensjonatu był ci±g dalszy ¶piewów, które umilkły około czwartej nad ranem.

W sobotę po ¶niadaniu był wyjazd na Słowację, na termalne baseny Besenova. Słońce ¶wieciło, mróz trzaskał pod kołami autokaru, a my mogli¶my podziwiać przepiękne panoramy Beskidu Kisudskiego, Fatry Małej, Gór Hoczańskich,Tatr Niżnych i Zachodnich. Również w basenach nie zapomnieli¶my, jaki jest temat naszego spotkania i ¶piewem ratowali¶my nasze górne drogi oddechowe, aż słowaccy ratownicy przyszli posłuchać naszych pięknych głosów. Wzmocnieni duchowo pięknymi widokami, fizycznie dzięki cudownym wła¶ciwo¶ciom wód termalnych ¶piewali¶my, ¶piewali¶my i bawili¶my się do rana.

Niestety, wszystko ma swój koniec, a czym przyjemniej, tym z większym bólem trzeba się rozstać. W niedzielę z zachrypniętymi głosami, z piosenk± na ustach cała brać przewodnicka rozjechała się do domów.

Jak było? Ocena należy do uczestników. Założyli¶my, że ¦piewogranie to spotkanie braci przewodnickiej, na którym nie będzie się liczyć, kto z jakiego terenu jest przewodnikiem, z jakiego wywodzi się koła, jak± pełni funkcję, żadnych szkoleniówek i biegania - tylko ¶piew, zabawa i luz. Mamy nadzieję, że idea ta będzie przy¶wiecać każdej następnej imprezie pt. "¦piewogranie".

W tym miejscu jako organizatorzy chcieliby¶my podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spiewograniu, kierowcom, którzy nas wozili za bezpieczn± jazdę, a gospodarzom pensjonatu za wspaniał± kuchnię, mił± atmosferę i wyrozumiało¶ć dla zachrypniętych gardeł.

Nasze Koło Przewodników Turystycznych im. Henryka Czyby przy Oddziale PTTK w Tychach jako organizator I Przewodnickiego ¦piewogrania przekazało organizację drugiej edycji Klubowi Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna.

Do zobaczenia na kolejnym wspólnym ¶piewaniu.

Ewa i Marek, przewodnicy z Tychów.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarz±d Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za tre¶ć zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT