PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Jubileuszowy Azymuciak


W dniach 14-16 listopada 2003 r. Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim był organizatorem Jubileuszowych X Radzyńskich Marszów na Orientację - AZYMUCIAK 2003. Bazą imprezy były, jak zwykle gościnne, szkoła podstawowa i gimnazjum w Białej koło Radzynia Podlaskiego. Na starcie marszów na orientację stawiło się 159 osób, w tym między innymi krajowa czołówka w turystycznych marszach na orientację. Reprezentowane były środowiska turystyczne z takich miejscowości, jak: Biała Podlaska, Biała k. Radzynia, Biłgoraj, Borki, Chełm, Dęblin, Firlej, Lublin, Pratulin, Radzyń Podlaski, Radom, Sosnówka, Warszawa, Wisznice, Wola Chomejowa, Wola Osowińska oraz Zeszczynka. AZYMUCIAK 2003 był imprezą finałową VII Turystycznych Mistrzostw Podlasia w Marszach na Orientację.

Na przygotowane przez organizatorów trasy uczestnicy imprezy na orientację startowali w drużynach dwuosobowych w czterech kategoriach wiekowych:TD (uczniowie szkół podstawowych), TM (gimnazja), TJ (szkoły ponadgimnazjalne) oraz TS (seniorzy). Rozegrane zostały trzy etapy marszów, w tym jeden nocny.

W kategorii TD największą orientacją w terenie wykazała się drużyna Ministranckiego Koła Krajoznawczo-Turystycznego z Dęblina w składzie Marcin Perka i Piotr Ziółkowski przed Karoliną Skerczyńską, Zofią Magier i Aleksandrą Wróblewską z gimnazjum nr 3 z Białej Podlaskiej oraz Katarzyną Bartoszuk i Piotrem Dzido z Zespołu Szkół nr 3 z Dęblina.W kategorii TM bezkonkurencyjne były Ewelina Perka i Edyta Rola (ZS nr 3 Dęblin), wyprzedzając swoich szkolnych kolegów Marcina Warenicę i Artura Kamińskiego oraz drużynę gimnazjum z Białej koło Radzynia w składzie Dariusz Gołoś i Michał Musiatowicz.

Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli Maciej Iigencki i Rafał Prokopiuk (Lublin, Radzyń Podlaski), wyprzedzając Łukasza Mazurka i Mirosława Brzozowskiego (ZSP Radzyń Podlaski) oraz Annę Kot i Bartłomieja Bełżeka (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju). W posługiwaniu się mapą i kompasem w kategorii seniorzy najlepsza była drużyna w składzie Dariusz Zając i Marcin Szyndlarz (Radom, Radzyń Podlaski) przed Tomaszem Gronau i Januszem Ceglińskim (Koło PTTK "Pielgrzym" z Warszawy) oraz Justyną Strzałkowską i Sławomirem Frynasem (KInO "Inochodziec" z Lublina).

W rozegranym podczas imprezy konkursie krajoznawczym największą wiedzą o województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz o Polsce wykazali się: Katarzyna Bartoszuk (Dęblin) w kategorii TD, Ewelina Kościuczyk (Wisznice) w kategorii TM oraz Sławomir Frynas (Lublin) w kategorii TJ i TS. Z kolei w konkursie dotyczącym imprez na orientację bezbłędną wiedzą z tego zakresu wykazały się 42 osoby, między którymi rozlosowano na zakończeniu imprezy 10 upominków. W konkursie "Twórczości InO" zwyciężyła piosenka pt. Tu na rajdach, wykonywana przez Edytę Rolę, Katarzynę Bartoszuk i Ewelinę Perkę z Dęblina.

Przeprowadzenie imprezy możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu takich osób, jak: Bogdan Fijałek - prezes radzyńskiego oddziału PTTK,Andrzej Prokopiuk - kierownik bazy i Robert Mazurek - sędzia główny imprezy, Małgorzata Mazurek, ks. Tomasz Majczyna, Ireneusz Szyndlarz - budowniczy marszów na orientację, Dorota Kusal (Dęblin) i Ewa Jakubowicz (Chełm) - sędziowie startu i mety. Impreza nie odbyłaby się również bez instytucji, które wsparły nas finansowo, to znaczy Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim oraz Starostwa Powiatu Radzynskiego. Komitet organizacyjny Jubileuszowych X Radzyńskich Marszów na Orientację - AZYMUCIAK 2003 składa również serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym możliwe było przygotowanie i zorganizowanie naszej imprezy w randze ogólnopolskiej.

Robert Mazurek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT