PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Wspomnienia o zlocie w Kamieniu


Rozpocznę je od roku 2002-od trzeciego dnia XIX Ogólnopolskiego Zlotu i Kursu Przodowników Turystyki Żeglarskiej, który odbywał się w Pionkach. Wówczas bowiem podczas dyskusji padła propozycja prezesa Oddziału PTTK w Pionkach powierzenia organizacji XX Jubileuszowego Zlotu działaczom Klubu Turystyki Wodnej "Rekin", działającego przy tymże Oddziale. Następnego dnia podczas uroczystego zakończenia zlotu usłyszeliśmy od przewodniczącego Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK Edwarda Kozanowskiego same pochwały o zakończonej właśnie imprezie, a na koniec słowa: przyjmujemy waszą propozycję organizacji przez KTW"Rekin" i Oddział PTTK w Pionkach XX Jubileuszowego Zlotu w Kamieniu na Mazurach w dniach 4-7 września 2003 r. Tak właśnie rozpoczęła się nasza odpowiedzialność za imprezę, która musiała stać się priorytetową w roku 2003.

Przystępując do organizacji zlotu mieliśmy ułatwione zadanie co do wyboru miejsca. Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu - kierowany przez H. i H. Conradów - to placówka, z którą współpracujemy od końca lat 70. Wszystko wiedzieliśmy o warunkach noclegowych, żywieniowych, znaliśmy teren, a przede wszystkim przemiłych gospodarzy. Zanim nastąpił rok 2003, już mieliśmy uzgodnione ceny, rezerwacje itp. Staraliśmy się o dotację z Ministerstwa Gospodarki, ale, niestety, nie otrzymaliśmy jej. Zaczęliśmy więc szukać sponsorów i ludzi dobrej woli. Z Urzędu Miasta w Pionkach mieliśmy zapewnienie o skromnej dotacji na częściowe pokrycie kosztów transportu. Burmistrz Pionek Marek Janeczek, będący członkiem PTTK, przyjął propozycję honorowego patronatu nad zlotem. Mając dotację z ZG PTTK, ustaliliśmy warunki, zaczęliśmy drukować zaproszenia, a następnie wysyłać je do ponad 150 adresatów. Przyjęliśmy zgłoszenia i 4 września miał się rozpocząć sejmik oraz zlot.

4 września zameldowaliśmy się więc w Kamieniu po bardzo długiej jeździe autokarem. Wszystko było przygotowane, nagłośniliśmy przywiezioną aparaturą salę i o godz. 13 rozpoczęliśmy obrady. Podczas jazdy cały czas lało, toteż baliśmy się, czy program zostanie zrealizowany. Ktoś jednak nad nami czuwał. Wieczorem ukazały się gwiazdy i było pięknie. Sprawdziliśmy listę obecności: przybyli żeglarze z całej Polski (Bydgoszczy, Warszawy, Olsztyna, Radomia, Dąbrowy Górniczej, Gniezna, Wrocławia, Łodzi, Oleśnicy, Pionek, Płocka, Leszna i Poznania).

Otwarcia sejmiku i zlotu dokonał prezes Oddziału PTTK w Pionkach niżej podpisany, a następnie oddał głos Edwardowi Kozanowskiemu. Po krótkim wprowadzeniu i powitaniu przybyłych gości został wyświetlony przepiękny film o Mazurskim Parku Krajobrazowym, zrealizowany przez pracownika parku Waldemara Bzóra. Wszyscy byli zauroczeni filmem i komentarzem do niego. Po przerwie obiadowej dalej odbywał się zlot, wykłady mieli Noniewicz i Jaczewski, a później spotkaliśmy się przy ognisku na biesiadzie krajoznawczej. Szanty, szanty, szanty!!! Do późnych godzin nocnych słychać było trzask bierwion i śpiew żeglarzy. Przy gitarze prym wiódł komandor KTW "Rekin" - Robert Zwolski. W przerwie odbył się konkurs krajoznawczy o Warmii i Mazurach. Piękne nagrody otrzymali: Maciej Grzemski z Olsztyna, Jan Siek z Pionek i Hanna Grodzicka z Warszawy. Trzeba było jednak udać się na spoczynek. Noclegi mieliśmy, oczywiście, w przytulnych i wygodnych domkach typu Mikołajki.

Drugiego dnia odbył się rejs statkiem Żeglugi Mazurskiej do Mikołajek, gdzie mieliśmy spotkanie z burmistrzem miasta. Otrzymaliśmy olbrzymią ilość informacji o mieście, planach rozwoju żeglarstwa, zagospodarowania turystycznego regionu itp. Z pierwszej ręki otrzymaliśmy informacje, które wielu z nas wykorzysta w dalszej swojej działalności żeglarskiej.

Kolejny dzień pobytu na sejmiku i zlocie przeznaczony był na szkolenie oraz wykłady, które prowadzili członkowie Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Obiad tego dnia był przyspieszony, ponieważ jechaliśmy jeszcze do Świętej Lipki i do Gierłoży. Przepiękny koncert organowy, którego wysłuchaliśmy w bazyli-cew Świętej Iipcejeszcze dzisiaj noszę w swojej pamięci. Oprowadzani przez przewodnika dotarliśmy też do Gierłoży, gdzie przez pewien czas żyli ci, co chcieli podbić cały świat. Ruiny byłej kwatery Hitlera, zwanej Wilczy Szaniec, to przestroga dla wielu szaleńców, których nie brak i w XXI w. Niestety, są ludzie, którzy z dziejów historii tego świata nie umieją wyciągnąć właściwych wniosków. Pełni wrażeń późno wróciliśmy do Kamienia, aby znów usiąść wokół ogniska i uczestniczyć w następnej biesiadzie, ale tym razem żeglarskiej. Piekliśmy kiełbaski, jedliśmy chleb posmarowany fantastycznym smalcem, specjalnie przygotowanym dla nas przez gospodarzy ośrodka. Odbył się również kolejny konkurs, tym razem żeglarski. Mogli brać w nim udział wszyscy, ale pytania były trudne. Jak zawsze zwyciężyć ktoś musiał i tak stało się tym razem. Pierwsze miejsce wywalczył Jan Płucienniczak z Pionek, drugie Zygmunt Borg z Będzina, trzecie zaś Wojciech Skóra z Dąbrowy Górniczej.

Niestety, nadszedł ostatni dzień zlotu! Przy przepięknej, słonecznej pogodzie przebiegały ostatnie spotkania, wykłady, szkolenia i egzaminy. Organizatorzy skorzystali z okazji i przeprowadzili egzaminy dla uczestników kursu żeglarskiego uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach. Kursanci robili ostatnie zdjęcia, a nowi żeglarze przechodzili chrzest w wodach jeziora Bełdany.

Sejmik i zlot zakończyły się spotkaniem z wiceprezesem ZG PTTK Stanisławem Janowiczem, który przekazał nam wiele informacji o planach Zarządu Głównego dotyczących także turystyki żeglarskiej, poinformował nas również o trudnościach związanych z wejściem w życie nowych ustaw i życzył jednocześnie wytrwałości w społecznym działaniu. Zarówno wiceprezes, jak i przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej Edward Kozanowski wysoko ocenili organizację zlotu, podziękowali prezesowi Oddziału PTTK w Pionkach Tadeuszowi Warszyckiemu za olbrzymią pracę włożoną w jego przygotowanie oraz wręczyli upominek w postaci namiotu. Dziękując za dobre słowa, prezes zakończył obrady i zaprosił wszystkich na ostatni obiad. Organizatorzy podziękowali również wszystkim za pomoc przy realizacji programu, a szczególnie przewodniczącemu Komisji Turystyki Żeglarskiej Edwardowi Kozanowskiemu, członkini tejże Komisji Barbarze Kalinowskiej i wszystkim obecnym na zlocie członkomKomisji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy gospodarzom Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu państwu H. i H. Conradom oraz dyrektorowi Bronisławowi Karpiakowi za opiekę i piękne oraz miłe przyjęcie, a także burmistrzowi Pionek za finansową pomoc umożliwiającą tak liczny udział w zlocie naszych działaczy PTTK.

Tadeusz Warszycki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT