PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Świąteczne spotkanie w Krakowie


Dnia 20 grudnia 2003 r. przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Włodzimierz Majdewicz i sekretarz komisji Jadwiga Zwierz na zaproszenie prezesa oddziału Ryszarda Bieleckiego uczestniczyli w dorocznym, świątecznym spotkaniu piechurów Oddziału PTTK przy Hucie im.T. Sen-dzimira. Uroczystości przewodniczył prezes Ryszard Bielecki, natomiast Zarząd Oddziału reprezentowali, między innymi, wiceprezes Tadeusz Szafrański i sekretarz Barbara Włodarska.

W roku 2003 Oddział obchodził jubileusz 50-lecia. Zebranie rozpoczęto więc podsumowaniem osiągnięć oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej oraz omówieniem planów na rok 2004. Były też zbiorowe i indywidualne podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia całego aktywu oddziałowego .Włodzimierz Majdewicz przekazał medal 50-lecia KomisjiTurystyki Pieszej ZG PTTK nadany we wrześniu 2003 r. w uznaniu zasług oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.

W dalszej części spotkania, w świątecznej atmosferze, przy pięknej choince i suto zastawionym stole dzielono się wspomnieniami z imprez mijającego roku. Były życzenia i opłatek, kolędy i piosenka turystyczna. Również św. Mikołaj nie zapomniał o uczestnikach i wszystkim przekazał upominki.

W niezwykle serdecznej atmosferze minęły ponad cztery godziny. Niestety, trzeba było rozstać się z bardzo gościnnymi gospodarzami, bo nieubłaganie zbliżała się godzina odjazdu pociągu do Warszawy.

W czasie spotkania ustalono już kolejny termin spotkania w roku 2004.

Jadwiga Zwierz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT