PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł rzek Bukowiny, Wierzycy i Strzelenki


W ramach planowanych imprez Komisja Turystyki Pieszej "TRAMPY" przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku zorganizował trzywycieczki piesze, poszukując źródeł trzech rzek:

Źródła rzeki Bukowiny - w ramach imprezy 20 czerwca 2003 r. na trasie: Nowa Huta k. Mirachowa - jez. Kamienne - Lechicka Szczelina - Potęgowo - wypływ rzeki Bukowiny z jez. Czarnego - jez. Lubygość - Nowa Huta.

Rzeka Bukowina wypływa z jez. Czarnego (kompleks jez. Potęgowskich) i przez jez. Kamienieckie oraz Siemirowice i Oskowo dopływa do Kozina, gdzie wpada do rzeki Łupawy. W wycieczce wzięło udział 22 turystów.

Źródła rzeki Wierzycy - w ramach imprezy 21 września 2003 r. na trasie: Lubań - Rekownica - Jez. Grabowskie - Grabowo - Jez. Piotrowskie (źródła rzeki Wierzycy) - Piotrowo -Szymbark - Krzeszna.Rzeka Wierzyca wypływa z Jez. Piotrowskiego w okolicach Wzgórz Szymbarskich i przez jez. Grabowskie - jez.Wierzysko k. Kościerzyny - jez. Zagnanie k. Podlesia - Starą Kiszewę - Starogard Gdański i Pelplin dopływa do Gniewu, gdzie wpada do Wisły. W wycieczce wzięło udział 23 turystów.

Źródła rzeki Strzelenki - w ramach imprezy 26 października 2003 r. na trasie: Gdańsk Osowa - Borowiec - Tuchomek (wypływ rzeki Strzelenki z Jez.Tuchomskiego) - Chwaszczyno oraz, z dnia 23 listopada 2003 r. na trasie: Lniska - Rębiechowo - Barniewice - Osowa.


U źródeł rzeki Bukowiny

Rzeka Strzelenka (dawne nazwy: Strzelniczka, Warznica) wypływa z jez. Tuchomskiego i przez Borowiec oraz Rębiechowo dopływa do Lnisk, gdzie wpada do rzeki Raduni. W wycieczce wzięło udział 45 turystów. Opracował prezes Komisji Turystyki Pieszej TRAMPY - Krzysztof Jarzęcki.

Członkowie zaś Pomorskiej Komisji Historii i Tradycji, Mieczysław Michalski i Henryk Marcinek, dotarli do źródeł potoku Strzyża 28 sierpnia 2003 r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT