PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Oddział PTTK w Mysłowicach u źródeł rzek


W ramach ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek" ogłoszonej przez ZG PTTK oddział PTTK Mysłowice zorganizował trzy imprezy. W lipcu 2003 r. uczestnicy XXV Jubileuszowego Rajdu "O świcie" wchodzili nocą z latarkami na Pilsko z przełęczy Glinne. Na szczycie zameldowali się w liczbie 34 osób około godz. 4.00. Lipcowy wschód słońca dostarczył uczestnikom wycieczki niezapomnianych doznań estetycznych. Następnie grupa zeszła do schroniska na Hali Miziowej. Wówczas zmęczenie dało znać o sobie. Najmłodszy uczestnik miał 9 lat, najstarszy - 72. Dalszą wędrówkę zielonym szlakiem rozpoczęliśmy około godz. 9.00.

Po krótkim marszu zatrzymaliśmy się na Hali Górowej w Stacji Turystycznej AKT Katowice, gdzie wspólnie z kierownikiem tego sympatycznego ośrodka turystyki kwalifikowanej zlokalizowaliśmy źródło Buczynki. Znajduje się ono ok. 50 m od szlaku zielonego biegnącego przez Halę Górową.

Tam zamontowaliśmy tablicę informacyjną. Grupa zeszła zielonym szlakiem do Sopotni Wielkiej, gdzie w pobliżu wodospadu (największego w Beskidzie Zachodnim) zrobiliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek.Tu uroczyście wręczone zostały certyfikaty ZG PTTK. Mimo ogromnego zmęczenia przy pięknej słonecznej pogodzie wracaliśmy w dobrych nastrojach.

W dniu 4 września Oddział Mysłowice zorganizował rajd rowerowy szlakiem rowerowym zaprojektowanym przez prezesa Z. Orłowskiego, ukazującym największe walory przyrodniczo-historyczne Mysłowic (łącznie 56 km). Brali w nim udział w zdecydowanej większości członkowie SKKT (przy oddziale funkcjonuje 8 SKKT). Łącznie w rajdzie brało udział 104 uczestników. W trakcie rajdu ustawiono tablicę u źródeł rzeki Boliny Południowej II.

Ze zlokalizowaniem tego źródła było trochę kłopotów, bowiem pod terenem administracyjnym Mysłowic eksploatuje węgiel kilka kopalni, w związku z tym na powierzchni występują lokalne zapadliska i deformacje terenowe. Bywa tak, że tam gdzie niedawno było źródło, płynął potok, dzisiaj nie ma po nim śladu. Podobnie było ze źródłem rzeki Boliny Południowej II. Jej źródło organizatorzy rajdu ustalili z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Mysłowice. Jerzy Matuszewski dokładnie przeczesał rejon dzielnicy Morgi i lasów Mysłowickich. Ostatecznie wspólnie ustalono nowe miejsce źródliskowe Boliny Południowej II, bowiem to zaznaczone na mapach miejskich dawno nie istnieje z przyczyn deformacji terenu w wyniku robót górniczych.W trakcie rajdu rowerowego ustawiono tablicę (stan na dzień - 4 luty 2004 r.).


Na szczycie Jałowiec (1110 m n.p.m.)

Trzecią imprezą zorganizowaną w ramach "Spotkania u źródeł rzek" była wycieczka połączona z udziałem w imprezie folklorystycznej "Babiogórska Jesień". Uczestnicy wycieczki (łącznie 94 osoby) wyruszyli ze Stryszawy na Jałowiec (1110 m n.p.m.). Pogoda marzenie. Pod Jałowcem w pobliży Hali Trzebuńskiej znajduje się źródło Koszarawy. Ustaliliśmy je dzięki pracownikom Nadleśnictwa Koszarawa, którzy dokładnie wskazali je będącemu tam wcześniej Jurkowi Matuszewskiemu. Oczywiście, tu też ustawili śmy tablicę informacyjną, ale w tym przypadku wystąpiliśmy do Urzęu Gminy w Koszarawie i marszałka województwa śląskiego o objęcie obszaru źródliskowego ochroną w ramach "użytku" ekologicznego".

Niestety, nikt z wyżej wymienionych osób nie od powiedział na nasz apel. Następnie przez Klekociny grupa zeszła do Zawoi. Impreza folklorystyczna "Babiogórska Jesień" rozczarowała nas - łatwiej było o Kaczora Donalda niż o specyfiki lokalnej kuchni, zresztą tych nie było w ogóle. Organizatorzy głównej imprezy - redyku jesiennego - swoim nieudolnym postępowaniem rozbawili wielu turystów do łez. Może o to chodziło. Mimo iż w całej Zawoi nie można było kupić pieczonej baraniny, to uczestnicy wycieczki przy wieczornym ognisku, zorganizowanym przez gospodarza DW PTTK "Hanka", mieli możliwość rozkoszowania się wspaniale przygotowanym jagnięciem (w liczbie 3 sztuk).

Organizatorem wszystkich trzech imprez był prezes zarządu oddziału, przewodnik beskidzki i terenowy - Zbigniew Orłowski. Duży wkład pracy w organizację tych imprez włożyli członkowie zarządu: Jurek Matuszewski - przodownik Turystyki Górskiej, Irek Kocoń - przewodnik beskidzki i terenowy, oraz opiekunowie SKKT: Agnieszka Stanoszek, Michalina Cieplik-Pochłopień i Leokadia Poradzisz.

Zbigniew Orłowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT