PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Z dziejów turystyki w Warszawie


Tadeusz Maczubski: Z dziejów turystyki w Warszawie. Kalendarium. Lata 1873-2003, Wydawnictwo SKAUT.PL, Warszawa 2003, 382 s., format: 24 x 17 cm, ISBN 83-919819-1-6

Historia PTTK w pigułce, czyli: fakty, zdarzenia, ludzie - tak najkrócej można oddać treść najnowszej publikacji, wydanej przez Wydawnictwo "SKAUT.PL" z Radomia, poświęconej historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie Mazowsza. Publikacji ujmującej dzieje Towarzystwa w zapisach kronikarskich: 130 lat (1873-2003) dziejów turystyki w Warszawie (1906-2003, w latach 1873-1906 jako formy zorganizowanej poza Warszawą), 77 lat (1873-1950) istnienia Towarzystwa Tatrzańskiego (w tym 32 lata, 1918-1950, Oddziału Warszawskiego), 44 lat (1906-1950) historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (w tym 30 lat, 1920-1950, Oddziału Warszawskiego), 50 lat (1953-2003) dziejów Oddziału Warszawskiego (Stołecznego, "Śródmieście") PTTK. W pięciu rozdziałach Kalendarium w porządku chronologicznym zestawionych zostało 1380 zapisów kronikarskich, ujmujących zdarzenia i fakty istotne dla 130 lat dziejów turystyki warszawskiej, 10 działów Załączników w formie zestawień tabelarycznych zawiera m.in. charakterystyki oddziałów PTTK (18-tu w Warszawie), wybranych klubów, kół i imprez, 42 fotografie prezentują działaczy naszej organizacji w różnych fazach działalności Towarzystwa. Do publikacji załączono obszerne indeksy rzeczowy i alfabetyczny nazwisk działaczy, zarówno tych, którzy aktywnie działają w organizacji, jak i tych, którzy odeszli na wieczny szlak turystyczny.

Źródłami informacji tego ogromnego opracowania były nie tylko dokumenty drukowane i archiwalne, ale również informacje ustne i pisemne pochodzące od Koleżanek i Kolegów, którym Autor dzieła wyraża serdeczne podziękowanie.

Z dziejów turystyki w Warszawie. Kalendarium. Lata 1873-2003 jest pokłosiem wieloletniej pracy Tadeusza Maczubskiego (ur. 1929 r.), redaktora naczelnego czasopisma PTTK "Barbakan", przewodniczącego Warszawskiej Historii i Tradycji PTTK. Działacza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1953 roku w dziedzinie fotografii krajoznawczej (wyróżniony Nagrodą Honorową im. Fryderyka Kremsera), krajoznawstwa (zasłużony instruktor krajoznawstwa), turystyki (honorowy przodownik turystyki górskiej). Publicysta, autor wielu artykułów z dziedziny fotografii krajoznawczej i krajoznawstwa. Autor m.in. Słownika biograficznego działaczy PTTK, PTK i PTT, współautor pierwszego przewodnika po województwie warszawskim (1961, II wyd. 1965). Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Maria Janowicz


Czytelników zainteresowanych nabyciem publikacji informujemy, że jest ona dostępna:

- w Centralnej Bibliotece PTTK, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel./fax: (22) 831-80-65, e-mail: cb(at)pttk.pl

- w Wydawnictwie "SKAUT.PL", ul. Żeromskiego 2, 26-600 Radom, tel. 0 601-825-478, e-mail: skaut(at)post.pl

w cenie 20 zł za egzemplarz, przy zakupie powyżej 5 egz. - rabat w wysokości 10% ceny egzemplarza

Zakup drogą pocztową:

Potwierdzenie wpłaty w wysokości 25 zł (20 zł książka + 5 zł koszt przesyłki) na konto: Mazowiecki Bank Regionalny S.A. O.Radom nr 16 2060 1054 2006 6500 0775 0001 prosimy przesłać na adres: Centralnej Biblioteki PTTK lub Wydawnictwa "SKAUT.PL" z dopiskiem: Kalendarium

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT