PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Nie tylko w Internecie

Jestem Tomasz Smoliński, mieszkam w Kielcach i studiuje na Politechnice Świętokrzyskiej. Trzy lata temu zakochałem się w górach. Parę miesięcy po moim pierwszym wyjeździe przeczytałem o odznace GOT, więc zacząłem ją zdobywać. Aktualnie jestem w trakcie zdobywania punktów na małą złotą. Brakuje mi do niej ok. 100 pkt, więc mam nadzieję, że uzbieram je jeszcze w tym roku. Jako że rok 2004 będzie moim czwartym rokiem w PTTK-u, chciałbym ubiegać się o uprawnienia przodownika GOT i tutaj mam kilka pytań:

1. Czy uprawnienia przodownika GOT są stopniowane, tzn. czy najpierw muszę mieć uprawnienia na Góry Świętokrzyskie, potem na Sudety, a na końcu na Tatry? Czy może mogę wybrać, że najpierw chcę Góry Świętokrzyskie, a potem Tatry.

2. Czy można ubiegać się o uprawnienia przodownika GOT na dwie grupy górskie jednocześnie?

3. Słyszałem, że organizowane są kursy na przodownika GOT. Czy są takowe organizowane w Świętokrzyskim Oddziale PTTK? Jeśli nie, to czy są obowiązkowe?

Pozdrawiam serdecznie - Tomek S.Szanowny Kolego, odpowiadam w kolejności zadanych przez Kolegę pytań:

1. Nie ma znaczenia, czy najpierw uzyska się uprawnienia przodownickie na Tatry, na Góry Świętokrzyskie czy inną grupę polskich gór.

2. Oczywiście, można zdawać jednocześnie egzamin na dwie lub więcej grup górskich.

3. Kursy na przodowników organizowane są przez oddziały PTTK coraz rzadziej. Czy akurat w Kielcach - proszę sprawdzić w Oddziale Świętokrzyskim - przy ul. Warszawskiej 20c - u Franciszka Guski.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT