PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Krajobraz Roku 2003-2004 Centralny Międzynarodowy Plener KFK ZG PTTK w Łagowie


To były trzy pracowite dni - plener fotograficzny zorganizowany w ramach imprez Krajobrazu Roku 2003-2004 na ziemi lubuskiej. Stronę polską reprezentowała Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK - w plenerze uczestniczyli instruktorzy fotografii krajoznawczej z różnych regionów Polski. Uczestnikami ze strony niemieckiej byli członkowie klubu Fotozirkel Eko z Eisenhuttenstadt - miasta na ziemi lubuskiej po drugiej stronie Odry.

Uczestnicy pleneru mieszkali w Łagowie, w urokliwym miasteczku ze średniowiecznym układem urbanistycznym, zamkiem joannitów i bramami miejskimi, położonym na przesmyku między jeziorami. Motywów fotograficznych zatrzęsienie, a na dodatek zaświeciło słońce i ustał deszcz, który padał od kilku dni. Uczestnicy pleneru fotografowali do ostatnich promieni słońca.

Wieczorami były wzajemne prezentacje - koledzy z Niemiec opowiedzieli o swoim klubie, który ma siedzibę w Eisenhuttenstadt, ale zrzesza fotografów z całego obszaru Lebusen Landu. Huta stali jest sponsorem klubu, zapewnia siedzibę i dofinansowuje wystawy, zwłaszcza te o tematyce przemysłowej. Fotografie przywiezione przez Niemców były doskonałe technicznie, miały też walory krajoznawcze.

Strona polska urządziła pokazy przeźroczy - Henryk Hadasz pokazał Łagów fotografowany przed laty, a Olek Bakinowski przeźrocza z ziemi lubuskiej. Fotografie przywieźli również fotografowie krajoznawcy ze Szczecina. Były dyskusje i wzajemne oceny pokazywanych prac.

Jeden dzień pleneru był przeznaczony na objazd i fotografowanie wybranych ze szlaku kulturowego miejsc wartych utrwalenia na zdjęciach. Uczestnicy pleneru byli w Gościkowie-Paradyżu - gdzie pocysterski zespół, założony w wieku XIII klasztor i kościół do niego przylegający, zaliczają się do najwspanialszych zabytków sztuki sakralnej w Polsce. W Ośnie Lubuskim podziwiano doskonale zachowane obwodowe, średniowieczne fortyfikacje miejskie z basztami i czatowniami oraz monumentalny kościół gotycki z końca XIII w. Wiele wrażeń dostarczyły odwiedziny w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień - jednym z największych, europejskich systemów fortyfikacyjnych. Pod ziemią podziwiano zarówno labirynty tuneli, jak i szykujące się do snu zimowego nietoperze, które bardzo sobie cenią mikroklimat podziemi i masowo tam zimują.

Po drugiej stronie Odry, we Frankfurcie, obejrzano monumentalną budowlę gotycką - kościół Najświętszej Marii Panny z największą halą kościelną w Niemczech, zburzony w roku 1945, nadal jest odrestaurowywany. Duże wrażenie zrobiły na nas także: hala koncertowa "C.Ph.E.Bach" w przebudowanym gotyckim kościele Franciszkanów i również gotycki, budowany od roku 1253 Ratusz. Warte obejrzenia były barokowe budynki: Uniwersytetu Viadrina, muzeum Kleista i Muzeum Miasta.

Z prac uczestników pleneru po zebraniu wglądówek i wybraniu prac do powiększeń formatu wystawowego będzie przygotowana wystawa prezentowana w roku 2004 w Warszawie i w Eisenhuttenstadt lub w innym miejscu wskazanym przez sztab Krajobrazu Roku 2003-2004.

Możliwa też jest wymiana innych wystaw z kolegami z Niemiec, czas pokaże, jak trwałe będą dalsze kontakty i zawarte przyjaźnie.

Zofia Lubczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT