PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

I Zlot Przewodników Województwa Pomorskiego
"Lębork - Łeba 2003"


W kalendarz Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK, skupiającej środowiska przewodnickie województwa, wpisała się kolejna nowa impreza.

27 września br. z okazji 24. Światowego Dnia Turystyki federacja przewodnicka zorganizowała I Zlot Przewodników Województwa Pomorskiego. Zlot odbywał się w dniach 27-28 września na terenie Lęborka i Łeby. Gospodarzem zlotu było koło przewodników terenowych w Lęborku. Do Lęborka przyjechało około 100 gości z 10 ośrodków przewodnickich, między innymi z Gdańska, Gdyni, Malborka, Tczewa, Gniewa. Wystąpili w strojach historycznych, w których oprowadzają zwiedzających zamek gniewski, Wejherowa, Pucka, Słupska oraz gospodarze z Lęborka.

Zlot rozpoczęła uroczysta sesja w Sali Rajców ratusza miejskiego. Gości w ratuszu przyjęły władze miejskie z burmistrzem Witoldem Namyślakiem i powiatowe ze starostą Witoldem Piórkowskim na czele. Był również przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w osobie Bożeny Jaskólskiej. Spotkanie otworzył i prowadził prezes miejscowego koła przewodników Przemysław Mikusiński, a następnie głos zabrała przewodnicząca Pomorskiej Federacji Przewodnickiej Barbara Ząbczyk-Chmielewska, która nawiązała do historii federacji. Omówiła początki powstania i działalności programowej federacji, zaznaczając, że w tym roku w grudniu minie pięć lat od jej powołania. Przedstawiła również ideę organizowania dorocznych spotkań przewodników województwa, których gospodarzami będą w kolejnych latach poszczególne ośrodki przewodnickie. Ich celem oprócz integracji ma być realizacja bogatego programu krajoznawczego, a także promocja danego regionu. Wiele ciepłych słów padło również ze strony obecnych w ratuszu władz.


Na tle kościoła zabytkowego sw. Jakuba w Lęborku (grupa z Gniewu
w strojach) oraz inni przewodnicy. W środku przewodnicząca federacji

Interesujące było również wystąpienie Andrzeja Barańskiego z Lęborskiego Bractwa Historycznego na temat herbów szlacheckich znajdujących się na witrażach w oknach Sali Rajców miejskiego Ratusza, gdzie odbywało się otwarcie zlotu. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się rozmowy przewodników przy ciepłych i zimnych napojach oraz ciastkach. Następnie fotografowano się wspólnie wraz z władzami miasta i powiatu.

W programie pobytu w Lęborku był spacer po lęborskiej Starówce, zwiedzanie miejscowego muzeum i kościoła św. Jakuba. Gości oprowadzili miejscowi przewodnicy, zabierając ich później do Łeby na dalsze zwiedzanie tego uroczego nadmorskiego kurortu.

W godzinach wieczornych nastąpiło zakwaterowanie w Domu Turysty PTTK i tutaj do późnych godzin nocnych bawiono się na biesiadzie przewodnickiej.


Władze miasta i powiatu oraz zarządu federacji
w towarzystwie przewodników z Gniewu

Przewodnicy otrzymali pamiątkowe plakietki zlotu, monetę malborską, liczne foldery, a starostwo powiatowe uraczyło uczestników płytą promującą powiat lęborski. Przewodnicy otrzymali też paszporty i dowody osobiste Księstwa Łeby oraz pamiątkowe dyplomy Łebskiej Babki i Łebskiego Chłopa. Na drugi dzień po śniadaniu kolejka bajkowa zawiozła uczestników na przystań w Rabce, skąd popłynięto przez jezioro Łebsko do Kluk. Tu zwiedzano unikalne muzeum - Skansen Wsi Słowińskiej, a następnie autokarami udano się do Smołdzina na posiłek do restauracji Biernackich, gdzie większość smakowała pierogi różnego rodzaju - specjały tej restauracji. Potem udano się na wzgórze Rowokół (115 m n.p.m.), gdzie z wieży widokowej podziwiano tereny Słowińskiego Parku Narodowego. To był ostatni punkt programu I zlotu przewodników.

Ten zlot, jak zauważyła przewodnicząca federacji, pozwolił lepiej się poznać i podzielić doświadczeniami. Posłużył też do integracji środowiska i zobaczenia ciekawych miejsc powiatu lęborskiego i częściowo słupskiego.

Zlot odegrał również ważną rolę promocyjną, lansując Lębork i powiat lęborski, a program krajoznawczy był realizowany przez profesjonalnych miejscowych przewodników z ciekawą i barwną prezentacją zwiedzanych miejsc.

Rozjeżdżając się do swoich miejsc zamieszkania przewodnicy powiedzieli sobie do widzenia za rok na II Zlocie Przewodników Województwa Pomorskiego w Pucku, a wcześniej w lutym 2004 r. na III Wojewódzkim Sejmiku Przewodnickim w Gdańsku.

Przemysław Mikuśiński


Grupa przewodników z władzami miasta i powiatu
na tle Urzędu Miejskiego w Lęborku


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT