PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

V Zjazd Przewodników - Ewangelików


Inicjatorem spotkań przewodników ewangelików był prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski. Pierwsze z nich odbyło się w 1999 r. na Wangu w Karpaczu. Następne miały miejsce w Istebnej, we Wrocławiu i w Warszawie.

V Zjazd Przewodników zorganizowano w dniach 7-9 listopada 2003 r. z bazą w Dzięgielowie. Gościny użyczyło Centrum Misji i Ewangelizacji. W bazie stawiło się ponad 30 przewodników z dziewięciu ośrodków przewodnickich (Bielsko-Biała, Cieszyn, Dzierżoniów, Gdańsk, Kielce, Tychy, Warszawa, Wisła, Wrocław).

Piątkowy wieczór, tj. 7 listopada, wypełniła prelekcja Michała Pilcha na temat "O zapomnianym podróżniku i badaczu przyrody Teodorze Kotschym" oraz przejazd do Ewangelickiego Domu Opieki "Emaus", gdzie ks. dyr. Emil Gajdacz opowiedział o początkach, rozwoju, bieżącym życiu i problemach zakładu.

Bardzo pracowity był dzień sobotni. Przewodnicy spędzili osiem godzin na wycieczce autokarowej śladami pamiątek reformacji na Zaolziu (obecnie Republika Czeska). Trasa wiodła z Dzięgielowa przez Cieszyn-Cierlicko, Żennanice, Toszonowice, Gnojnik. Ligotkę Kameralną, Smiłowice, Guty, Niebory, Nawsie, Bystrzycę, Trzyniec, Leszną do Dzięgielowa. Dzięki życzliwości ks. sen. Jana Waciawka i ks. Bolesława Firli przewodnicy mogli nie tylko zwiedzić wnętrza kościołów w Nawsiu i w Eigotce, ale zapoznać się z codzienną pracą parafii. Przewodnicy zatrzymali się także na dwu cmentarzach w Gnojniku i w Nawsiu, gdzie złożyli kwiaty na grobach Jana Kubisza i ks. sen. Franciszka Michejdy. Wycieczkę prowadził Władysław Sosna.

Pozostałą część popołudnia wypełniły dwa wystąpienia. Obszerną relację "O celach i zadaniach, a także o dokonaniach Centrum Misji i Ewangelizacji" złożył gospodarz obiektu ks. dyr. Grzegorz Giemza. Dobrą zapowiedzią dla przewodników jest zamiar realizacji zadania pod nazwą "Otwarte kościoły". "Znakami zapytania z dziejów reformacji na Śląsku Cieszyńskim" podzielił się Władysław Sosna.

W niedzielę, tj. 9 listopada, przewodnicy udali się do Cieszyna, gdzie pod kierunkiem Władysławy Magiery zwiedzili ważniejsze obiekty miasta. Po udziale w nabożeństwie w kościele Jezusowym ks. proboszcz Janusz Sikora opowiedział o życiu parafii, a po sieniach świątyni oprowadził Władysław Sosna. Zjazd zakończył się poczęstunkiem "kołoczami cieszyńskimi" w sympatycznej restauracji Marco Polo, skąd były już dwa kroki do dworców autobusowych i kolejowych.

Wszystkimi sprawami organizacyjnymi zjazdu od początku do końca zajmowała się Janina Hławiczka. Szczęśliwie zjazdowi towarzyszyła jesienna pogoda, mgła wprawdzie zasłaniała dalsze widoki, ale świeciło słonko, łagodząc niedawne chłody. Organizatorzy i realizatorzy programu zjazdu pragną wierzyć, że czas spędzony na ziemi cieszyńskiej nie był czasem straconym. Następne spotkanie zaplanowano na 22-24 października 2004 r. w Szczyrku.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT