PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Zenon Barcz (1932-2003)


Dnia 17 lutego 2003 r. na cmentarzu bródnowskim w Warszawie pożegnaliśmy uroczyście naszego Kolegę i Przyjaciela Zenona Barcza.

Zenek Barcz był członkiem PTTK od 1956 r., długoletnim i zasłużonym działaczem Oddziału PTTK Ochota m.in. członkiem Zarządu, skarbnikiem Oddziału, przewodniczącym oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej, prezesem Koła Terenowego.

Jego pasją była głównie turystyka piesza. Od 1966 r. był przodownikiem turystyki pieszej, w 1993 r. otrzymał tytuł Honorowego Przodownika TP. Zorganizował i poprowadził wiele rajdów (m.in. kilkakrotnie Rajd Ochoty), wycieczek pieszych i autokarowych zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. W latach 1981-1991 aktywnie działał również w Komisji Turystyki Pieszej Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego. Reprezentował Warszawę i dzielnicę Ochota na wielu naradach i zlotach ogólnopolskich. W latach 1989-1991 był członkiem Komisji Rewizyjnej Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego.

Zenek Barcz zawsze był dumny z przynależności do PTTK. Swoją pasją turystyczną zaraził również syna Leszka, którego zapisał do Towarzystwa już jako trzylatka i zabierał na turystyczne wędrówki.

Za społeczną działalność turystyczną był wyróżniany dyplomami i odznaczeniami, dla których miał w mieszkaniu honorowe miejsca. Otrzymał m.in. Złotą Honorową Odznakę PTTK, odznaki "Zasłużony Działacz Turystyki" i "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" w stopniu złotym, honorowy Medal 50-lecia PTTK oraz Medal "IV Wieki Stołeczności Warszawy".

Zenek Barcz był człowiekiem niezwykle skrupulatnym, pogodnym i nie poddającym się łatwo przeciwnościom życiowym, które los postawił na jego drodze. Był serdeczny dla przyjaciół i zarazem bardzo skromny. Szkoda, że nie ma Go już z nami.

Maria Pilich

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT