PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Karol Dykiert


Dnia 16 sierpnia zmarł nagle nasz Kolega Członek Honorowy Oddziału Karol Dykiert. Członek Zarządu Oddziału kilku poprzednich i obecnej kadencji. W PTTK od 1960 r. Z zamiłowania wodniak - przodownik turystyki kajakowej, z zawodu nauczyciel matematyki, a jednocześnie działacz społeczny PTTK w środowisku młodzieży i gronie nauczycieli oraz wychowawców w Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej (od 1.09.1999 Centrum Kształcenia i Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych). Jesienią 1983 r. założył w swojej klasie koło SKKT-PTTK (nr 37), był jego opiekunem i organizatorem wycieczek turystycznych dla swoich uczniów (młodzieży z dysfunkcjami narządów ruchu, z poważnymi chorobami internistycznymi i neurologicznymi). To dzięki niemu pokrzywdzeni przez los młodzi ludzie, często pochodzący z biednych, rozbitych, zaniedbanych rodzin mieli okazję poznawać Dolny Śląsk, a także inne regiony naszego kraju.

Działalność koła i jego opiekuna szybko zyskała poparcie Dyrekcji Zakładu i grona nauczycielskiego. Rosło koło SKKT, w roku 1989 osiągnęło 580 członków na ogólną liczbę członków oddziału 6195. To właśnie członkowie SKKT nr 37, niepełnosprawni uczniowie pod opieką Karola Dykierta.

W warunkach szkolnych szczególne nasilenie imprez turystycznych miało miejsce w okresie wakacyjnym. Sztandarowymi były kilkunastodniowe spływy kajakowe, organizowane dla grup 20-22 osób, uczniów pod opieką doświadczonych opiekunów. W czasie spływów jego podopieczni podziwiając piękno Polski z kajaków, poprawiali jednocześnie swoją sprawność ruchową. Biwaki i szkolenia połączone z wycieczkami do atrakcyjnych miejsc na trasie spływu zyskiwały szczególne uznanie, a także poparcie licznych sponsorów. Ogółem na przestrzeni lat 1983-2000 zorganizowanych zostało 17 tego rodzaju spływów, w których udział wzięło łącznie 366 uczestników, z czego 308 to młodzież. Przez wszystkie lata jego działalności składki członkowskie PTTK płaciło 3313 osób. Koło wykorzystywało sprzęt wodniacki Oddziału, a z biegiem lat, dzięki sponsorom, miało możliwość stworzenia także własnej bazy w tym zakresie. Corocznie w czasie ferii organizowane były kilkudniowe wycieczki autokarowe dla ciężko poszkodowanych uczniów, również na wózkach inwalidzkich. Dzieci jeździły w różne regiony Polski - Tatry, Pieniny, Beskidy, Sudety, także Dolny Śląsk i główne miasta - Kraków, Poznań, Gniezno, Warszawa. Łącznie zorganizował 89 wycieczek, w których udział wzięło 2613 osób.

Organizował także imprezy turystyki kwalifikowanej (piesze nizinne i górskie - łącznie 133 imprezy), w których uczestniczyły 3253 osoby z czego 2980 to młodzież szkolna. Często prowadzona była wymiana uczniów - podopiecznych podobnych zakładów w Polsce, co pozwoliło na wzajemne poznanie się, a także pokazanie Wrocławia i Dolnego Śląska. Według dokonanej swego czasu oceny oddziału dzięki działalności społecznej Kolegi Karola Dykierta i jego turystycznym umiejętnościom i zamiłowaniu 6232 niepełnosprawnym uczniom stworzona została możliwość poznania piękna kraju i uroku form turystyki proponowanych przez PTTK.

Karol Dykiert był członkiem władz oddziału. W zarządzie oddziału działał od 1989 r. w okresie trzech minionych kadencji obecnej. W uznaniu jego działalności turystycznej na rzecz młodzieży szkolnej kształcącej się w Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów, w pozyskaniu licznych członków PTTK i sympatyków uprawiających formy turystyki proponowane przez PTTK, uchwałą delegatów walnego zjazdu oddziału z dnia 31 marca 2001 została Mu nadana godność Honorowego Członka Oddziału PTTK Wrocław-Fabryczna. Jako działacz PTTK wyróżniony był także odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży (srebrna - 1985, złota - 1998), odznaką XXV lat PTTK (1986), honorową odznaką PTTK (srebrna - 1987, złota - 1993), złotą odznaką "Zasłużony dla Oddziału PTTK Wrocław-Fabryczna (2001).

Za swoją pracę zawodową został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi (1982 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997), złotą odznaką "Zasłużony dla miasta i województwa wrocławskiego" (1983).

W uroczystości pogrzebowej na cmentarzu osobowickim w dniu 21 sierpnia uczestniczył poczet sztandarowy oddziału w składzie Edward Kaszuba - chorąży (członek SKKT-37), Wanda Haas (prezes oddziałowego sądu koleżeńskiego) oraz Dagmar Chmielewska (członkini oddziałowego sądu koleżeńskiego) oraz grupa członków oddziału.

Pamięć Osoby zmarłego i jego działalności w środowisku niepełnosprawnych uczniów, szkolonych w Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów, na długo zostanie w naszej świadomości i pamięci.

(Dla zainteresowanych: miejsce spoczynku - w północnym prawym rogu cmentarza, kwatera 108, 7 grób w przejściu między kwaterami 116 i 108 grobowiec Gajewskich).

Bogusław Modelski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT