PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Leszek Krzeptowski


Urodził się 5 maja 1927 r. w Zakopanem. Pochodził ze znanej zakopiańskiej rodziny Krzeptowskich, którzy przez lata byli ratownikami, przewodnikami, kurierami i myśliwymi.

W roku 1945 przyjechał z ojcem do Piechowic. Znając język niemiecki, z dostępnych wówczas niemieckich przewodników szybko opanował wiadomości o Karkonoszach. Pracę przewodnicką rozpoczął w Michałowicach w ośrodku Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Był jednym z twórców koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Piechowicach w roku 1946. W roku 1948 zaś był jednym z założycieli pierwszej powojennej organizacji ratownictwa górskiego w Karkonoszach. Od 1948 r. był kierownikiem sekcji narciarskiej jeleniogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W latach 1965-1985 był prezesem Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie.

Leszek był bardzo lubianym kolegą, zawsze pełen pogody i optymizmu. Doskonały gawędziarz i znawca gór. Oprócz rodzinnych Tatr ukochał Karkonosze, uwielbiał też góry norweskie, o których z upodobaniem, ilustracyjnie opowiadał. Potrafił w magiczny sposób błyskawicznie nawiązać nić porozumienia z każdą oprowadzaną grupą. Koledzy przewodnicy zazdrościli Leszkowi tej umiejętności i uczyli się jej od Niego. Wychował kilka pokoleń przewodników. Dla wielu z nich był niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania. Był człowiekiem bardzo uporządkowanym. Lubił fotografować. W wywiadzie do pracy dokumentującej 50 lat karkonoskiego przewodnictwa przyznał, że lubi rzeczy przyjemne, piękne, sprawiające radość oraz spokój i harmonię.

Leszek Krzeptowski zmarł 4 października 2003 r. w Piechowicach. Nabożeństwo żałobne odbyło się w Piechowicach, pochowany zaś został na cmentarzu na Psim Polu we Wrocławiu.

A. Mateusiak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT