PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Doctor honoris causa


Dnia 18 lutego 2003 r. w przepięknej i historycznej Auli Leopoldina odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr. hab. Kazimierzowi Denkowi. W trakcie uroczystości padły piękne i ogromnie zasłużone słowa pod adresem wybitnego Uczonego, człowieka zarazem teorii i praktyki pedagogicznej.

Kazimierz Denek jest Członkiem Honorowym naszego Towarzystwa. Godnością Członka Honorowego obdarzyło Go również Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Jest Człowiekiem, który zapisał wspaniałe karty w historii polskiego krajoznawstwa i polskiej turystyki.

Bliżej poznałem Kazimierza Denka jako przewodniczącego Rady Programowej "Poznaj swój kraj". Zdumiewał coraz to nowszymi książkami oraz pomysłami, jak chociażby organizowane w ramach wędrówki po Bieszczadach, studiach podyplomowych. Zaskakiwał rzadko spotykaną życzliwością i szacunkiem dla nowatorskich rozwiązań. Jednocześnie potrafił odważnie krytykować. Mógł dzięki temu wszystkiemu budować wspólnoty mądre i urokliwe. Takie jak seminaria tatrzańskie organizowane od lat w Hotelu Górskim na Kalatówkach, na którym oprócz uznanych naukowych autorytetów spotykają się młodzi, dopiero wkraczający do naukowego kręgu. Właśnie Oni cieszą się największą życzliwością Profesora.

Ogrom Jego publikacji - dodajmy o bardzo szerokim spectrum - przydaje się bardzo tym wszystkim, którym na sercu leży przyszłość edukacji w Polsce. W szczególności tym, którzy upatrują szansę jego rozwoju również w turystyce i w krajoznawstwie. W dalszej części drukujemy listę publikacji Profesora z przekonaniem, że przydadzą się jako wskazówka do bardziej pogłębionych poszukiwań.

Wybitnemu Członkowi PTTK, współtwórcy kongresów krajoznawstwa, serdecznemu działaczowi Oddziału Poznańskiego PTTK składamy - nie tylko z okazji honorowego doktoratu - serdeczne gratulacje. Takie słoneczne, jak te, które w imieniu prezesa ZG PTTK Janusza Zdebskiego i swoim własnym przekazywał we Wrocławiu wiceprezes Lech Drożdżyński.

Autor 1170 publikacji. Na krajoznawstwo i turystykę przypada 338 pozycji. Oto pełny ich zestaw:

1959

1. O sprawach krajoznawstwa w szkole, "Głos Nauczycielski" 1959, nr 18, s. 4.

1960

2. Na progu tysiąclecia, "Głos Nauczycielski" 1960, nr 8, s. 2.
3. Bilans rocznej działalności, "Poznański Turysta" 1960, nr 6-7, s. 6-7.
4. Krajoznawstwo i turystyka w Technikum Handlowym w Poznaniu, "Szkoła Zawodowa" 1960, nr 10, s. 40.
5. Uwagi o nauczaniu krajoznawstwa, "Poznański Turysta" 1960, nr 11-12, s. 7-10.

1961

6. Ruiny zamku, które zrodziły myśl o założeniu PTTK, "Poznański Turysta" 1961, nr 1-2, s. 5-7.
7. Problemy czasu wolnego od pracy a PTTK, "Poznański Turysta" 1961, nr 3-4, s. 5-7.
8. Wędrujemy, wędrujemy..., "Poznański Turysta" 1961, nr 5-6, s. 13.
9. Poznajemy Ziemie Zachodnie, "Poznański Turysta" 1961, nr 7-8, s. 3-4.
10. Poznajemy Ziemie Zachodnie, "Szkoła Zawodowa" 1961, nr 10, s. 54-55.
11. O szerszy udział młodzieży w tworzeniu dziś i jutra polskiej turystyki i krajoznawstwa, "Poznański Turysta" 1961, nr 10, s. 2-3.

1962

12. Krajoznawstwo w szkole, "Głos Wielkopolski" 1962, nr 100, s. 3.
13. Na obozie wędrownym, "Głos Nauczycielski" 1962, nr 30, s. 4.

1964

14. O potrzebie wzbogacania programu uczniowskich obozów wędrownych, "Szkoła Zawodowa" 1964, nr 4, s. 36-38.

1965

15. Aby udział w SKKT był przyjemny i pożyteczny, "Poznaj Swój Kraj" 1965, nr 6, s.14.

1966

16. Przez 1000 lat i obecnie, "Poznaj Swój Kraj" 1966, nr 5, s. 25-26.

1967

17. Od Suchej po Zwardoń, "Poznaj Swój Kraj" 1967, nr 2, s. 27-28.
18. Z grodu Przemysława do grodu Staszica, "Poznaj Swój Kraj" 1967, nr 8, s. 23-24.
19. Echo SKKT, "Poznaj Swój Kraj" 1967, nr 9, s. 21.
20. Formy prac krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej, "Sprawy Oświaty i Kultury Województwa Poznańskiego", Poznań 1967, t. VI, s. 139-152.

1968

21. Krajoznawstwo i turystyka jako przedmiot dydaktyczny w wyższej uczelni, "Nauczyciel i Wychowanie" 1968, nr 3, s. 134-136.
22. Wokół Poznania, "Poznaj Swój Kraj" 1968, nr 5, s. 27
23. O sprawach PTSM na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1968, nr 1-2, s. 9-13
24. Krajoznawstwo i turystyka w pracy szkoły, "Nauczyciel i Wychowanie" 1968, nr 5, s. 75-87. 1969
25. Krajoznawstwo i turystyka przedmiotem zajęć w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, "Oświata Dorosłych" 1969, nr 2, s. 106-108.
26. Przez pięć powiatów Wielkopolski, "Poznaj Swój Kraj" 1969, nr 4, s. 27-28.
27. Krajoznawstwo i turystyka szkołą miłości Ojczyzny, "Szkoła Zawodowa" 1969, nr 9, s. 39-40.
28. Kórnik, Rogalin i okolice, SiT Warszawa 1969, s. 24.
29. Adam Czarnowski: Prace krajoznawcze z młodzieżą szkolną, Wyd. Związkowe CRZZ Warszawa1969, s. 112. Rec. "Wychowanie" 1969, nr 20, s. 47.
30. Krajoznawstwo i turystyka są szkołą miłości Ojczyzny, "Biuletyn Informacyjny GKKFiT 1969, nr 9, s. 45-49.

1970

31. Z doświadczeń w pracy krajoznawczo-turystycznej w szkole, "Z doświadczeń nauczycieli wielkopolskich", Poznań 1970, t. VII, s. 205-227.
32. Rola, zadania, struktura organizacyjna i powoływanie SKKT, Wiosna w turystyce, Wyd. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Poznań 1970, s. 3-10.

1971

33. Krajoznawstwo i turystyka jako program studiów, "Kultura i Ty", 1971, nr 5, s. 30-31.
34. Z młodzieżą na letniej wędrówce, "Głos Nauczycielski" 1971, nr 33, s. 9.
35. Na szlakach wakacyjnych, "Nowa Szkoła" 1971, nr 7-8, s. 74-76.
36. Wielkopolska Olimpiada Krajoznawcza SKKT, "Nowa Szkoła" 1971, nr 7-8, s. 99.
37. Krajoznawstwo w Uniwersytecie, "Nowa Szkoła" 1971, nr 7-8, s. 99.
38. Trzy książki krajoznawcze, "Nowa Szkoła" 1971, nr 7-8, s. 108-109.
39. Krajoznawstwo i turystyka w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, "Biuletyn Informacyjny GKKFiT" 1971, nr 4-5, s. 51-54.
40. Środki audiowizualne w pracy krajoznawczej, "Biuletyn Informacyjny GKKFiT 1971, nr 6-7, s. 83-86.
41. Przydatność środków audiowizualnych w pracy krajoznawczej, "Nauczyciel i Wychowanie" 1971, nr 6, s. 83-86.
42. Wędrówki po Wielkopolsce. Na szlaku tysiącletnich dziejów, WOIT Poznań 1971 s.16.
43. Wędrówki po Wielkopolsce. Z grodu Przemysława do grodu Staszica, WOIT Poznań 1971, s. 16.
44. Współdziałanie SKKT z PTSM. Jesień w turystyce. Wyd. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Poznań 1971, s. 3-9.

1972

45. Poznań i okolice, SiT Warszawa 1972, s. 31.
46. Metody i środki przekazywania wiedzy krajoznawczej, "Ziemia" 1970, SiT Warszawa 1972, s. 199-206.
47. Krajoznawstwo szkolne wymaga badań naukowych, "Wychowanie" 1972, nr 17, s. 32-40.
48. Wędrówki po Wielkopolsce. Wokół Poznania, WOIT Poznań 1972, s. 16.
49. SKKT podstawowe ogniwa pracy krajoznawczej w szkole, "Biuletyn Informacyjny GKKFiT" 1972, nr 5-6, s. 25-31.
50. Stan krajoznawstwa i turystyki w szkole, "Biuletyn Informacyjny GKKFiT" 1972, nr 8-9, s. 1-16.

1973

51. Pedagogiczne aspekty krajoznawstwa w szkole, "Nauczyciel i Wychowanie" 1973, nr 1, s. 56-66.
52. Wakacyjna wędrówka, "Poznaj Swój Kraj" 1973, nr 3, s. 25.
53. Na zimowisku w Tatrach, "Poznaj Swój Kraj" 1973, nr 4, s. 24.
54. Wędrówki po Wielkopolsce. Przez pięć powiatów Wielkopolski, WOIT Poznań 1973, s.16.
55. Stan i potrzeby krajoznawstwa i turystyki w szkole, "Ruch Pedagogiczny" 1973, nr 3, s. 309-330.
56. Schroniska młodzieżowe w Wielkopolskim Parku Narodowym, Wyd. PTSM Warszawa 1973, s. 30.
57. Rola i znaczenie krajoznawstwa i turystyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1973, nr 1, s. 16-22.
58. Przyjemne i pożyteczne, "Głos Nauczycielski" 1973, nr 31, s. 4-5.
59. Przyjemne i pożyteczne, "Wychowanie"1973, nr 17, s. 37-40.
60. Swarzędz i okolice, Wyd. PTSM Warszawa 1973, s. 16.

1974

61. Krzysztof Przecławski: Turystyka a wychowanie, Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", Warszawa 1973, s.145. Rec." Nauczyciel i Wychowanie" 1974, nr 1, s. 96-98.
62. Młodzież a ochrona środowiska. Przed wakacyjną wędrówką, "Głos Nauczycielski" 1974, nr 20, s. 9.
63. Schroniska młodzieżowe jako podstawowy czynnik rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1974, nr 2, s. 16-26.
64. Rocznica, o której już dziś trzeba pamiętać, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1974, nr 2, s. 41-42.
65. Polubić turystykę to poznać jej tajemnicę, "Głos Nauczycielski" 1974, nr 28, s. 6-7.
66. Formy prac krajoznawczo-turystycznych. Problemy uczestnictwa w kulturze, Wyd. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Poradnik Działacza Kultury, Warszawa 1974, nr 23, s. 100-119.
67. Cenne katalogi. Problemy uczestnictwa w kulturze. Poradnik Działacza Kultury, Warszawa 1974, nr 23, s. 179-180. 68. Stefan Sosnowsk:i: Vademecum turysty pieszego, SiT Warszawa 1972. Rec. Problemy uczestnictwa w kulturze, Poradnik Działacza Kultury, Warszawa 1974, nr 23, s. 189.
69. Adam Czarnowski: Wędrówki przez Pogórze Karpackie i Beskidy, PZWS Warszawa 1972, s. 96. Rec. Problemy Uczestnictwa w Kulturze, Poradnik Działacza Kultury, Warszawa 1974, nr 23, s. 190.
70. Młodzież a ochrona środowiska. Przez czarny i zielony Śląsk, "Oświata i Wychowanie" 1974, nr 14, s. 32-37.
71. Krajoznawstwo i turystyka jako znaczący komponent nauczania i wychowania, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1974, nr 3, s. 3-19.
72. Pod znakiem ochrony środowiska, "Poznaj Swój Kraj" 1974, nr 9, s. 21-23.
73. Wędrówki wakacyjne efektywną formą poznawania kultury ludowej, Problemy uczestnictwa w kulturze, Poradnik Działacza Kultury, Warszawa 1974, nr 24, s. 163-174.

1975

74. Schroniska młodzieżowe jako element unowocześniania pracy z młodzieżą, "Neodidagmata" 1975, z. VIII, s. 99-116.
75. W poszukiwaniu wzorca młodzieżowego obozu wędrownego. Część I. Przygotowanie do wędrówki, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1975, nr 1, s. 25-35.
76. Kadry dla kultury i turystyki, "Kultura i Ty" 1975, nr 5, s. 13-15.
77. Szkoda, że obóz trwał tak krótko, "Głos Nauczycielski" 1975, nr 32, s. 6-7.
78. W poszukiwaniu wzorca młodzieżowego obozu wędrownego, Część II. Przeprowadzenie wędrówki. Część III. Podsumowanie wędrówki i jej wykorzystanie, "Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy PTSM" 1975, nr 2, s. 27-41.
79. Obozy wędrowne szkołą wychowania, "Nowa Szkoła" 1975, nr 7-8, s. 20-23.
80. Turystyka w programie studiów uniwersyteckich, "Kultura i Ty" 1975, nr 7-8, s.18-19.
81. Na turystycznym szlaku, "Oświata i Wychowanie" 1975, nr 20, s. 30-32.
82. Do Pobiedzisk lub Biskupic, "Poznaj Swój Kraj" 1975, nr 10, s. 27.
83. Z Pobiedzisk do Murowanej Gośliny, "Poznaj Swój Kraj"1975, nr 10, s. 28.

1976

84. Kultura na szlaku turystycznym, "Kultura i Ty" 1976, nr 1, s. 28-30.
85. Obóz na temat, "Poznaj Swój Kraj" 1976, nr 3, s. 24-25.
86. Rekreacja fizyczna i turystyka w działalności kulturalno-wychowawczej, Materiały metodyczne dla placówek kulturalno-oświatowych, Wyd. Pałacu Kultury w Poznaniu, Poznań 1976, s. 49.
87. Lato z plecakiem, "Orientacje", Wyd. Pałacu Kultury w Poznaniu, Poznań 1976, nr 14, s. 3-54.
88. Rola szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego we współczesnej szkole, "Z działalności PTSM", Wyd. ZG PTSM Warszawa 1976, nr 2, s. 21-32.
89. Na atrakcyjnych szlakach wędrówek sobotnio-niedzielnych i wakacyjnych, "Z działalności PTSM" wyd. ZG PTSM Warszawa 1976, nr 3, s. 5-12.

1977

90. Na poznańską górę domową, "Poznaj Swój Kraj" 1977, nr 2, s. 25.
91. Z wakacyjnej wędrówki, "Szkoła Zawodowa" 1977, nr 2, s. 19-22.
92. Uczy i wychowuje, "Głos Nauczycielski" 1977, nr 13, s. 1 i 14.
93. Kadry dla turystyki i krajoznawstwa, "Oświata i Wychowanie" 1977, nr 19, Wersja B, s. 20-24, Wersja D, s. 12-16.
94. Przez najpiękniejsze partie Parku Natury w Promnie, "Poznaj Swój Kraj" 1977, nr 5, s. 29.
95. Ćwiczenia terenowe efektywną formą zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole wyższej, "Neodidagmata" 1977, z. X, s. 161-182.

1978

96. Ćwiczenia terenowe, "Życie Szkoły Wyższej" 1978, nr 1, s. 45-53.
97. Już od 20 lat, (Rec. 20 roczników miesięcznika "Poznaj Swój Kraj") "Głos Nauczycielski" 1978, nr 6, s. 11.
98. Współczesny obóz wędrowny młodzieży, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1978, s. 68. Rec. Piotr Glados, "Poznaj Swój Kraj" 1978, nr 9, s. 28; Tadeusz Łowożewicz, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki" 1979, nr 4, s. 44-46.
99. 20 lat dla krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży, "Z działalności PTSM", Wyd. ZG PTSM Warszawa 1978, nr 1/7, s. 5-14.
100. Obóz wędrowny szkołą życia, "Życie Szkoły" 1978, nr 6, s. 16-21.
101. Z zaniemyskiej oazy piękna i ciszy w odwiedziny do kórnickiej białej damy, "Poznaj Swój Kraj" 1978, nr 8, s. 14-17.

1979

102. Krajoznawstwo i turystyka w zreformowanej szkole (cz. I), "Życie Szkoły" 1979, nr 4, s. 18-22.
103. Krajoznawstwo i turystyka w zreformowanej szkole (cz. II), "Życie Szkoły" 1979, nr 5, s. 20-24.
104. Kolejką przez Bieszczady, "Poznaj Swój Kraj" 1979, nr 4, s. 24-26.
105. Planowanie działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole, "Oświata i Wychowanie" 1979, nr 10, wersja B, s. 17-31, wersja D, s. 9-23.
106. T. Łobożewicz (red.): Krajoznawstwo i turystyka w szkole, WSiP Warszawa 1978, s. 306. Rec. "Ruch Pedagogiczny" 1979, nr 3, s. 374-378.
107. Wychowawcza rola turystyki w środowisku studenckim, [w:] Problemy wychowania w szkole wyższej, Wyd. Naukowe WSP w Krakowie, Kraków 1979, s. 141-143 (współautor Jolanta Budych).
108. Krajoznawstwo i turystyka w zreformowanej szkole, [w]: Formy pracy krajoznawczej z młodzieżą szkolną, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1979, s. 7-24.
109. Głos w dyskusji, [w:] Naukowcy krajoznawstwu, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1979, s. 111-116.

1980

110. Bieszczady, "Poznaj Swój Kraj" 1980, nr 1, s. 24-25.
111. O dalszy ciąg wydawnictw służących krajoznawstwu, [w:] Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa. Potrzeby i perspektywy, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1980, s. 161-167.
112. Dokonaliśmy pożytecznej pracy, [w:] Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa. Potrzeby i perspektywy, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1980, s. 181-185.
113. Wycieczki jako podstawowa forma organizacyjna procesu kształcenia i pracy krajoznawczo-turystycznej w szkole, [w:] Formy i metody pracy krajoznawczych Szkolnych Klubów PTTK, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1980, s. 30-70.
114. Planowanie działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole, [w:] Formy i metody pracy krajoznawczych Szkolnych Klubów PTTK, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1980, s. 121-163.
115. Zwiedzanie obiektów współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury jako ważne ogniwo systemu edukacji społecznej, [w:] Krajoznawstwo jako czynnik edukacji społecznej, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1980, s. 18-32.
116. Kształcenie kadr dla potrzeb krajoznawstwa i turystyki w szkole, [w:] Model krajoznawstwa i turystyki w szkole, IKNiBO Katowice 1980, s. 1-23.
117. Środki audiowizualne w pracy turystyczno-krajoznawczej z młodzieżą szkół zawodowych, [w:] Model krajoznawstwa i turystyki w szkole, IKNiBO Katowice 980, s. 40-50 (współautor Jerzy Olszewski).
118. Model opiekuna działalności krajoznawczo-turystycznych w szkole, "Oświata i Wychowanie" 1980, nr 10, wersja B, s. 17-25, wersja D, s. 9-17.
119. Rola krajoznawstwa i turystyki w doskonaleniu procesu kształcenia, "Nauczyciel i Wychowanie" 1980, nr 3, s. 44-45.
120. Podstawowe nurty działalności krajoznawczo-turystycznej PTSM, [w:] Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie poznańskim, Wyd. PTSM Poznań 1980, s. 8-17.
121. Środki audiowizualne w pracy krajoznawczo-turystycznej z młodzieżą szkół zawodowych, "Życie Szkoły" 1980, nr 9, s. 10-17.
122. Podstawowe komponenty krajoznawstwa i turystyki we współczesnej szkole, "Oświata i Wychowanie" 1980, nr 18, wersja B, s. 17-27, wersja D, s. 9-19.
123. Komponenty współczesnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, [w:] Problemy dydaktyki i wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 1980, s. 99-113.
124. Przeprowadzanie obozów wędrownych, [w:] Problemy dydaktyki i wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 1980, s. 181-202.
125. Uniwersyteckie przygotowanie kadr dla potrzeb krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży, [w:] Problemy dydaktyki i wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 1980, s. 235-250.

1981

126. Wzór opiekuna Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK w opinii młodzieży, "Chowanna" 1981, nr 1, s. 1-11.
127. Poznawczo-wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole, Wyd. IKNiBO w Koszalinie, Koszalin 1981, s. 237. Rec. Jadwiga Kłysińska-Szczubiałka, "Poznaj Swój Kraj" 1981, nr 8, s. 25; Stanisław Tokarczyk, "Chowanna" 1981, nr 4, s. 441-444; Jerzy Kujawiński, "Życie Szkoły" 1981, nr 11, s. 58-60; Wojciech Lipniacki, "Jantarowe szlaki" 1981, nr 4, s. 59; Lechosław Gawrecki, "Głos Nauczycielski" 1982, nr 27, s. 10; Lucjan Turos, "Oświata Dorosłych" 1982, nr 8, s. 508-509; Stanisław Kaczor, "Szkoła Zawodowa" 1983, nr 1, s. 45-46; Jan Adam Malinowski , "Nauczyciel i Wychowanie" 1983, nr 1-2, s. 120-124; Wojciech Skrzydlewski, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1983, nr 6, s. 289; Jacek Szambelan, "Życie Szkoły" 1983, nr 7-8, s. 470-471; Krzysztof K. Mazurski, "Informacje Krajoznawczo-Turystyczne" ZG PTTK w Opolu, 1984, nr 7-8, s. 4.
128. Schroniska młodzieżowe w służbie wychowania dla współpracy międzynarodowej, "Życie Szkoły" 1981, nr 4, s. 3-9.
129. Cechy osobowości nauczyciela opiekującego się działalnością krajoznawczo-turystyczną w szkole, "Ruch Pedagogiczny" 1981, nr 3, s. 392-407.
130. Wokół Jeziora Lednickiego, "Poznaj Swój Kraj" 1981, nr 5, s. 11-13.
131. Jak zwiększyć efekty dydaktyczno-wychowawcze wycieczek?, "Szkoła Zawodowa" 1981, nr 5, s. 18-21.
132. Słowo o wycieczkach, "Szkoła Zawodowa" 1981, nr 6, s. 4-8.
133. Planowanie działalności turystyczno-krajoznawczej w szkole, "Życie Szkoły" 1981, nr 7-8, s. 20-28.
134. Nauczyciele kraju ojczystego (cz. I), "Życie Szkoły" 1981, nr 10, s. 3-8.
135. Nauczyciele kraju ojczystego (cz. II), Życie Szkoły" 1981, nr 11, s. 8-12.
136. Wartości pracy dydaktyczno-wychowawcze prowadzonej w aspekcie krajoznawstwa i turystyki, [w:] Treści programowe turystyki, Wyd. AWF im. B. Czecha w Krakowie, Kraków 1981, s. 232-249.

1982

137. Rola wycieczek w pracy szkół zawodowych, "Pedagogika Pracy" 1982, nr 7, s. 40-60.
138. Wychowawcze walory wczasów dla dzieci, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1982, nr 10, s. 435-445.

1983

139. Schroniska młodzieżowe - podstawowy czynnik rozwoju krajoznawstwa i turystyki w szkole, [w:] O dalszy postęp w rozwoju krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. IKN-ODN w Koszalinie, Koszalin 1983, s. 57-77.
140. Wychowanie młodzieży w toku działalności turystyczno-krajoznawczej, "Ruch Pedagogiczny" 1983, nr 1, s. 3-15.
141. Model opiekuna Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK, "Ziemia" 1980, Wyd. PTTK "Kraj" Warszawa 1983, s. 208-210.
142. Obozy wędrowne, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1983, nr 6, s. 246-251.
143. Próba optymalizacji młodzieżowych obozów wędrownych w czasie wakacji (cz. I), "Szkoła Zawodowa" 1983, nr 7-8, s. 38-44.
144. Próba optymalizacji młodzieżowych obozów wędrownych w czasie wakacji (cz. II), "Szkoła Zawodowa" 1983, nr 9, s. 32-35.
145. Próba optymalizacji młodzieżowych obozów wędrownych w czasie wakacji (cz. III), "Szkoła Zawodowa" 1983, nr 10, s. 29-35.
146. Krajoznawstwo i turystyka jako znaczące komponenty pracy dydaktyczno-wychowawczej współczesnej szkoły, "Chowanna" 1983, nr 3, s. 266-276.

1984

147. Zwiedzanie obiektów współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury, "Oświata i Wychowanie" 1984, nr 7, wersja A, s. 24-30.
148. Dalej zawsze jest inaczej (1). Piesze obozy wędrowne, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, nr 2, s. 49-51.
149. Krajoznawstwo i turystyka w szkole i ich walory wychowawcze, "Kultura Fizyczna" 1984, nr 5-6, s. 1-8.
150. Dalej zawsze jest inaczej (2). Zanim powędrujemy, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, nr 3, s. 83-85.
151. Dalej zawsze jest inaczej (3). Staranne przygotowanie to udany obóz, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, nr 4, s. 111-114 i 120.
152. Dalej zawsze jest inaczej (4). Przygotowanie obozów wędrownych, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna"1984, nr 5, s. 141-144.
153. Przed, na i po wycieczce szkolnej, "Nowa Szkoła" 1984, nr 6, s. 269-274.
154. Kierunki działania PTSM, "Poznaj Swój Kraj" 1984, s. 26-27.
155. Dalej zawsze jest inaczej (5). Zasady organizacji wędrówek, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, s. 223-226.
156. Dalej zawsze jest inaczej (6). Wędrujemy, Wędrujemy, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, nr 8, s. 262-263.
157. Poradnik opiekuna SKKT. Wychowawcze walory krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz- Poznań 1984, z. 1, s. 39.
158. Poradnik opiekuna SKKT. Cechy osobowości opiekuna Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, Wyd. IKN-ODN Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 2, s. 48.
159. Poradnik opiekuna SKKT. Tradycje i stan aktualny krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 3, s. 43.
160. Poradnik opiekuna SKKT. Rola PTSM w rozwoju szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego i wychowaniu młodzieży do współpracy międzynarodowej, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 4, s. 34.
161. Poradnik opiekuna SKKT. Planowanie działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 5, s. 36.
162. Poradnik opiekuna SKKT. Wycieczki szkolne, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 6, s. 70.
163. Poradnik opiekuna SKKT. Obozy wędrowne (opis i analiza doświadczeń własnych), Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 7, s. 51.
164. Poradnik opiekuna SKKT. Inne formy działalności krajoznawczo-turystycznej, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1984, z. 8, s. 61.
165. Dalej zawsze jest inaczej (7). Wędrować, nie znaczy chodzić, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, nr 9, s. 299-301.
166. Dalej zawsze jest inaczej (8). Bilansowanie efektów wędrówek, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1984, nr 10, s. 334-336.
167. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w aspekcie krajoznawstwa i turystyki (cz. I), "Ruch Pedagogiczny" 1984, nr 5-6, s. 111-119.

1985

168. Poradnik opiekuna SKKT. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć krajoznawczo-turystycznych, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1985, z. 9, s. 32.
169. Poradnik opiekuna SKKT. O dalszy rozwój krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. IKN-ODN, Bydgoszcz-Poznań 1985, z.10, s. 36. Rec. Tadeusz Bartkowiak, "Gazeta Poznańska" 1985, nr 107, s. 4; Stanisław Palka, "Przegląd Oswiatowo-Wychowawczy" 1985, nr 2, s. 70-73; Jerzy Stochmiałek, "Zeszyty Metodyczne" 1985, nr 6, s. 75-78; Lechosław Gawrecki, "Głos Nauczycielski" 1985, nr 43, s. 12; Jan Kaznocha, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 9, s. 50-51; R. Harajda "Wędrujemy" (Informator Turystyczno-Krajoznawczy ZW PTTK Zielona Góra 1985, nr 2, s. 38-39); Alina Krzyżanowska-Kostrowicka, "Ruch Pedagogiczny" 1986, nr 1-2, s. 243-247.
170. O dalszy rozwój krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. I), "Poznaj Swój Kraj" 1985, nr 3, s. 28-29.
171. O dalszy rozwój krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. II), "Poznaj Swój Kraj" 1985, nr 4, s. 26-27.
172. O dalszy rozwój krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. III), "Poznaj Swój Kraj" 1985, nr 5, s. 28.
173. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w aspekcie krajoznawstwa i turystyki (cz. II). "Ruch Pedagogiczny" 1985, nr 1, s. 34-45.
174. Z plecakiem przez kraj (1). Wycieczki weekendowe niezastąpioną formą pełniejszego wypoczynku i poznawania kraju, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 4, s. 31-37.
175. Z plecakiem przez kraj (2). Wycieczki wieloprzedmiotowe, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 5, s. 35-41.
176. Lucjan Turos: Turystyka a samokształcenie, Wydawnictwo Uczelniane WSPR w Siedlcach, Siedlce 1984, s. 183. Rec. "Oświata Dorosłych" 1985, nr 4, s. 250-251.
177. Z plecakiem przez kraj (3). Obozy wędrowne, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 7-8, s. 42-51.
178. Z plecakiem przez kraj (4). Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć krajoznawczo-turystycznych, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 7-8, s. 51-56.
179. Dwudziestolecie działalności Podyplomowego Studium Kultury i Turystyki w Poznaniu, "Oświata Dorosłych" 1985, nr 7, s. 439-442.
180. Z plecakiem przez kraj (5). Cechy osobowości opiekuna Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 9, s. 30-37.
181. Z plecakiem przez kraj (6). Planowanie działalności SKKT, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 10, s. 32-37.
182. Z plecakiem przez kraj (7). Inne formy działalności krajoznawczo-turystycznej, "Szkoła Zawodowa" 1985, nr 11-12, s. 31-37.
183. Pojęcie, geneza i rodzaje wycieczek szkolnych, "Ruch Pedagogiczny" 1985, nr 4, s. 48-58.
184. Krajoznawczo-turystyczne formy aktywności wychowanków domu dziecka, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1985, nr 6, s. 248-255.
185. Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej, MAW Warszawa 1985, s. 213. Rec. Krzysztof Lubański: "Poznaj Swój Kraj"1986, nr 7, s. 22-23; Jerzy Stochmiałek, "Zeszyty Metodyczne" 1987, nr 1, s. 58-61.
186. Poradnik dla organizatorów wycieczek szkolnych, Wyd. PTTK "Kraj" Warszawa 1985, s. 108. Rec. "Gościniec" 1986, nr 5, s. 31; Jan Adam Malinowski, "Jantarowe Szlaki" 1986, nr 3, s. 58; Jan Marciniak "Problemy oświaty na wsi" 1986, nr 6, s. 388; Lechosław Gawrecki, "Nowa Szkoła" 1987, nr 2, s. 114-115.
187. Tradycje krajoznawstwa w szkole i jego postępowe treści, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A, z.27, PWN Warszawa-Poznań 1985, s. 181-194.
188. Przygotowanie wycieczek szkolnych, "Ruch Pedagogiczny" 1985, nr 5, s. 92-100.

1986

189. Program wycieczek szkolnych i jego realizacja, "Ruch Pedagogiczny" 1986, nr 3, s. 99-111. 190. Z plecakiem przez kraj (8). Wartości wychowawcze krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. I), "Szkoła Zawodowa" 1986, nr 7-8, s. 38-44.
191. Z plecakiem przez kraj (9). Wartości wychowawcze krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. II). "Szkoła Zawodowa" 1986, nr 9, s. 35-41.
192. Z plecakiem przez kraj (10). Tradycje i stan aktualny krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. I), "Szkoła Zawodowa" 1986, nr 11, s. 26-32.
193. Z plecakiem przez kraj (11). Tradycje i stan aktualny krajoznawstwa i turystyki w szkole (cz. II), "Szkoła Zawodowa" 1986, nr 12, s. 37-41.
194. Rola krajoznawstwa i turystyki w integracji wiedzy z literatury z innymi dyscyplinami naukowymi, Dydaktyka literatury a inne dyscypliny naukowe, WSP Zielona Góra 1986, t. VII s. 175-199.
195. Tadeusz Łobożewicz (red.): Krajoznawstwo i turystyka w szkole, WSiP Warszawa 1985, s. 328 (wyd. II zmienione). Rec. "Ruch Pedagogiczny" 1986, nr 4, s.135-144.

1987

196. Wychowawcze oddziaływanie krajoznawstwa i turystyki a ochrona naturalnego środowiska człowieka, Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania, Wyd. Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 1987, nr 19, s. 338-349.
197. Rola krajoznawstwa i turystyki w integracji wiedzy z literatury z innymi dyscyplinami naukowymi. Dydaktyka literatury, Zielona Góra 1987, t. VIII, s. 29-51.
198. Z plecakiem przez kraj (12). PTSM jako podstawowe ogniwo współczesnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w szkole, "Szkoła Zawodowa"1987, nr 5, s. 25-38.
199. Ryszard Harajda: Działalność turystyczno-krajoznawcza w szkole, WSP Zielona Góra, 1986, s. 123. Rec. "Szkoła Zawodowa" 1987, nr 5, s. 47.
200. Z plecakiem przez kraj (13). O pełniejsze wykorzystanie walorów krajoznawstwa i turystyki w wychowaniu dzieci i młodzieży, "Szkoła Zawodowa" 1987, nr 6, s. 36-45.
201. Tradycje krajoznawstwa w szkole i jego postępowe treści, [w:] J. Jakóbowski (red.): Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii, t. XI, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Seria A, nr 27, PWN Warszawa-Poznań 1987, s. 181-194.
202. Biologiczne aspekty wycieczek szkolnych, "Biologia w Szkole"1987, nr 4, s. 218-222.
203. Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkół zawodowych, [w:] Szkoła - zawód - praca, Wyd. Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa 1987, s. 92-113.
204. O pełniejsze wykorzystanie walorów krajoznawstwa i turystyki w wychowaniu dzieci i młodzieży, "Nowa Szkoła" 1987, nr 11, s. 643-648.
205. 30 lat minęło..., "Poznaj Swój Kraj" 1988, nr 1, s. 3-5.
206. Wojciech Lipniacki: Elementy teorii krajoznawstwa. Krajoznawstwo jako działalność poznawcza, Wyd. Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Szczecinie, Szczecin 1985, s. 302. Rec. "Wędrujemy" Informator turystyczno-krajoznawczy ZW PTTK w Zielonej Górze, 1988, nr 5-6 (8-9), s. 46-47.
207. Wstęp do książki K. Denek (red.): Poznawcze i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Kalisz 1988, s. 3-7.
208. Wychowawcze wartości krajoznawstwa i turystyki w szkole. Hamulce i czynniki rozwoju, [w:] K. Denek (red.): Poznawcze i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Kalisz 1988, s. 2-24 (współautorka Ewa Superczyńska).
209. Baza szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego, [w:] K. Denek (red.): Poznawcze i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Kalisz 1988, s. 40-74.
210. Krajoznawstwo uczy i wychowuje, "Nowa Szkoła" 1988, nr 6, s. 350-357.
211. Przedmowa do pracy A.Z. Safiullin: Pedagogiczne problemy krajoznawstwa szkolnego. Przekład z języka rosyjskiego, Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Kalisz 1988, s. 3-5.
212. Krajoznawstwo w szkole, "Oświata i Wychowanie" 1988, nr 41, s. 26-33.

1989

213. Edukacja krajoznawcza młodzieży, "Nauczyciel i Wychowanie" 1989, nr 1-2, s. 107-122.
214. Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu młodzieży. Możliwości i ograniczenia, [w:] J.A. Malinowski (red.): Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, Wyd. Instytutu Turystyki, Warszawa 1989, s. 37-49.
215. Wstęp, [w:] LX lat po I Ogólnopolskim Kongresie Krajoznawczym w Poznaniu, Wyd. PTTK Poznań 1989, s. 3-4.
216. Od tradycji do teraźniejszości i ku przyszłości krajoznawstwa w Polsce, [w:] LX lat po I Ogólnopolskim Kongresie Krajoznawczym w Poznaniu, Wyd. PTTK Poznań1989, s. 5-11.
217. Krajoznawstwo szkolne. Stan i potrzeby badań, [w:] R. Harajda, P. Kuleczka (red.): Nauka a krajoznawstwo, WSP Zielona Góra 1989, s. 64-74.
218. Wierzyć w czyn, a nigdy w słowo, [w:] R. Harajda, P. Kuleczka (red.): Nauka a krajoznawstwo, WSP Zielona Góra 1989, s. 75-79.
219. Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, Wyd. PTTK "Kraj" Warszawa 1989, s. 264.
220. W służbie krajoznawstwu i turystyce w szkole, "Z działalności PTSM 1989, nr 2, s. 7-24. 1990
221. Edukacja krajoznawcza młodzieży i dorosłych, [w:] 25-lecie Podyplomowego Studium Kultury i Turystyki UAM w Poznaniu, Wyd. UAM Poznań 1990, s. 1-21.
222. Tadeusz Łobożewicz (red.): Wycieczki szkolne w klasach I-III szkoły podstawowej, Wyd. PTTK "Kraj" Warszawa 1989, s. 188. Rec. "Nowa Szkoła" 1990, nr 9, s. 509-511.
223. Bliżej tradycji, teraźniejszości i przyszłości, [w:] U. Kaczmarek (red.): Edukacja krajoznawcza dzieci i młodzieży, Wyd. UAM Poznań 1990, s. 5-19.

1991

224. Ciąg dalszy portretu Olimpii Swianiewicz (ze wspomnień byłego ucznia), tczewskie pismo społeczne "Uwaga" 1991, nr 2-3, s. 6.
225. Moja nauczycielka kraju ojczystego, "Poznaj Swój Kraj"1991, nr 6, s. 30-32.
226. Stąd nasz ród. Wychowawcze walory krajoznawstwa, "Poznaj Swój Kraj" 1991, nr 9, s. 26-29.
227. Lucjan Turos: Turystyka edukacyjna, Wyd. WSPR w Siedlcach, Siedlce 1990, s. 205. Rec. "Ruch Pedagogiczny" 1991, nr 3-4, s. 125-128.
228. Moja nauczycielka kraju ojczystego, "Kurier Wileński"1991, nr 223, s. 6.

1993

229. O większy współudział PTTK w rozwijaniu krajoznawstwa i turystyki w szkole, "Poznański Turysta" 1993, nr 2, s. 3-10.
230. Sens krajoznawstwa i turystyki wyraża się w pojęciu Ojczyzna (I), "Poznański Turysta" 1993, nr 3, s. 3-10.
231. O bliższy kontakt PTTK z młodzieżą, "Informacje Zarządu Głównego PTTK" 1993, nr 6, s. 18-20.
232. Rola turystyki w przezwyciężaniu patologii społecznej wśród młodzieży, [w:] Z. Płoszyński, T. Wróblewska (red.): Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży. Wyd. WSP Słupsk 1993, t. 1, s. 209-221.
233. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (1). Filozofia myślenia i styl życia, "News - Nowości Oświaty" 1993, nr 11, s. 19 i 29.

1994

234. Więcej turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży (1), "Na Szlaku" 1994, nr 1, s. 6-7.
235. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (2). Humanistyczne walory, "News - Nowości Oświaty" 1993, nr 12 i 1994, nr 1, s. 31.
236. Moja mała Ojczyzna, "Poznaj Swój Kraj" 1994, nr 2, s. 33.
237. Więcej turystyki i krajoznawstwa dla młodzieży (2), "Na Szlaku" 1994, nr 2, s. 10-11.
238. Sens krajoznawstwa i turystyki zawiera się w pojęciu Ojczyzna (II), "Poznański Turysta" 1994, nr 1, s. 3-12.
239. Znaczenie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, [w:] T. Lewowicki (red.): W kręgu teorii i praktyki kształcenia wielostronnego, Warszawa 1994, s. 19-33.
240. Więcej turystyki i krajoznawstwa dla młodzieży (3), "Na Szlaku" 1994, nr 3, s. 12.
241. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (3). Można zobaczyć i dotknąć, "News - Nowości Oświaty"1994, nr 2, s. 17.
242. Pałuki, "Poznaj Swój Kraj" 1994, nr 4, s. 7.
243. Rowerowa wyprawa po Pałukach, "Poznaj swój Kraj" 1994, nr 4, s. 8-10.
244. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (4). Wypoczynek po nauce, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 3, s. 13.
245. Rowerem po Pałukach, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 3, s. 14-15.
246. Ekologiczne wartości krajoznawstwa i turystyki w szkole zawodowej, "Pedagogika Pracy" 1994, nr 22, s. 68-75.
247. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (5). Dużo pożytecznych funkcji, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 4, s. 19-20.
248. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (6). Jedziemy na obóz, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 5, s. 17.
249. Wymiar ponadczasowy, "Poznański Turysta" 1994, nr 5, s. 6-13.
250. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (7). Przemierzamy Góry Świętokrzyskie, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 6-7, s. 16-17.
251. Zaproszenie na lekcje poza ławką szkolną, [w:] Poznańskie szlaki turystyczne, Poznań 1994, s. 5-7.
252. Rozwijanie zainteresowań turystyką górską wśród młodzieży, "Kultura Fizyczna" 1994, nr 7-8, s. 4-8.
253. Ekologiczne wartości krajoznawstwa i turystyki w szkole zawodowej, "Kultura Fizyczna" 1994, nr 9-10, s. 3-6.
254. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (8). Weekend na Lednicy, "News - Nowości Oświaty" 1994 nr 8-9, s. 20-21.
255. Spotkanie i partnerska rozmowa (Redakcyjna dyskusja "Poznańskiego Turysty" o sprawach PTTK), "Poznański Turysta" 1994, nr 6-7, s. 3-5.
256. Krajoznawstwo i turystyka mają w szkole LXXV lat, "Poznański Turysta" 1994, nr 6-7, s. 15-27.
257. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (8). Młodzieżowe wędrówki, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 10, s. 16.
258. Krajoznawstwo i turystyka (9). Promocja wędrówek, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 11, s. 16.
259. Ojczyzna, kultura, tradycja, dziedzictwo, "Poznaj Swój Kraj" 1994, nr 3, s. 29.
260. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (10). Prezentacja wiedzy i twórczości, "News - Nowości Oświaty" 1994, nr 12, s. 18.

1995

261. Aktywny wypoczynek, radość i kreatywność. (Program obozu wędrownego młodzieży szkolnej), "Poznański Turysta" 1995, nr 8, s. 6-26.
262. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (11). Co w uczuciach drzemie?, " News - Nowości Oświaty" 1995, nr 2, s. 16.
263. Do Oficyny Wydawniczej "AMOS", "Poznaj Swój Kraj" 1995, nr 4, s. 28.
264. Młodzieżowa wakacyjna wędrówka obozowa, "Lider" 1995, nr 7-8, s. 12-15.
265. Realizacja procesu kształcenia poza ławką szkolną, "Toruńskie Studia Dydaktyczne" 1995, t. 7, s. 137-146.
266. Młodzieżowe wędrówki obozowe, "Poznański Turysta" 1995, nr 9-10, s. 31-53.
267. Trzy ćwierćwiecza krajoznawstwa i turystyki w polskiej szkole, "Biuletyn Historii Wychowania" 1995, nr 1(2), s. 27-32.
268. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (12). Z odznaką na szlaku, "News - Nowości Oświaty" 1995, nr 3-4, s. 18.
269. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (13). Kłopoty materialne i systemowe, "News - Nowości Oświaty" 1995, nr 5-6, s. 18.
270. Jakiego przewodnika górskiego chce mieć młodzież? "Poznański Turysta" 1995, nr 11, s. 3-19.
271. Krajoznawstwo i turystyka w edukacji szkolnej okresu przemian oraz ich filozoficzne i humanistyczne aspekty, [w:] Bolesław Andrzejewski, Gabriela Gawlak-Kicy (red.): Humanistyka i kultura fizyczna, Wyd. PTPN Poznań 1995, s. 69-79.
272. Krajoznawczo-turystyczna edukacja dorosłych, (wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu), "Edukacja Dorosłych" 1995, nr 3, s. 49-56.

1996

273. Na wakacyjnych szlakach, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 240.
274. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (14). Promocja i współzawodnictwo, "News - Nowości Oświaty" 1996, nr 7-8, s. 18.
275. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (15). Sesja popularnonaukowa "News - Nowości Oświaty" 1996, nr 1-2, s. 17.
276. Nie tylko wzorzec organizacji i spędzania wolnego czasu, lecz także jakości życia, "Poznański Turysta 1996, nr 12-13, s. 3-18.
277. Koncepcje upowszechniania krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży, "Poznański Turysta" 1996, nr 12-13, s. 19-30 (współautorzy Lech Drożdżyński, Henryk Kulinowski).
278. Krajoznawczo-turystyczna edukacja dorosłych. Część II, "Edukacja Dorosłych" (wyd. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu) 1996, nr 1, s. 45-49.
279. Zdrowotne walory aktywności krajoznawczo-turystycznej dzieci i młodzieży, "Wychowanie na co dzień" 1996, nr 4-5, s. 27-29.
280. Wzorzec przewodnika po górach w środowisku młodzieży szkolnej, "Lider" 1996, nr 7-8, s. 23-25.
281. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (16). Młodzież ocenia przewodników, "News - Nowości Oświaty" 1996, nr 3-4, s. 19.
282. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (17). Wycieczki szkolne wychowują, "News - Nowości Oświaty" 1996, nr 5-6, s. 20-21.
283. Góry Krzemienieckie, "Życie Krzemienieckie" 1996, nr 2(12), s. 14-20.
284. Działalność krajoznawcza młodzieży zrzeszonej w PTK i PTTK, [w:] Pola Kuleczka (red.): Dziewięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Suwałki 1996, s. 23-37.
285. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży a promocja zdrowia, "Poznański Turysta" 1996, nr 14-15, s. 3-9.
286. Powroty w Góry Krzemienieckie, "Poznański Turysta" 1996, nr 14-15, s. 20-23.
287. Działalność krajoznawcza młodzieży zrzeszonej w PTK i PTTK, "Poznański Turysta" 1996, nr 14-15, s. 34-55.
288. Na turystycznych szlakach Polski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 240+II.
289. Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, "Edukacja Dorosłych" Warszawa 1996, nr 2, s. 55-65.
290. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży w aspekcie zdrowia, "Hejnał Oświatowy" 1996, nr 2, s. 3-6.
291. Aktywność krajoznawcza i turystyczna a edukacja dorosłych, [w:] Tadeusz Wujek (red.): Wprowadzenie do andragogiki, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa 1996, s. 188-199.
292. Wzorzec przewodnika po górach w środowisku młodzieży szkolnej, "Hejnał Oświatowy" 1996, nr 3, s. 3-7.

1997

293. Wycieczki we współczesnej szkole, Wydawnictwo ERUDITUS Poznań 1997, s. 270.
294. Zaproszenie nad Jezioro Lednica, "Lider" 1997, nr 7-8, s. 6-8.
295. Ojczyzna. Podstawowa wartość dla kultury i krajoznawstwa, "Znad Warty" 1997, nr 8, s. 74-80.
296. Ojczyzna. Podstawowa wartość dla edukacji kultury, krajoznawstwa i regionalizmu, "Kociewski Magazyn Regionalny" 1997, nr 4, s. 4-8.
297. Formowanie wizytówki PTTK, "Poznański Turysta"1997, nr 19 (78).

1998

298. Rodzinny kraj (1), "Poznaj swój Kraj" 1998, nr 1, s. 8.
299. Krajoznawstwo i turystyka w edukacji wczesnoszkolnej, "Nauczyciel i Szkoła" 1998, nr 1, s. 14-32.
300. Rodzinny kraj (2), "Poznaj Swój Kraj" 1998, nr 2, s. 10-11.
301. Ojczyzna - podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu, "Wychowanie Na Co Dzień"1998, nr 1-2, s. 3-8.
302. Przebijcie góry, "Poznaj Swój Kraj" 1998, nr 3, s. 7-8.
303. Wychowawcze walory krajoznawstwa i turystyki w edukacji zawodowej, "Szkoła Zawodowa"1998, nr 5, s. 19-29.
304. Wycieczki szkolne w procesie dydaktyczno-wychowawczym, "Lider" 1998, nr 7-8 s. 16-22.
305. Rola krajoznawstwa i turystyki w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy, [w:] Józef Podgórecki (red.): Rozumienie i zrozumienie OHP, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 78-115.
306. Nauczyciele prowadzący działalność krajoznawczo-turystyczną w szkołach w świetle literatury i badań własnych, [w:] Teresa Wróblewska (red.): Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie, Wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 1998, s. 290-312.
307. Góry jedyne w swoim rodzaju, "Poznański Turysta" 1998, nr 2 (80), s. 29-45.
308. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży oraz kształcenie kadr dla tych sfer aktywności, "Ziemia", s. 193-206.
309. Góry odmienne i niepowtarzalne, "Ziemia" 1998, s. 281-288.

1999

310. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży - okazja do współdziałania, samorządności i demokracji, "Lider"1999, nr 7-8, s.7-13. 311. Góry odmienne i niepowtarzalne, "Na Szlaku"1999, nr 7-8, s 40-43. 312. Pomiędzy gór szczytem, "Poznaj Swój Kraj"1999, nr 8, s.24-25. 313. Wychowawcze aspekty krajoznawstwa wśród młodzieży [w:] Sejmik przedkongresowy "Krajoznawstwo wśród młodzieży", Poznań 1999, s.7-31. 314. Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem, "Hejnał Oświatowy" 1999, nr 4, s.21-24. 315. Idee przewodnie sejmiku przedkongresowego "Krajoznawstwo wśród młodzieży" Poznań 1999 (suplement), s. 3-6.

2000

316. Współuczestnictwo w poznawaniu gór. Przyjaciel turystów, "Poznaj Swój kraj" 2000, nr 3, s. 25-26.
317. Krajoznawcze możliwości oddziaływań wychowawczych na młodzież, "Lider" 2000, nr 7-8, s. 7-14.
318. O rozwój krajoznawstwa w szkole, "Wszystko dla Szkoły" 2000, nr 7-8, s. 1-5.
319. Ojczyzna. Naczelna wartość krajoznawstwa, [w:] V Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Krajoznawstwo jako wartość, Wyd. PTTK "Kraj" Warszawa 2000, s. 3-24.
320. Młodzież szkolna na wakacyjnych szlakach, Toruński Przegląd Oświatowy "45 Minut" 2000, nr 2, s. 6-9.
321. Nie ma życia jak na połoninie (1), "Na Szlaku" 2000, nr 10, s. 16-18.
322. Nie ma życia jak na połoninie (2), "Na Szlaku" 2000, nr 11, s. 16-18.
323. Ojczyzna - naczelna wartość krajoznawstwa, [w:] V Kongres Krajoznawstwa Polskiego. "Ziemia", Warszawa 2000, s. 111-130.
324. Nie ma życia jak na połoninie (3), "Na Szlaku" 2000, nr 12, s. 16-19.
325. Kształcenie nauczycieli w zakresie krajoznawstwa i jego rola w zintegrowanym nauczaniu i uczeniu się, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, red. Halina Kosętka, Józef Kuźma, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, s. 82-100.
326. Z plecakiem po górach domowych Stanisława Vincenza, "Hejnał Oświatowy" 2000, nr 6, s. 11-18.
327. Krajoznawstwo w edukacji szkolnej, [w:] Dar słuziti nauczi, red. Mykoła Zymomrya, Użgorod 2000, s. 456-474.
328. Nauczyciele kraju ojczystego, [w:] Wychowanie dla turystyki. Wspomaganie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 2000, s. 33-60.

2001

329. Krajoznawstwo w integracji kształcenia i wychowania fizycznego, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2001, nr 6/7, s. 26-31.
330. Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży - okazją do współdziałania, samorządności i demokracji, [w:] Dziecko w świecie współdziałania, red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza "Impuls" Kraków 2001, t. 2, s. 27-41.
331. Poza ławka szkolną, [w:] Czesław Glinkowski: Tczewskie szlaki turystyczne, Tczew 2001, s. 7-10.

2002

332. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2002, nr 2, s. 4-9.
333. Weekend na Lednicy, "Poznaj Swój Kraj" 2002, nr 4, s. 11-13.
334. Edukacja nauczycieli dla krajoznawstwa i turystyki oraz wychowania zdrowotnego w szkole, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2002, nr 5, s. 4-7.
335. Krajoznawstwo i turystyka katalizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego, [w:] Edukacja jutra (VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe), red. W. Kojs, E. Piotrowski, T.M. Zimny, Częstochowa 2002, s. 321-328.
336. Wakacje w miejscu zamieszkania, "Nowe w Szkole" 2002, nr 7-8, s. 1.
337. Poza ławką szkolną, wyd. Eruditus Poznań 2002, s. 224.
338. Rola krajoznawstwa w procesie integracji kształcenia i wychowania fizycznego, red. Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 23-38.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT