PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Góry w poezji dziecięcej


"Góry fascynowały i fascynują wszystkich niezależnie od wieku. Najmłodszych turystów zamraczają podobnie jak ich dziadków i rodziców. Z tego zauroczenia górami rodzą się piękne prace plastyczne oraz interesujące wiersze. Do naszej redakcji napłynęła informacja o konkursie dla dzieci na wiersze poświęcone górom. Ze świadomością, że takich konkursów odbywa się wiele, przekazujemy protokół jednego z konkursów oraz wybór wierszy młodziutkich laureatów".

Wyniki konkursu

 1. Kategoria wiekowa - klasy I-III
  • I miejsce Karolina Jamrozik - klasa Ula
  • II miejsce Renata Śmietana - klasa Ha
  • III miejsce Aneta Funek - klasa Ula
 2. Kategoria wiekowa - klasy IV-VI
  • I miejsce Anna Gruszowska - klasa IVb
  • II miejsce Marek Proszkowiec - klasa Vb
  • III miejsce Małgorzata Śmietana - klasa Vb

Konkurs poezji dziecięcej "Góry w poezji dziecięcej" towarzyszący Międzynarodowemu Rokowi Gór.

Opiekunowie konkursu poetyckiego mgr Anna Gorycka-Hanusiak mgr Maria Mirek Tadeusz Korabik


Wiersze dzieci

Moje góry
Tak się złożyło nam,
Że w górach dom swój mam.
Te góry pokryte są lasami
Jak niebo nocą gwiazdami.
Gdy patrzę na nie z okna,
To wielkie jest moje szczęście,
Że żyć mi przyszło wśród gór
Tak pięknych jakich nie ma na świecie.
Strome szczyty,
Leśne strumyki i zielone lasy
Wciąż cieszą oczy moje małe.
Jestem szczęśliwa.
Jest tu wspaniale.
Anna Gruszowska kl. IVb
		  Nasze góry
	Szumią góry wśród kamieni.
	W słońcu skrzą się i mienią.
	W srebrno tęczowy sznur,
	rozlega się górski szum.
		Czasem są w mgle złocistej, 
		wśród ciszy górzystej. 
		Ponad dolinami się rozwiesza, 
		cieniutki śpiew niby cisza.
	Na górach zbocza, 
	zlewa się mgła przeźrocza. 
	Przez którą słońce się przebija 
	i świecą jasne promienie.
		Patrząc ze szczytu gór 
		jakby miały skoczyć w dół. 
		Przepaść rozwarta jak paszcza ciemna. 
		Pod nimi ziemia czarna.
	O ścianach szarych i stromych, 
	spiętrzone w koło skał rozłomy. 
	W świetlnych zasypiają mgłach. 
	Po zmęczonych dniach.
		Góry nasze góry,
		rozciągnięte jak po niebie chmury.
		Tak się uformowały,
		różne postacie nabrały.
Marek Proszkowiec kl. Vb
		   Góry
	Góry, wysokie góry,
	Sięgające ponad chmury.
	Tak wysokie, niedostrzegalne,
	że ich wierzchołki są nieosiągalne!
		Wielkie pasma gór,
		większe niż tysiące chmur.
		Gdy na szczycie góry stanę,
		ręką słońca wnet dostanę.
	Jedną piątą świata zajmą,
	w każdym paśmie się odnajdą.
	Więc się nie bój przyjacielu,
	załóż plecak i do celu!
		Bo choć cały świat przemierzę,
		końca gór nie odmierzę.
		Chociaż w trudzie zdobywane,
		z wielkim sercem nagradzane.
Małgorzata Śmietana kl. Vb* * *
Szemrze woda w górskim strumieniu.
Niesie ze sobą chłody leśnych cieni.
Skacze woda po kamieniach wesoło.
Rozbryzguje krople słońca wokoło.
Aż się nagle zatrzymuje wśród cienia.
I wypełnia się, jak oczy, zielenią.
Karolina Jamrozik kl. IIIa
		  Góry
	Gdy się rano budzę 
	to wierzch góry widzę. 
	Góry ach te góry 
	wyższe ponad chmury.
		Gdy idę przez pola, 
		spoglądam dookoła. 
		Góry moje góry 
		piękniejsze niż chmury .
	A gdy smutek mnie dopada 
	i za oknem deszczyk pada. 
	Góry wszystkie góry 
	rosną ponad chmury...
Renata Śmietana kl. IIa		  Góry
	Góry są srebrzyste nocą, 
	góry są piękne dniem, 
	kiedy idę w góry, 
	to serce moje się rwie.
		Do tych gór wysokich, 
		do tych znajomych, 
		do tych utęsknionych, 
		wzdycham nocą i dniem.
Aneta Funek kl. IIIaWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT