PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Przebieg i wyniki VIII edycji pomorskiego młodzieżowego konkursu krajoznawczego o nagrodę im. Franciszka Mamuszki


Konkurs od ośmiu lat organizowany jest przez Oddział PTTK im. dr. Aleksandra Majkowskiego w Sopocie i Oddział Gdański Stowarzyszenia Autorów Polskich,a odbywa się pod patronatem prezydenta Sopotu.

Do rywalizacji w tegorocznej edycji stanęła młodzież zespołu szkół nr 2 w Pelplinie - opiekunka Elżbieta Wiśniewska, gimnazjum nr 30 w Gdańsku - opiekunka Mariola Treder, gimnazjum nr 2 w Sopocie - opiekunka Małgorzata Gładysiewicz, Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum - opiekunka Dorota Kuzebska, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sopocie oraz gimnazjum nr 4 i I Liceum Ogólnokształcącego w Rumii.

64 uczestników, pracując indywidualnie i zespołowo, złożyło 41 prac, które jury - zgodnie z regulaminem - zakwalifikowało do kategorii: projekt folderu - 17, fotoreportaż -10, artykuł -14.

Laureatami VIII edycji konkursu zostali:

 • w kategorii projekt folderu:
  • I nagrody: Anna Wyszyńska i Maria Juraszek - Sopockie Autonomiczne Gimnazjum, Dominik Werner, Bartosz Kurjański, Konrad Jażownik, Piotr Przybylski, Szymon Szarmach-Sag.
  • II nagrody: Marcin Derwich - gimnazjum nr 30 w Gdańsku, Anna Bugajska, Patrycja Pach - gimnazjum nr 2 w Sopocie.
  • IIl nagrody nie przyznano.
  • Wyróżnienie uzyskała Magdalena Lewańczyk - gimnazjum nr 4 w Rumii.
 • w kategorii fotoreportaż:
  • I nagroda: Weronika Rychłowska - zespół szkół nr 2 w Pelplinie,
  • II nagroda: Ewelina Kreft - gimnazjum nr 30 w Gdańsku, Teresa Płotka - gimnazjum nr 30 w Gdańsku.
  • III nagrody nie przyznano.
  • Wyróżnienie uzyskała Natalia Klein - gimnazjum nr 30 w Gdańsku.
 • w kategorii artykuł:
  • I nagroda: Dawid Szadaj - gimnazjum nr 30 w Gdańsku,
  • II nagrody: Agata Strójwąs, Agata Grzonka - zespół szkół nr 2 w Pelplinie,
  • III nagroda: Emila Ptak - gimnazjum nr 30 w Gdańsku.
  • Wyróżnienia pozaregulaminowe (uczniowie szkoły podstawowej):
   Hanna Lewandowska - zespół szkół nr 2 w Pelplinie,
   Tomasz Szczepan - zespół szkół nr 2 w Pelplinie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i prezentacja konkursowych prac nastąpiły 29 października 2003 r. w gościnnych murach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Laureatów nagrodzono dzięki hojności Bożeny i Eugeniusza Bethke, Urzędu Miasta Sopotu, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Galaxy Club w Sopocie, klubu Atelier przy Teatrze im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, fundacji Dar Gdańska.

Dyplomy świadczące o uzyskanych miejscach w konkurencjach konkursowych wykonało Studio Graficzne Danex w Sopocie.

Nagrodzono również opiekunki, których uczniowie dominowali w gronie zwycięzców. Otrzymały dyplomy pomorskiego kuratora oświaty.

Jan Bogucki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT