PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Już po raz piąty


Dnia 4 października 2003 r. Oddział PTTK Pszczyna był organizatorem Pieszego Rajdu Górskiego, w tym roku z metą na Błatniej, dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz szóstych klas szkół podstawowych.


Trzeba podkreślić, że rajd ten na trwałe już wpisał się w kalendarz imprez turystycznych naszego powiatu. Odnotowaliśmy rekordową liczbę drużyn, zgłosiło się ich aż 26. Każda drużyna składała się z ośmiu osób i jednego opiekuna. Łącznie udział w rajdzie razem z obsługą wzięło 250 osób. Zorganizowaliśmy pięć autokarów, które dowiozły uczestników na miejsca startu, w zależności od wybranej trasy.

Do wyboru były cztery warianty tras:

I trasa: prowadziła z Wapienicy Zapory przez Szyndzielnię, Klimczok, szlakiem żółtym do schroniska na Błatniej (ok. 3,5 godz.)

II trasa: prowadziła z Górek Wielkich - przez Zebrzydkę i Łazek, szlakiem zielonym, niebieskim i czerwonym na Błatnią (ok. 3,5 godz.)

III trasa: z Brennej Bukowej przez Przełęcz Karkoszczonkę, Klimczok szlakiem żółtym, czerwonym na Błatnią (ok. 3,5 godz.)

IV trasa: z Jaworza Nałęża przez Łazek szlakiem czerwonym na Błatnią (ok. 2,5 godz.)

W schronisku grupy rozwiązywały quiz o tematyce krajoznawczej i turystycznej Beskidu Śląskiego. Wyniki testu decydowały o klasyfikacji drużyn. Pytania tak jak każdego roku zostały przygotowane przez Paulinę Orkan. Nagrody w postaci sprzętu turystycznego przyznano ośmiu najlepszym drużynom (dwie grupy ze szkół podstawowych i sześć grup ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Klasyfikacja zwycięskich drużyn:

 • szkoły podstawowe:
  • I miejsce - PSP nr 9 Łąka "Biedronki z Łąki Raz",
  • II miejsce - PSP nr 9 Łąka "Biedronki z Łąki Dwa".
 • szkoły ponadpodstawowe:
  • I miejsce - grupa indywidualna "Tatra",
  • II miejsce - PG Goczałkowice "Potężne kaczory",
  • II miejsce - PG nr 5 Studzionka "Niebieskie ptaki I",
  • II miejsce - LO Gilowice "Licealiści",
  • III miejsce - PG nr 2 Pszczyna "Pokemony z Łąckiej Strony",
  • III miejsce - PG nr 4 Pszczyna "Potlipitipongi".

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w rajdzie, a zwycięzcy dodatkowo za zajęte miejsce. Każdy uczestnik otrzymał sok i ciepłą herbatę w schronisku. Rajd został obsłużony społecznie przez naszych przewodników z Koła PTTK w Pszczynie. Przodownicy turystyki górskiej na miejscu weryfikowali punkty do książeczek GOT.

Jacek Czober

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT