PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Obóz młodzieżowy 2003 w Międzygórzu


W lipcu 2003 r. odbył się w Międzygórzu III obóz Młodych Publicystów Krajoznawczych, zorganizowany przez Komisję Krajoznawczą i Radę ds. Młodzieży ZG PTTK.

Przez dwa tygodnie poznawaliśmy gminę Bystrzyca Kłodzka, inwentaryzując ją bardzo dokładnie. Podzieleni zostaliśmy na trzy grupy: dwie rowerowe, którym przewodzili Ola Nielek i Ludwik Olejniczak, oraz jedną grupę pieszą, której szefem był Robert Respondowski. Na trasach spotykało nas wiele przygód, zarówno tych miłych, jak i mniej przyjemnych. Większość mieszkańców przyjmowała nas ciepło i chętnie z nami rozmawiała. Pracy było dużo, ale staraliśmy się zachować pogodę ducha.

Atmosfera na obozie była świetna. Wspólne przygody na trasach i wzajemna pomoc bardzo nas do siebie zbliżyły. Pomimo zmęczenia wieczory spędzaliśmy przy dźwiękach gitary, śpiewając najróżniejsze piosenki. Poza obowiązkami związanymi z inwentaryzacją poznaliśmy Kłodzko, szlaki górskie Masywu Śnieżnika oraz Skalne Miasto i Safari ZOO w Czechach. Naszym niezapomnianym przewodnikiem podczas górskich wędrówek był Maciej Maśliński. Każdy z nas otrzymał odznakę PTTK "Przyjaciel Międzygórza". W drugim tygodniu obozu przyjechał do nas przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK prof. Krzysztof R. Mazurski. Swoją wizytę planował na dwa dni, ale tak udzieliła mu się atmosfera obozu, że został z nami do końca. Prof. Mazurski wzbogacił naszą wiedzę o Sudetach oraz o pracy nad wydawnictwami turystycznymi i przedstawił nam sylwetkę królewny Marianny Orańskiej.

Dzięki obozowi zawiązaliśmy wiele nowych przyjaźni, które trwają nadal. Zdobyliśmy wiedzę w dziedzinie inwentaryzacji krajoznawczej. Obie bardzo ciepło wspominamy obóz i mamy nadzieję, że za rok znowu wszyscy się spotkamy w innym zakątku Polski.

Anna Napiórkowska, Edyta Snopek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT