PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Przyjaźń prostuje szlaki


Pod takim hasłem w tym roku nasza komisja przygotowała dla osób niepełnosprawnych cykl imprez turystyczno-krajoznawczych. Pierwsza z nich odbyła się 11 maja 2003 r. 38-osobowa grupa udała się z Nowego Sącza do Czerwonego Klasztoru. Stamtąd uczestnicy wyruszyli Drogą Pienińską wzdłuż Dunajca do Leśnicy (9 km). Trasa wycieczki przygotowana przez przewodnika Stanisława Musiała była dostosowana dla osób o różnym stopniu sprawności, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą brać swobodnego udziału w życiu turystyczno-krajoznawczym. Dzięki wsparciu wolontariuszy działających w komisji integracji z niepełnosprawnymi nawet osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły pokonać jeden z najpiękniejszych szlaków przyrodniczych Pienin. Niektórzy z nich mieli okazję po raz pierwszy w życiu obcować tak blisko z krajobrazem górskim, podziwiać urozmaiconą rzeźbę przełomowej doliny Dunajca oraz poznawać miejsca historyczne. Dzięki troskliwej i fachowej opiece, przyjacielskiej atmosferze w trakcie całej wycieczki udało się przełamać lęk u osób niepełnosprawnych przed uczestnictwem w turystyce kwalifikowanej. Środowiska działające na rzecz osób sprawnych inaczej wykazały większe zainteresowanie komisją integracji z niepełnosprawnymi.

Drugą imprezą z cyklu "Przyjaźń prostuje szlaki" był dwudniowy Integracyjny Rajd Górski (14-15 czerwca 2003 r.) Przehyba - Gabon. Udział w nim wzięło 48 uczestników podzielonych na trzy grupy. Każda pokonywała inną trasę wejściową w kierunku schroniska górskiego na Przehybie. Uczestnicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu wyruszyli z Kosarzysk przez szczyt Radziejowej, natomiast z Gabonia - przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja". Najtrudniejszą trasę pokonali członkowie Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi. Ich trasa podzielona została na dwa etapy: pierwszy z Rytra na przełęcz Żłobki pod Radziejową pokonali, jadąc w zaprzęgach konnych przygotowanych przez Józefa Mosa z Rytra, drugi - z przełęczy Żłobki przez Złomisty Wierch na Przehybę o własnych siłach, a osoby na wózkach przy pomocy wolontariuszy. Nad bezpiecznym przebiegiem rajdu czuwali przewodnicy beskidzcy (Stanisław Musiał i Janusz Wilk), organizatorzy turystyki, a także przedstawiciele GOPR-u. Spotkanie wszystkich uczestników nastąpiło o godz. 18 przed schroniskiem górskim na Przehybie. Po zakwaterowaniu zapalono ognisko i do późnych godzin wieczornych wymieniano wrażenia z pokonanej trasy oraz odbywały się konkursy i śpiewy. Drugiego dnia o godz. 9 uczestnicy rajdu wspólnie wyruszyli z Przehyby do Gabonia. W Gaboniu w ośrodku agroturystycznym Kazimierza Pierzgi przygotowane były dodatkowe atrakcje: ognisko, przejażdżka konna oraz zwiedzanie stadniny koni. Na spotkanie w Gaboniu przyjechali również rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy obawiali się wyjścia w góry. O godz. 17 rozpoczęło się uroczyste zakończenie Integracyjnego Rajdu Górskiego. Zostały wręczone certyfikaty udziału, dyplomy i nagrody. Uczestnicy rajdu o 20 powrócili do Nowego Sącza. Zorganizowany cykl imprez "Przyjaźń prostuje szlaki" przekonał osoby niepełnosprawne, że przy wsparciu przyjaznych im ludzi mogą stanąć nawet na górskich szlakach. Imprezy turystyczne z udziałem osób o różnym stopniu sprawności zdobyły bardzo dużą popularność także wśród osób zdrowych, które coraz chętniej angażują się w działalność komisji. Efekt jaki osiągnęła Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi po przeprowadzeniu cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych pt. "Przyjaźń prostuje szlaki" przekonuje o konieczności ich kontynuacji, aby jeszcze bardziej stało się powszechne, że na szlaku turystycznym obok osoby zdrowej może stanąć ktoś o kulach lub na wózku inwalidzkim.

Magdalena Tomasiak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT